Zorun nedir Zorun; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. (bir şey birinin) zoruna gitmek : onuruna dokunmak, gücüne gitmek. zoru...

 
 
 

Zorunan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Zorla. Zorun : Mecburiyet Zorla : Zor kullanarak, cebren, zecren, metazori. İstemeyerek, isteksiz olarak, z...

Zorunlu anaerob nedir ne demek

Zorunlu anaerob nedir Teknik terim anlamı: Oksijenli ortamda yaşayamayan, zorunlu oksijensiz ortamda yaşayan organizmalar. Zorun : Mecburiyet Zorunlu : Kes...

Zorunlu borç erteleme nedir ne demek

Zorunlu borç erteleme nedir Zorunlu borç erteleme; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Pek bunalımlı işlemlerde bir ülkede, bölgede b...

Zorunlu borçlar nedir ne demek

Zorunlu borçlar nedir Zorunlu borçlar; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yasa veya yönetmeliklerle, iktisadi karar birimler...

Zorunlu durak nedir ne demek

Zorunlu durak nedir Zorunlu durak; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kent içinde genbinitlerin yolcu indirip bindirmek için d...

Zorunlu emeklilik nedir ne demek

Zorunlu emeklilik nedir Zorunlu : Kesin olarak gereksinim duyulan, zaruri, mecburi, ıztırari. Doğal olarak kaçınılması imkânsız olan, olumsal karşıtı. Emekli...

Zorunlu giderler nedir ne demek

Zorunlu giderler nedir Zorunlu giderler; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kaçınılmayan, yapılması zorunlu giderler. Gide : Koy...

Zorunlu hareketler nedir ne demek

Zorunlu hareketler nedir Zorunlu hareketler; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dış uyarımlar altında meydana geliyor...

Zorunlu işletme nedir ne demek

Zorunlu işletme nedir Teknik terim anlamı: Savaşta ya da barışta toplumun mal ve görevlerden belirli bir fiyatla ve eşit olarak yararlanmasının sağlanması ...

Zorunlu izin nedir ne demek

Zorunlu izin nedir Teknik terim anlamı: Yargı organlarınca verilen izin, akçalı hak. Zorun : Mecburiyet İzin : Bir şey yapmak için verilen veya alınan ö...

Zorunlu izlenceleme nedir ne demek

Zorunlu izlenceleme nedir Zorunlu izlenceleme; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir ülkede yerli filmleri k...

Zorunlu karşılık oranı nedir ne demek

Zorunlu karşılık oranı nedir Zorunlu karşılık oranı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bankaların topladıkları mevduat karşılığınd...

Zorunlu kartel nedir ne demek

Zorunlu kartel nedir Zorunlu kartel; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üretimde etkinliği artırmak amacıyla büyük bunalım s...

Zorunlu konum nedir ne demek

Zorunlu konum nedir Zorunlu konum; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Bir içdüzey fazı ile çökelti fazının, krista...

Zorunlu nedenlerle fazla çalışma nedir ne demek

Zorunlu nedenlerle fazla çalışma nedir Zorunlu nedenlerle fazla çalışma; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir aksaklık sırasında, makineler y...

Zorunlu öğrenim nedir ne demek

Zorunlu öğrenim nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Her çocuğun görmek zorunda bulunduğu ve başlama yılı ile süresi yasalarla belirlenen öğrenim. İngili...

Zorunlu özel izinle bağışlama nedir ne demek

Zorunlu özel izinle bağışlama nedir Teknik terim anlamı: Gerektiğinde, zorunlu izin kullanılması koşulu ile bulgu belgesinin verilmesi. Bağı : Büyü. Hayvanların ayağının...

Zorunlu sahne nedir ne demek

Zorunlu sahne nedir Zorunlu sahne; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İyi kurulu oyun uygulayımında ileride ortaya çıkacak o...

Zorunlu satış nedir ne demek

Zorunlu satış nedir Teknik terim anlamı: Yasalarda belirtilen nedenler ve koşullar göz önünde tutularak bir yapıtın yayımlanmasını sağlamak üzere hükümet...

Zorun güç nedir ne demek

Zorun güç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Binbir güçlükle. Zorun : Mecburiyet Güç : Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etki...

Zorun zoru nedir ne demek

Zorun zoru nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çok zor, en zor. Zorun : Mecburiyet Çok : Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı o...

Zorunlu nedir Zorunlu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Zorunlu" ile ilgili cümle örnekleri Hukuki terim anlamı: zarûrî. ~ ...

Zorunlu asalak nedir ne demek

Zorunlu asalak nedir Teknik terim anlamı: Gelişim evrelerinden en az birisini asalak yaşama zorunda olan. Zorun : Mecburiyet Asal : Esasla ilgili, asıl ve...

Zorunlu borçlanma nedir ne demek

Zorunlu borçlanma nedir Zorunlu borçlanma; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Özel ya da tüzel kişileri zorlayarak çıkardığı belg...

Zorunlu dersler nedir ne demek

Zorunlu dersler nedir Zorunlu dersler; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir sınıf ya da okulda bütün öğrencilerin devam...

Zorunlu durum nedir ne demek

Zorunlu durum nedir Zorunlu durum; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kaçınılmaz nedenininden ötürü yapılamayan bir yüklenme...

Zorunlu gereksinimler nedir ne demek

Zorunlu gereksinimler nedir Zorunlu gereksinimler; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Beslenme, giyinme, barınma gibi insan yaşamı ...

Zorunlu güvence nedir ne demek

Zorunlu güvence nedir Zorunlu güvence; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yasaların koyduğu zorunluluk gereğiyle yapılan güven...

Zorunlu ilköğretim çağı nedir ne demek

Zorunlu ilköğretim çağı nedir Zorunlu ilköğretim çağı; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Her çocuğun, altı yaş ile on beş yaş ar...

Zorunlu işletme koşulları nedir ne demek

Zorunlu işletme koşulları nedir Teknik terim anlamı: Zorunlu işletme için yasalarda belirtilen koşullar. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım Koşullar : Şerâit. Zorun :...

Zorunlu izin düzeni nedir ne demek

Zorunlu izin düzeni nedir Teknik terim anlamı: Yurt savunması ile ilgili konularda, ülkenin ekonomik kalkınması bakımından yasalarda gösterilen koşullarla uygu...

Zorunlu kamu giderleri nedir ne demek

Zorunlu kamu giderleri nedir Zorunlu kamu giderleri; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Her yıl yapılması zorunlu olan kamu giderleri...

Zorunlu karşılıklar nedir ne demek

Zorunlu karşılıklar nedir Zorunlu karşılıklar; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bankaların topladıkları mevduatın, zorunlu kar...

Zorunlu kesinti nedir ne demek

Zorunlu kesinti nedir Zorunlu kesinti; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sendika ödentilerinin işçilerin ücretlerinden kesilm...

Zorunlu mal nedir ne demek

Zorunlu mal nedir Zorunlu mal; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İstem gelir esnekliği sıfır ile bir arasında olan norm...

Zorunlu ödeme nedir ne demek

Zorunlu ödeme nedir Zorunlu ödeme; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Borsada önemli işlemlere bağlı belgitlerin azınlıkta o...

Zorunlu özel izin nedir ne demek

Zorunlu özel izin nedir Teknik terim anlamı: Yasalarda belirtilen durumlarda, kamu yararına kullanılması gereken özel izin. Özel izin : Sağlanan bulgu belges...

Zorunlu parazit nedir ne demek

Zorunlu parazit nedir Zorunlu parazit; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Konağı dışında yaşaması mümkün olmayan p...

Zorunlu satın alma hakkı nedir ne demek

Zorunlu satın alma hakkı nedir Teknik terim anlamı: Sovyet Rusya'da, verilen belgenin, zorunlu olarak satın alınması yolunda devlete tanınan hak. Hakk : Hak. Hak, h...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim