Ödenme nedir "Ödenme" ile ilgili cümle örnekleri Ödenmek : Ödeme işine konu olmak. Alacak verecekle ödenmez : "bir yerden alacağınız parayla başka bir yere olan borcunuzu kapatamazsınız" anlamında kullanılan bir söz. Hakkı ödenmemek : ...

 
 
 

Ödenmeme uyarısı nedir ne demek

Ödenmeme uyarısı nedir Ödenmeme uyarısı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İlgilisince ödenmeyen bir borç belgiti ya da ödek için bu olayı belgelendirmek amacıyla borçlusuna noter eliyle yazılı olarak yapılan uayrı....

Ödenmemiş kar nedir ne demek

Ödenmemiş kar nedir Ödenmemiş kar; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Niceliği belirtilen ancak dağıtımı yapılmamış olan kâr. Öden : Mide, karın Kar : Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne ...

Ödenmemiş ürem nedir ne demek

Ödenmemiş ürem nedir Ödenmemiş ürem; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Henüz ödenmemiş ürem. Dönüşümdeki ürem. Öden : Mide, karın Ödenme : Ödenmek işi. Ürem : Faiz, getiri. Dönüşüm : Olduğundan başka bir biçime gi...

Ödenmeyen kesenekler nedir ne demek

Ödenmeyen kesenekler nedir Ödenmeyen kesenekler; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yasasına göre alınacak güvence keseneklerinin ödenmesi için işverene yapılan bildiriden sonra da ödenmemiş olan kesenekler. Öden : Mide,...

Ödenmek nedir "Ödenmek" ile ilgili cümle örnekleri Ödenme : Ödenmek işi. Ödeme : Ödemek işi, tediye. Konu : Üzerinde konuşulan şey, bahis. Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje. Olmak : Sıfat-fiil ek...

Ödenmeme nedir ne demek

Ödenmeme nedir Ödenmeme; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tecim belgitlerinin (ödek, borç belgiti) ilgilisince önelinde ödenmemesi. hakkı ödenmemek : birinin iyiliklerine, emeklerine karşılık olarak ne yapı...

Ödenmemiş anamal nedir ne demek

Ödenmemiş anamal nedir Ödenmemiş anamal; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İşletmeye konulması ortaklarca yüklenilen anamaldan henüz ödenmemiş olan bölümü. Öden : Mide, karın Anamal : Sermaye. Ödenme : Ödenmek işi. T...

Ödenmemiş sermaye nedir ne demek

Ödenmemiş sermaye nedir Ödenmemiş sermaye; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir şirketin ortaklarının ödemeyi taahhüt ettikleri, ancak henüz ödememiş oldukları sermaye. Öden : Mide, karın Serma : Soğuk. Ödenme : Öd...

Ödenmesi gereken para nedir ne demek

Ödenmesi gereken para nedir Ödenmesi gereken para; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Günü gelen ve ödenmesi gereken para. Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengelli uzun sırık. Ge...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim