Gaz nedir kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Gaz" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: İpek başörtüsü. Görünüşe göre, anlaşılan, galib...

 
 
 

Gaz akışı nedir ne demek

Gaz akışı nedir Gaz akışı; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Gazın bir boru içinde bir yöndeki devinimi. Akı...

Gaz ayaklığı nedir ne demek

Gaz ayaklığı nedir Gaz ayaklığı; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Motora yakıt-hava karışımı vermek için ayaklık. Ayak :...

Gaz başlık nedir ne demek

Gaz başlık nedir Gaz başlık; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Petrol yatağının üzerinde bulunan basınçlı gaz katm...

Gaz bezi nedir Gaz bezi; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Bazı balıklarda hava kesesine gaz salgılayan hava kesesi...

Gaz boşluğu nedir ne demek

Gaz boşluğu nedir Gaz boşluğu; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Katılaştırma işleminde gaz kabarcıklarının ortamda kalm...

Gaz bulutu nedir ne demek

Gaz bulutu nedir Gaz bulutu; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Yıldızlar arası boşluklarda bulunan hafif gazla...

Gaz çözümleyici nedir ne demek

Gaz çözümleyici nedir Gaz çözümleyici; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gaz karışımlarında bileşenlerin nitel ve nicel tan...

Gaz deposu nedir ne demek

Gaz deposu nedir Gaz deposu; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gazın biriktirildiği depo. Depo : Korunmak, saklanmak vey...

Gaz dolaşım önleyicisi nedir ne demek

Gaz dolaşım önleyicisi nedir Teknik terim anlamı: Gaz havalı lambalarda, sıcak gazın dip yakınlarında dolaşmasını engelleyen, mika ya da metal pul. Dolaşı : Bir t...

Gaz duyarlı prob nedir ne demek

Gaz duyarlı prob nedir Gaz duyarlı prob; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Analit çözeltisinden bir hidrofobik zar ile ayrılan...

Gaz emboli nedir ne demek

Gaz emboli nedir Teknik terim anlamı: Su içerisindeki gazların doygunluğu % 115-125 oranlarının üzerine çıktığı durumlarda, bir miktar gazın solungaçl...

Gaz fırını nedir ne demek

Gaz fırını nedir Gaz fırını; Tesisat, Metalürji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Isıtma aracı olarak gaz yakıt kull...

Gaz göstergesi nedir ne demek

Gaz göstergesi nedir Gösterge : Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret. Anlamla biçimin, gösterenle gösterilenin kaynaşmasından oluşan dil b...

Gaz havalı lamba nedir ne demek

Gaz havalı lamba nedir Teknik terim anlamı: Ampulünün içinde, tele kimyasal etki yapmayan bir gaz bulunan akkor lamba. Haval : Yemenileri kalıba çekmek, düz...

Gaz ibiği nedir ne demek

Gaz ibiği nedir Lamba : Kapı, pencere kenarlarına açılan, genellikle dik açılı girinti. Petrol gibi yanıcı bir madde yakarak veya elektrik akımıyla i...

Gaz karbonlayıcı nedir ne demek

Gaz karbonlayıcı nedir Gaz karbonlayıcı; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Gaz durumda olan karbonlayıcı. Karbo : O...

Gaz kaynağı yapma nedir ne demek

Gaz kaynağı yapma nedir Gaz kaynağı yapma; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Yüksek ısılı alaz çıkaran gazlarle yapı...

Gaz korozyonu nedir ne demek

Gaz korozyonu nedir Gaz korozyonu; bir kimya terimidir. Korozyon : Aşındırma. Koro : Tek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini seslendirmek iç...

Gaz kömürü nedir ne demek

Gaz kömürü nedir Gaz kömürü; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Yaklaşık olarak % 28-35 uçucu madde çıkaran kömür....

Gaz ağartımı nedir ne demek

Gaz ağartımı nedir Gaz ağartımı; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Kükürt dioksit veya klor gazı ile ağartma. Ağar : Ağaç ...

Gaz akış hızı nedir ne demek

Gaz akış hızı nedir Gaz akış hızı; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Denetimli atmosferlerin kullanıldığı fırınl...

Gaz analysis nedir ne demek

Gaz analysis nedir : Ayrım. Kimyasal çözümleme. Sayışım dökümü. Analiz. Tahlil. İnceleme. Bir bütünü oluşturan parçaları bilimsel bir amaçla birbirinden...

Gaz balonu nedir ne demek

Gaz balonu nedir Gaz balonu; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Gazları tartmakta kullanılan bir veya daha çok boyunlu k...

Gaz beton nedir ne demek

Gaz beton nedir Gaz beton; bir mimarlık terimidir. Beton : Çimentonun su yardımıyla kum, çakıl vb. maddelerle karışması sonucu oluşan sert, dayanıklı...

Gaz bombası nedir ne demek

Gaz bombası nedir Gaz bombası; bir askerlik terimidir. Göz yaşartıcı gaz, gözdeki korneayı uyararak acı ve hatta körlüğe [#sebep olan ölümcül olabilece...

Gaz boyaması nedir ne demek

Gaz boyaması nedir "Gaz boyaması" ile ilgili cümle örnekleri Boyama : Boyamak işi, pentür. Rengi boya ile sonradan verilmiş olan. Renkli yazma veya mend...

Gaz çözümlemesi nedir ne demek

Gaz çözümlemesi nedir Gaz çözümlemesi; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Gaz karışımlarının bileşimlerini belirlemeye yaraya...

Gaz dedektörü nedir ne demek

Gaz dedektörü nedir Dedektör : Gaz, mayın, radyoaktif mineral, manyetik dalga vb.ni bulmaya, tanımaya yarayan cihaz, algılayıcı. Dede : Büyükbabadan başl...

Gaz devimbilimi nedir ne demek

Gaz devimbilimi nedir Gaz devimbilimi; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Gazların akışları, devinirken gösterd...

Gaz döşemi nedir ne demek

Gaz döşemi nedir Gaz döşemi; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yapıda, gazı kullanma yerlerine ileten döşem. Döşe : Döşe...

Gaz elektrodu nedir ne demek

Gaz elektrodu nedir Gaz elektrodu; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Genellikle çok ince öğütülmüş metalden yapılan, yüzeyi...

Gaz etkinliği nedir ne demek

Gaz etkinliği nedir Gaz etkinliği; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Magmasal gaz ve mineral yapıcıların etkisiyle, ...

Gaz giderici nedir ne demek

Gaz giderici nedir Gaz giderici; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Katı ya da sıvı gibi yoğun özdeklerde, çözünmüş ya da t...

Gaz habbeciği hastalığı nedir ne demek

Gaz habbeciği hastalığı nedir Gaz habbeciği hastalığı; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Çeşitli etkilerle, balıkların kanındaki k...

Gaz hızbilimi nedir ne demek

Gaz hızbilimi nedir Gaz hızbilimi; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Özdeciklerin devinim ve çarpışmalarında...

Gaz karbon kaynağı nedir ne demek

Gaz karbon kaynağı nedir Gaz karbon kaynağı; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Karbonlama işleminde kullanılan, hidrok...

Gaz kaynağı nedir ne demek

Gaz kaynağı nedir Gaz kaynağı; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Gaz kaynağı yapma işlemi sonucunda oluşan kay...

Gaz kesesi nedir ne demek

Gaz kesesi nedir Gaz kesesi; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Birçok kemikli balıkta çeperi sindirim kanalı ile aynı...

Gaz korumalığı nedir ne demek

Gaz korumalığı nedir Gaz korumalığı; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Ark kaynağı yapmada, kaynak çevresinde kor...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim