Yararlanma nedir ne demek

Yararlanma nedir "Yararlanma" ile ilgili cümle örnekleri Hukuki terim anlamı: istifâde, faydalanma. Yarar : Yarayan, elverişli, uygun. Çıkar. Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj. Yararlanmak : Kendine yarar sağlamak, faydalanma...

 
 
 

Yararlanma ilkesi nedir ne demek

Yararlanma ilkesi nedir Yararlanma ilkesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Orta malından daha çok yararlananların daha az yararlananlara göre daha çok vergi ödemeleri gerektiği görüşüne dayanan vergileme ilkesi. İ...

Yararlanma payı nedir ne demek

Yararlanma payı nedir Yararlanma payı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kâr payı, kâr dağıtımı, anamal payı parası ortaklık tarafından ortağına verildiği takdirde bu pay yerine geçerli olmak üzere verilen değersiz ...

Yararlanma zorunluğu nedir ne demek

Yararlanma zorunluğu nedir Teknik terim anlamı: Tekelci özel izinlerde, izin alanın bunu kullanması ve ürünlerinden herkesin yararlanmasına olanak sağlaması zorunluluğu. Zorun : Mecburiyet Yara : Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan deri...

Yararlanmalı pay belgiti nedir ne demek

Yararlanmalı pay belgiti nedir Yararlanmalı pay belgiti; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Anamal payı parası ortaklıkça iyesine ödendiğinde bu pay yerine geçmek ve pay parasına ilişkin ürem değerinden düşüldükten sonra yal...

Yararlanma belgitleri nedir ne demek

Yararlanma belgitleri nedir Yararlanma belgitleri; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Paralan ödenmiş olan pay belgitleri karşılığında yasal yararlanmayı sağlayan belgitler. Belgi : Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik,...

Yararlanma hakkı nedir ne demek

Yararlanma hakkı nedir Yararlanma hakkı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Başkasına ilişkin bir mal üzerinde yararlanmayı sağlayan özdeksel hak. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili. Y...

Yararlanma oranı nedir ne demek

Yararlanma oranı nedir Teknik terim anlamı: Avlanma oranı. Oran : Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo. İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp. İki ...

Yararlanma yaklaşımı nedir ne demek

Yararlanma yaklaşımı nedir Yararlanma yaklaşımı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bireylerin, devlet harcamalarının finansmanına devlet hizmetlerinden yararlandıkları ölçüde katılması gerektiğini ifade eden vergi yak...

Yararlanmak nedir ne demek

Yararlanmak nedir Yararlanma : Yararlanmak işi, faydalanma. Yarar : Çıkar. Yarayan, elverişli, uygun. Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj. Sağlamak : Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek. Bir işl...

Yararlanmama süresi nedir ne demek

Yararlanmama süresi nedir Teknik terim anlamı: Elde edilen belgenin belirli bir süre sonunda kesin olarak işletilmesi gerektiğinden, hazırlıkların yapılmasına olanak sağlamak için ilgiliye verilen süre (en çok beş yıldır). Süre : Bir olayın başı il...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim