Kesen nedir Kesen; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Fare Kış için kurutulan yağsız, tuzlu yoğurt Çamurlu yollardaki tekerlek ve hayvanların kurumuş ayak izleri. Kestirme, kısa (yol ve benzer...

 
 
 

Kesenali nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Götürü, toptan iş. Kese : Cepte taşınan, içine para, tütün vb. konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba. Kısa, kestirme (yol). Beş yüz kuruşluk para birimi. Bazı şeylerin üzerine geçirilen, kuma...

Kesene kartı nedir ne demek

Kesene kartı nedir Kesene kartı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kesenelere ilişkin işlemlerin düzenli yürütülmesi amacıyla, bu yöndeki koşulları tümüyle kapsayan ve uygulamaları sonuçlarıyla gösteren bilgi ve...

Kesene ödeği nedir ne demek

Kesene ödeği nedir Kesene ödeği; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Güvenceci ya da güvenceliye deniz yoluyla gönderilecek mal için ortaya çıkabilecek dokuncaları belirli bir süre karşılayabilmek amacıyla düzenle...

Kesene vermek nedir ne demek

Kesene vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Götürü usulüyle iş yaptırmak. Kese : Cepte taşınan, içine para, tütün vb. konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba. Kısa, kestirme (yol). Beş yüz kuruşluk para birimi. Bazı şeylerin üzerine geçi...

Kesenek belgeleri nedir ne demek

Kesenek belgeleri nedir Kesenek belgeleri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yasasına göre işçi yararına yapılacak işlemler sağlanılmak üzere işverence düzenlenerek Toplumsal Güvenceler Kurumuna belirli süreler içind...

Kesenekçi nedir ne demek

Kesenekçi nedir Tarih'teki anlamı: Bir yerin gelirini keseneğe alan kişi. Osmanlıca Kesenekçi ne demek? Kesenekçi Osmanlıca'da ne anlama gelir?: mültezim Kesenek : Fabrika, çiftlik vb. gelir kaynaklarının gelirini satın alma işi, iltizam....

Keseneli nedir Keseneli; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Yerel Türkçe'deki anlamı: Borçlu, aboneli. Kesin belgelerle bağlanmış, yükümlülüğü üstlenmiş bulunan. Teknik terim anlamı: Parasını önceden ödeyerek karşısındakinin yapa...

Kesenet nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İnanca, güvence. Kese : Cepte taşınan, içine para, tütün vb. konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba. Kısa, kestirme (yol). Beş yüz kuruşluk para birimi. Bazı şeylerin üzerine geçirilen, kumaşt...

Kesen düzlem nedir ne demek

Kesen düzlem nedir Kesen düzlem; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir geometrik şekli kesen düzlem. Düzlem : Üzerinde girinti ve çıkıntı olmayan, düz, yassı. Ortam. Üzerine, kesişen iki doğrunun her nok...

Kesen ı nedir Kesen ı; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Verilen bir eğriyi kesen doğru. Kese : Cepte taşınan, içine para, tütün vb. konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba. Kısa, kestirme (yol)...

Kesene nedir "Kesene" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Ortaklaşa tutulan bekçiye verilecek ücretin, her eve düşen eşit payı : Sizin bağın keseni 125 kuruştur. Götürü, toptan iş. Yaptığı kötü davranışı affettirmek için müritin dede...

Kesene kesmek nedir ne demek

Kesene kesmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Mal sahiplerinin vereceği bekçi ücretini kararlaştırmak: Yarın bağların kesenesi kesilecek. Kese : Cepte taşınan, içine para, tütün vb. konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba. Kısa, kestirme (...

Kesene payı nedir ne demek

Kesene payı nedir Kesene payı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Katılma yüklenimi. Kesene parası. Yaygın ortaklıklarda pay iyesi olma sözleşmesi. Bir malın yetiştirici ya da yapımcısı ile tüketicisi ve alıcısı...

Kesenek nedir Kesenek; bir ekonomi terimidir. "Kesenek" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Köylünün odunundan faydalandığı ağaçlık, ormanlık. Götürü, toptan iş. Levha, yaprak. Orman Keseneğe almak : Gelirini satın almak, iltizam e...

Kesenek oranları nedir ne demek

Kesenek oranları nedir Kesenek oranları; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İşçi yararına sağlanacak çeşitli güvenceler karşılığı yasasına göre işveren ve işçiden alınacak kesenekler oranı. Kese : Cepte taşınan, için...

Kesenekge nedir ne demek

Kesenekge nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kertenkele. Kese : Cepte taşınan, içine para, tütün vb. konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba. Kısa, kestirme (yol). Beş yüz kuruşluk para birimi. Bazı şeylerin üzerine geçirilen, kumaştan ça...

Keseneli sözleşmesi nedir ne demek

Keseneli sözleşmesi nedir Keseneli sözleşmesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kesimli alım yöntemi ile düzenlenen güvenceli sözleşme. Keseneli : Borçlu, aboneli. Kesin belgelerle bağlanmış, yükümlülüğü üstlenmiş bulu...

Kesenetli nedir ne demek

Kesenetli nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İnancalı, güvenceli. Kesenet : İnanca, güvence Kese : Cepte taşınan, içine para, tütün vb. konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba. Kısa, kestirme (yol). Beş yüz kuruşluk para birimi. Bazı şeyl...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim

dart programlama dili