Şart nedir Şart; kökeni arapça, fransızca dillerine dayanır. "Şart" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Mert. Gök bilimleri ve Uzay alanındaki...

 
 
 

Şart kipi nedir ne demek

Şart kipi nedir Şart kipi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bir oluş ve kılışın şart biçiminde düşünüldüğünü anlatan, dolayısıyla, hiç bir y...

Dilek şart cümlesi nedir ne demek

Dilek şart cümlesi nedir Teknik terim anlamı: Birleşik cümlelerde, temel cümledeki oluş ve kılışın gerçekleşmesini tasarlama durumundaki bir dileğe veya şarta...

Olanaklı şart kipi nedir ne demek

Olanaklı şart kipi nedir Olanaklı şart kipi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Olanaksız şart kipi dışında olarak bütün şartk...

Büyük şart nedir ne demek

Büyük şart nedir Büyük şart; Uluslararası alanında kullanılan bir kelimedir. Uluslararası İlişkiler terim anlamı: [bkz: Magna Carta]. Büyü : Tabiat k...

İnfisahi şart nedir ne demek

İnfisahi şart nedir İnfisahi şart; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: bozucu koşul. İnfisah : Bozulma. Yürürlük...

Ön şart nedir ne demek

Ön şart nedir Şart : Temel kural belgesi. Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul. Çözüm : Bir denklemde bilinmeyenlerin yeri...

Şartlak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çağlayan. Şart : Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul. Temel kural belgesi Çağlaya...

Şartlamak nedir ne demek

Şartlamak nedir Yerel Türkçe anlamı: Temiz olmadığına inanılan şeyin üstünden 3, 5, 7, 40 kez su dökerek yıkamak. Şart : Temel kural belgesi. Olması ...

Şartlandırılma nedir ne demek

Şartlandırılma nedir Şartlandırılma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Şartlan : Çağlayan Şart : Olması başka durumların gerçekleşmes...

Şartlandırma nedir ne demek

Şartlandırma nedir Şart : Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul. Temel kural belgesi. Şartlandırmak : Şartlanmasını sağlamak, ko...

Şartlanış nedir ne demek

Şartlanış nedir Şart : Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul. Temel kural belgesi. Şartlanma : Şartlanmak işi, koşullanma. Ko...

Şartlanmak nedir ne demek

Şartlanmak nedir "Şartlanmak" ile ilgili cümle Şartlanma : Şartlanmak işi, koşullanma. Şart : Temel kural belgesi. Olması başka durumların gerçekleşme...

Şartlaşmak nedir ne demek

Şartlaşmak nedir Şart : Temel kural belgesi. Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul. Karşılık : Bir iş için ayrılmış para, öden...

Şartlı birleşik cümle nedir ne demek

Şartlı birleşik cümle nedir Şartlı birleşik cümle; bir dil bilgisi terimidir. "Şartlı birleşik cümle" ile ilgili cümleler Gramer anlamı: Şartlı : Şartlanmış olan...

Şartlı mutasyonlar nedir ne demek

Şartlı mutasyonlar nedir Şartlı mutasyonlar; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sadece belli çevresel koşullar altında...

Şartlı refleks nedir ne demek

Şartlı refleks nedir Şartlı refleks; bir ruh bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Şartlanma ile oluşan ve genellikle doğal olmayan bir uyarı ile görüle...

Şartlı vurgu nedir ne demek

Şartlı vurgu nedir Şartlı vurgu; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Oynamaz vurguya kargı olarak, kelimenin uzaması, bük...

Şartsız nedir ne demek

Şartsız nedir Şartsız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Şartsız refleks : Herhangi bir şartlandırma sürecinin başında belirl...

Şartsız şurtsuz nedir ne demek

Şartsız şurtsuz nedir Şartsız şurtsuz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Şartsız : Şarta bağlı olmayan, koşulsuz. Dinî bakımdan şartla...

Şart cümlesi nedir ne demek

Şart cümlesi nedir Teknik terim anlamı: Temel cümleyi yargı bildirmeden zaman, şart, sebep ve benzetme işlevi ile tamamlayan zarf görevindeki yardımcı c...

Şart eki nedir ne demek

Şart eki nedir Teknik terim anlamı: Tasarlama kiplerinden şart şeklini ifade eden -sA eki. Örnekler için bk. şart cümlesi ve şart kipi. Şart : Olmas...

Şart şurt nedir ne demek

Şart şurt nedir Şart şurt tanımamak : Kendini hiçbir şarta bağlı saymamak. Şart : Temel kural belgesi. Olması başka durumların gerçekleşmesini gerekt...

Dilek şart kipi nedir ne demek

Dilek şart kipi nedir Dilek şart kipi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: [bkz: Gelişimli kipler]. Birleşik cümlelerde, te...

Olanaksız şart kipi nedir ne demek

Olanaksız şart kipi nedir Olanaksız şart kipi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Hikâye dilek-şart kipi, dilek anlatmadığı va...

Cezai şart nedir ne demek

Cezai şart nedir Cezai şart; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: sözleşme kıyını, sözleşme cezâsı (Konvention...

İradi şart nedir ne demek

İradi şart nedir İradi şart; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: istek koşulu (Willensbedingung). sırf ~: dil...

Şartınca nedir ne demek

Şartınca nedir Şartınca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Şart : Temel kural belgesi. Olması başka durumların gerçekleşmesini ...

Şartlama nedir ne demek

Şartlama nedir Şart : Temel kural belgesi. Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul. Şartlamak : Kirlenmiş sayılan bir şeyi en ...

Şartlan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çağlayan. Şart : Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul. Temel kural belgesi Şartlan...

Şartlandırılmak nedir ne demek

Şartlandırılmak nedir Şartlan : Çağlayan Şartlandırılma : Şartlandırılmak işi, koşullandırılma. Şart : Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren ş...

Şartlandırmak nedir ne demek

Şartlandırmak nedir Şartlandırma : Şartlandırmak işi, koşullandırma. Şart : Temel kural belgesi. Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, ...

Şartlanma nedir ne demek

Şartlanma nedir Biyoloji'deki anlamı: Yeni bir uyaranın tekrarlanması ile bir yeni uyartıya bir cevap sağlanması tekniği. İngilizce'de Şartlanma ne d...

Şartlaşma nedir ne demek

Şartlaşma nedir Şart : Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul. Temel kural belgesi. Şartlaşmak : Bir veya birçok şartı karşılı...

Şartlı nedir Şartlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Şartlı" ile ilgili cümleler Şartlı birleşik cümle : Bir esas cümle i...

Şartlı birleşik zaman nedir ne demek

Şartlı birleşik zaman nedir Şartlı birleşik zaman; bir dil bilgisi terimidir. "Şartlı birleşik zaman" ile ilgili cümle Şartlı : Şarta bağlı, koşullu, meşrut. Şar...

Şartlı öldürücü mutasyonlar nedir ne demek

Şartlı öldürücü mutasyonlar nedir Şartlı öldürücü mutasyonlar; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Hücreyi ya da virüsü bazı şartlar alt...

Şartlı tahliye nedir ne demek

Şartlı tahliye nedir Şartlı tahliye; bir hukuk terimidir. Şartlı : Şart etmiş olan (koca). Şartlanmış olan, koşullu. Şarta bağlı, koşullu, meşrut. Şart : ...

Şartname nedir ne demek

Şartname nedir Şartname; bir ticaret terimidir. kökeni arapça, farsça dillerine dayanır. İktisat alanındaki kelime anlamı: Satın alma, satma, yaptır...

Şartsız refleks nedir ne demek

Şartsız refleks nedir Şartsız refleks; bir ruh bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Bir uyartıya cevap olarak irade dışı meydana getirilen refleks. İngi...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim