Kabul nedir Kabul; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Kabul" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Köşe. İktisat alanındaki kelime anlamı: B...

 
 
 

Kabul edilebilir günlük alım nedir ne demek

Kabul edilebilir günlük alım nedir Kabul edilebilir günlük alım; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gıda endüstrisinde kullanıla...

Kabul edilebilir günlük tüketim nedir ne demek

Kabul edilebilir günlük tüketim nedir Kabul edilebilir günlük tüketim; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Genelde kilogram yem/ ki...

Kabul edilmemiş ödenmemiş ödek nedir ne demek

Kabul edilmemiş ödenmemiş ödek nedir Kabul edilmemiş ödenmemiş ödek; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İlgilinin kendisine çekilen bir ödeği...

Kabul etmeme uyarısı nedir ne demek

Kabul etmeme uyarısı nedir Kabul etmeme uyarısı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İlgilisince kabul edilmeyen bir ödek için bu ola...

Kabul haddi nedir ne demek

Kabul haddi nedir Kabul haddi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ödemelerde, bozuk paraların en çok üzerlerinde yazılı ...

Kabul kredisi nedir ne demek

Kabul kredisi nedir Kabul kredisi; bir ticaret terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Mal bedelinin, dışalımcı tarafından malın teslim alınmasından...

Kabul resmi nedir ne demek

Kabul resmi nedir Kabul : Bir öneriyi uygun bulma, onaylama. Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma. Akseptans. Bir yere alınma. Sunulan bir şey...

Kabul saycası nedir ne demek

Kabul saycası nedir Kabul saycası; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Satıcı tarafından düzenlenen ödeklerin kabul edilmeleri...

Kabul yeri nedir ne demek

Kabul yeri nedir Kabul : Akseptans. Sunulan bir şeyi, armağanı alma. Bir yere alınma. Konukları veya işi olanları yanına, katına alma. Bir öneriyi uyg...

Geçici kabul bildirgesi nedir ne demek

Geçici kabul bildirgesi nedir Geçici kabul bildirgesi; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Geçici kabul yolu ile yurda sokulan malların...

Ödeği kabul eden nedir ne demek

Ödeği kabul eden nedir Ödeği kabul eden; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ödekte yazılı parayı ödemeği kabul ettiği anlamına ...

Sperma kabul odası nedir ne demek

Sperma kabul odası nedir Sperma kabul odası; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Dişi hayvanda bulunan ve çiftleşmed...

Aracılı kabul nedir ne demek

Aracılı kabul nedir Aracılı kabul; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ödeğin ilgilisince kabul edilmemesi durumunda bir başk...

Geçi kabul nedir ne demek

Geçi kabul nedir Geçi kabul; Gümrük alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ülkeye sokulduğu durumda ya da yapma, onarma gibi bir eyle...

Genel kabul nedir ne demek

Genel kabul nedir Genel kabul; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ödek üzerinde yazı ile belirtilerek ve altı imzalanarak ...

İki yönlü kabul nedir ne demek

İki yönlü kabul nedir İki yönlü kabul; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Karşılıklı, iki yönlü kabul ile yapılan iş. İki : Bir...

Koşullu kabul nedir ne demek

Koşullu kabul nedir Koşullu kabul; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Koşulun yerine getirilmesine bağlı kabul. Kabul : Bir ...

Ön kabul nedir ne demek

Ön kabul nedir Kabul : Konukları veya işi olanları yanına, katına alma. Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma. Bir yere alınma. Sunulan bir ...

Yazılma ve kabul nedir ne demek

Yazılma ve kabul nedir Yazılma ve kabul; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir aday öğrencinin başvurduğu öğretim kurumun...

Kabul aracısı nedir ne demek

Kabul aracısı nedir Kabul aracısı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Banka kabulü belgitlerinin alım ve satış işlerine arac...

Kabul belgesi nedir ne demek

Kabul belgesi nedir Kabul belgesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bankalarca ilgililerine gönderilen sayışım özetlerine ...

Kabul edilebilir günlük değer nedir ne demek

Kabul edilebilir günlük değer nedir Teknik terim anlamı: İnsan sağlığı üzerinde hiçbir olumsuz etki oluşturmadan gıdalarla günlük olarak alınabilecek gıda katkı maddeler...

Kabul edilir dokunca nedir ne demek

Kabul edilir dokunca nedir Kabul edilir dokunca; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Vergi yöntemi yasasına göre yükümlülerin içgüdül...

Kabul etmeme nedir ne demek

Kabul etmeme nedir Kabul etmeme; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir ödeğin ilgisilince kabul edilmemesi. (bir şeyi) içi...

Kabul günü nedir ne demek

Kabul günü nedir "Kabul günü" ile ilgili cümleler Kabul : Bir yere alınma. Sunulan bir şeyi, armağanı alma. Bir öneriyi uygun bulma, onaylama. Bir şey...

Kabul kredili ödeme nedir ne demek

Kabul kredili ödeme nedir Kabul kredili ödeme; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Mal bedelinin belli bir vadede ödeneceğine dai...

Kabul odası nedir ne demek

Kabul odası nedir Kabul : Akseptans. Bir yere alınma. Sunulan bir şeyi, armağanı alma. Konukları veya işi olanları yanına, katına alma. Bir öneriyi uyg...

Kabul salonu nedir ne demek

Kabul salonu nedir Kabul : Sunulan bir şeyi, armağanı alma. Akseptans. Bir öneriyi uygun bulma, onaylama. Konukları veya işi olanları yanına, katına alm...

Kabul töreni nedir ne demek

Kabul töreni nedir Kabul : Akseptans. Bir öneriyi uygun bulma, onaylama. Konukları veya işi olanları yanına, katına alma. Sunulan bir şeyi, armağanı alm...

Eşit kabul hakkı nedir ne demek

Eşit kabul hakkı nedir Eşit kabul hakkı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Uluslararası Para Fonu’nun mali kaynaklarını bütü...

Geçici kabul düzeni nedir ne demek

Geçici kabul düzeni nedir Geçici kabul düzeni; Gümrük alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Malların, geçici kabul yolu ile yurda sokulmasına...

Ödemeyi kabul etmeme nedir ne demek

Ödemeyi kabul etmeme nedir Ödemeyi kabul etmeme; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir paranın ödenmesi gerekli iken karşıtının bu...

Açık kabul nedir ne demek

Açık kabul nedir Açık kabul; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Tutarı veya süresi belirtilmemiş bir poliçen...

Aracılıkla kabul nedir ne demek

Aracılıkla kabul nedir Aracılıkla kabul; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Araya girilme yolu ile kabul etme. Aracı : Ara buluc...

Geçici kabul nedir ne demek

Geçici kabul nedir Geçici kabul; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: [bkz: geçici dışalım]. Teknik terim anlamı:...

Gerek ve kabul nedir ne demek

Gerek ve kabul nedir Gerek ve kabul; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir belgenin gösterilmesi ya da önerinin yapılması ve ...

Kayıt kabul nedir ne demek

Kayıt kabul nedir Kayıt : Pencere çerçevesi. Yiyecek. Sınırlama, davranışlarını çerçeveleme. Sesi veya görüntüyü manyetik bant üzerine geçirme işlemi. ...

Koşulsuz kabul nedir ne demek

Koşulsuz kabul nedir Koşulsuz kabul; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir koşula bağlı kalınmaksızın kabul etme. Kabul : Bir...

Ticari kabul nedir ne demek

Ticari kabul nedir Ticari kabul; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Özel alımlarda satılan malların karşılığında satıcı t...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim