Asal nedir Asal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Bilmece. Asal isminin anlamı, Asal ne demek: Erkek ismi olarak; Başlıca, esaslı, temel. Asal sayılar, sadece iki tamsayı [#böleni olan sayı...

 
 
 

Asal eksen nedir ne demek

Asal eksen nedir Asal eksen; Fizik, Matematik alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Yuvarsal bir merceğin ya da aynanın yüzey özeğinden ve ışıksal özeğinden geçen doğru. Matematik'te terim anlamı: Hiperbolün ve elipsin od...

Asal gazla ark kaynağı yapma nedir ne demek

Asal gazla ark kaynağı yapma nedir Asal gazla ark kaynağı yapma; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Asal gaz altında korunarak yapılan kaynak işlemi. Ark kaynağı : Ark kaynağı yapma işlemi sonucu oluşmuş kaynak Ark kay...

Asal ikilli önerme kalıpları nedir ne demek

Asal ikilli önerme kalıpları nedir Asal ikilli önerme kalıpları; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir önerme kalıbının asal ikilli'si, bu önerme kalıbında geçen tüm (doğrusal ya da doğrusal olmayan) eklemler ile tanıdeyimsel de...

Asal ilişki nedir ne demek

Asal ilişki nedir Asal ilişki; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Çok değişkenli istatistik) Asal değişkenler arasındaki ilişki, ay. bk. asal değişken. Asal : Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, esa...

Asal oyut nedir ne demek

Asal oyut nedir Asal oyut; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Sıfırdan ayrımlı ast alt oyutu var olmayan oyut. Oyut : Yalnızca sıfır öğesinden oluşmayan ve sıfırdan ayrımlı her öğesi çarpma işlemine g...

Asal renkler nedir ne demek

Asal renkler nedir Asal renkler; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tüm öbür renklerin türetildiği kırmızı, mavi ve yeşil. bk. ikincil renkler. Asal : Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, esasi Renk : Cis...

Asal sayılar dizisi nedir ne demek

Asal sayılar dizisi nedir Asal sayılar dizisi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Elemanları asal sayılar olan dizi. Sayıl : Deniz kıyısı. Ermiş, bilen, vâkıf. Dilenci. Yöney ve gereyler gibi, birkaç bileşkenli...

Asal sayılar problemi nedir ne demek

Asal sayılar problemi nedir Asal sayılar problemi; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Asal sayıların sonsuz sayıda olup olmaması problemi. Asal sayıların dağılımına bakıldığında görülür ki ilk on doğal sayı içinde...

Asal değişken nedir ne demek

Asal değişken nedir Asal değişken; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Çok değişkenli istatistik) p değişkenin oluşturduğu X kümesinin u doğrusal birleşimleri ile q değişkenin oluşturduğu Z kümesinin v doğrus...

Asal düşünce nedir ne demek

Asal düşünce nedir Asal düşünce; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir konunun, bir düşünceyi belirtmek için işlenmesiyle ortaya çıkan düşünce. Bir oyunda asal düşünce yanısıra, o düşünceyi destekleyici, renkle...

Asal gaz nedir Asal gaz; Kimya, Metalürji alanlarında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: [bkz: soygaz]. Metalürji'deki terim anlamı: Kimyasal tepkimelere girmeyen helyum, neon, argon, kripton, zenon ve radon gazlarının orta...

Asal gazlar nedir ne demek

Asal gazlar nedir Asal gazlar; bir kimya terimidir. Osmanlıca Asal gazlar ne demek? Asal gazlar Osmanlıca'da ne anlama gelir?: gazât-ı necibe Soy gazlar, çok [#kimyasal yapılara bir kimyasal [#element grubudur. Standart şartlar altında tama...

Asal ikizler nedir ne demek

Asal ikizler nedir Asal ikizler; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Farkları 2'ye eşit olan iki asal sayı, örneğin, 5 ve 3, 11 ve 13 gibi sayılar. Asal : Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, esasi...

Asal odak nedir ne demek

Asal odak nedir Asal odak; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir merceğin ya da küresel bir aynanın bakış ekseni ile bu eksene koşut gelen ışınların kesiştiği nokta. Asal : Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgi...

Asal özlek nedir ne demek

Asal özlek nedir Asal özlek; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: A dolamının, her olma koşulunu gerçekleyen I özleği. Özlek : Zaman. Toprağın özlü, verimli yeri. Doğaüstü güç, felek. Özlenilmiş, özlenen....

Asal sayı nedir ne demek

Asal sayı nedir Asal sayı; bir matematik terimidir. Matematik terimi olarak kelime anlamı: Yalnızca kendisine ve bire bölünen, birden büyük tamsayı. Kendisinden ve 1 den başka böleni olmayan 1 den büyük tümsayı. Örnek. 2, 3, 5. Orta Öğret...

Asal sayılar kuramı nedir ne demek

Asal sayılar kuramı nedir Asal sayılar kuramı; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Sayılar kuramının, asal sayıların özelliklerini inceleyen dalı. Sayıl : Deniz kıyısı. Ermiş, bilen, vâkıf. Dilenci. Yöney ve gere...

Asalak nedir Asalak; bir biyoloji terimidir. Yerel Türkçe anlamı: Yorulmıyan hayvan. Asılmış yüz, öfkeli surat: Asalak asalak né duruñ lén? Yüz, surat. Kasapların iyi ete karıştırdıkları kötü parçalar. Biyoloji'deki anlamı: (Yun. para:...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim