Yarar nedir "Yarar" ile ilgili cümle örnekleri Hukuki terim anlamı: nef’, nefi. İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir iktisadi etkinliğin iktisad...

 
 
 

Aşırı yarar nedir ne demek

Aşırı yarar nedir Aşırı yarar; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Alınan malla ödenen karşılık arasında bir yana aşırı yar...

Yararcı tarihçilik nedir ne demek

Yararcı tarihçilik nedir Yararcı tarihçilik; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Geçmiş olayların gelecek olaylar için örnek...

Yararcılık nedir ne demek

Yararcılık nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Genel mutluluğa uymayı ahlaksal değerin ölçütü olarak gören öğreti. Bir işin, bir eylemin doğruluk d...

Yararına gösteri nedir ne demek

Yararına gösteri nedir Yararına gösteri; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir kuruma ya da kişiye yardım etmek amacıyla düzen...

Yararlanabilmek nedir ne demek

Yararlanabilmek nedir Yararlanabilme : Yararlanabilmek işi Yara : Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik. Dert, üzüntü, acı. Bir şeyi...

Yararlandırılma nedir ne demek

Yararlandırılma nedir Yararlandırılma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yara : Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin...

Yararlandırma nedir ne demek

Yararlandırma nedir Yararlandırma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yara : Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin k...

Yararlanılabilir besin maddesi nedir ne demek

Yararlanılabilir besin maddesi nedir Yararlanılabilir besin maddesi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sindirilebilen, emilen ve...

Yararlanılabilme nedir ne demek

Yararlanılabilme nedir Yararlanılabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yara : Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan deri...

Yararlanılamayan protein nedir ne demek

Yararlanılamayan protein nedir Yararlanılamayan protein; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Isı hasarlı protein. Protein : ...

Yararlanılmak nedir ne demek

Yararlanılmak nedir "Yararlanılmak" ile ilgili cümle Yarar : Çıkar. Yarayan, elverişli, uygun. Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj. Yararlanm...

Yararlanma nedir ne demek

Yararlanma nedir "Yararlanma" ile ilgili cümle örnekleri Hukuki terim anlamı: istifâde, faydalanma. Yarar : Yarayan, elverişli, uygun. Çıkar. Bir işte...

Yararlanma hakkı nedir ne demek

Yararlanma hakkı nedir Yararlanma hakkı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Başkasına ilişkin bir mal üzerinde yararlanmayı sağl...

Yararlanma oranı nedir ne demek

Yararlanma oranı nedir Teknik terim anlamı: Avlanma oranı. Oran : Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında buluna...

Yararlanma yaklaşımı nedir ne demek

Yararlanma yaklaşımı nedir Yararlanma yaklaşımı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bireylerin, devlet harcamalarının finansmanın...

Yararlanmak nedir ne demek

Yararlanmak nedir Yararlanma : Yararlanmak işi, faydalanma. Yarar : Çıkar. Yarayan, elverişli, uygun. Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj. ...

Yararlanmama süresi nedir ne demek

Yararlanmama süresi nedir Teknik terim anlamı: Elde edilen belgenin belirli bir süre sonunda kesin olarak işletilmesi gerektiğinden, hazırlıkların yapılmasına ...

Yararlı akı nedir ne demek

Yararlı akı nedir Teknik terim anlamı: Ölçme yüzeyine düşen ışık akısı. Akı : Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geç...

Yararlı asalak nedir ne demek

Yararlı asalak nedir Teknik terim anlamı: İnsan, hayvan ve bitki sağlığını bozucu ufak canlılar üzerinde gelişerek bize yarar sağlayan canlı. (Asalağın as...

Yarar bölümlemesi nedir ne demek

Yarar bölümlemesi nedir Yarar bölümlemesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Tüketicilerin mal ya da hizmetten elde edecekler...

Sonal yarar kuramı nedir ne demek

Sonal yarar kuramı nedir Sonal yarar kuramı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Parçalara ayrılan bir malın değerinin en önemsiz ...

Yararcı nedir Yararcı; bir felsefe terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yarar : Çıkar. Bir işten elde edilen iyi sonu...

Yararcı tasarlama nedir ne demek

Yararcı tasarlama nedir Yararcı tasarlama; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bırakınız yapsınlar düşüncesinin ürünü olan, taşınm...

Yararer nedir Yararer; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Yararer isminin anlamı, Yararer ne demek: Faydalı kimse. Yararer ismi; Türkçe kökenli...

Yararlanabilme nedir ne demek

Yararlanabilme nedir Yararlanabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yara : Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin ...

Yararlanan nedir ne demek

Yararlanan nedir Yararlanan; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Güvence ödeği, belgit ve benzeri değerlerden yararlanan k...

Yararlandırılmak nedir ne demek

Yararlandırılmak nedir Yararlandırılma : Yararlandırılmak işi, faydalandırılma Yara : Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik. Dert, üz...

Yararlandırmak nedir ne demek

Yararlandırmak nedir Yararlandırma : Yararlandırmak işi, faydalandırma Yara : Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik. Dert, üzüntü, ...

Yararlanılabilir kısım nedir ne demek

Yararlanılabilir kısım nedir Yararlanılabilir kısım; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir besin maddesinin sindirim kan...

Yararlanılabilmek nedir ne demek

Yararlanılabilmek nedir Yararlanılabilme : Yararlanılabilmek işi Yara : Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik. Dert, üzüntü, acı. Bir ...

Yararlanılma nedir ne demek

Yararlanılma nedir Yarar : Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj. Yarayan, elverişli, uygun. Çıkar. Yararlanılmak : Yararlanma işi yapılmak, f...

Yararlanım hakkı nedir ne demek

Yararlanım hakkı nedir Yararlanım hakkı; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir taşınmazın, özellikle bir toprak parçasının, iye...

Yararlanma belgitleri nedir ne demek

Yararlanma belgitleri nedir Yararlanma belgitleri; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Paralan ödenmiş olan pay belgitleri karşılığın...

Yararlanma ilkesi nedir ne demek

Yararlanma ilkesi nedir Yararlanma ilkesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Orta malından daha çok yararlananların daha az ya...

Yararlanma payı nedir ne demek

Yararlanma payı nedir Yararlanma payı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kâr payı, kâr dağıtımı, anamal payı parası ortaklık t...

Yararlanma zorunluğu nedir ne demek

Yararlanma zorunluğu nedir Teknik terim anlamı: Tekelci özel izinlerde, izin alanın bunu kullanması ve ürünlerinden herkesin yararlanmasına olanak sağlaması zor...

Yararlanmalı pay belgiti nedir ne demek

Yararlanmalı pay belgiti nedir Yararlanmalı pay belgiti; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Anamal payı parası ortaklıkça iyesine ödend...

Yararlı nedir Yararlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Yararlı" ile ilgili cümle Yararlı olmak : Yarar sağlamak, faydalı o...

Yararlı alan nedir ne demek

Yararlı alan nedir Yararlı alan; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir konutun içinde, duvarlar arasında kalan kullanılabili...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim