Boru nedir "Boru" cümle içindeki Yerel Türkçe anlamı: Kadınların saçlarına taktıkları zincir. Söğütten çıkarılan düdük. Kurt. Yaprak aşısı. Bir fizik terimi olarak tanımı: Kullanım yerine göre çapı değişebilen genellikle camdan yapıl...

 
 
 

Boru anahtarı nedir ne demek

Boru anahtarı nedir Boru anahtarı; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yivli, setli çeneleri ile boruyu sıkıca kavrayarak sökülüp takılmasını sağlayan aygıt. (bk. Şek. 1). Anahtar : Kilidi açıp kapamak için kullanı...

Boru balığı nedir ne demek

Boru balığı nedir Teknik terim anlamı: Boyları 33 cm olabilen, Ege Denizi ve Akdeniz’de dağılım gösteren, vücudu yanlardan basık ve burnu boru biçiminde uzamış, kumlu ve çamurlu zeminlerde yaşayan demersal bir tür, çulluk balığı. Balı : Büy...

Boru bohça nedir ne demek

Boru bohça nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Öteberi. Bohça : İçine çamaşır, elbise vb. koyup sarılan dört köşe kumaş. Ufak ve seçme tütün dengi Boru : Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve ...

Boru bükme makinesi nedir ne demek

Boru bükme makinesi nedir Boru bükme makinesi; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Boruyu bükmekte kullanılan makine, (bk. Şek. 3). Boru : Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, ...

Boru çiçeği nedir ne demek

Boru çiçeği nedir Boru çiçeği; bir bitki bilimi terimidir. Boru : Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir. Borazan. Boru çiçeğigiller : Çan çiçeğigiller. Tatula : Patlıcangillerd...

Boru dayanığı nedir ne demek

Boru dayanığı nedir Boru dayanığı; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yatay borunun üzerine oturduğu destek. Daya : Çocuğa bakan dadı, sütnine, taya Boru : Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yaraya...

Boru desteği nedir ne demek

Boru desteği nedir Boru desteği; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Boru işçiliği sırasında borunun üzerine konduğu dayangaç (destek). Boru : Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uç...

Boru hattı nedir ne demek

Boru hattı nedir İngilizce'de Boru hattı ne demek? Boru hattı ingilizcesi nedir?: pipeline Boru : Borazan. Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir. Doğal : Sağduyuya, mantığa, o...

Boru ağı nedir ne demek

Boru ağı nedir Bilimsel terim anlamı: Döşemi oluşturan boruların tümü. İngilizce'de Boru ağı ne demek? Boru ağı ingilizcesi nedir?: piping system Boru : Borazan. Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları ...

Boru akımı nedir ne demek

Boru akımı nedir Boru akımı; bir fizik terimidir. Boru : Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir. Borazan. Akım : Debi. Akma işi. Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çı...

Boru askısı nedir ne demek

Boru askısı nedir Bilimsel terim anlamı: Her tür borunun asılmasında kullanılan, lama demiri ya da çelik çemberlerden yapılmış olan askı. İngilizce'de Boru askısı ne demek? Boru askısı ingilizcesi nedir?: pipe hanger Boru : Borazan. Bir yer...

Boru bileziği nedir ne demek

Boru bileziği nedir Boru : Borazan. Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir. Soba : İçinde kömür, odun veya gaz yakılan, elektrikle de çalıştırılabilen ısınma aracı. Süslü : Süsü o...

Boru bükme makarası nedir ne demek

Boru bükme makarası nedir Boru bükme makarası; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Boru mengenesinin oturağına bağlı olan ve boru bükmekte kullanılan makara. Maka : Büyük hayvanların aşık kemiği. Hayvanlara nazar değmem...

Boru bükmek nedir ne demek

Boru bükmek nedir Boru bükmek; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Boruya doğrultu değiştiren bir biçim vermek. Boru : Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar...

Boru çiçeğigiller nedir ne demek

Boru çiçeğigiller nedir Boru çiçeğigiller; bir bitki bilimi terimidir. Boru : Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir. Borazan. Çan çiçeğigiller : Bitişik taç yapraklılardan, örneği ça...

Boru değil nedir ne demek

Boru değil nedir Boru : Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir. Borazan Değil : Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılar...

Boru eğrisi nedir ne demek

Boru eğrisi nedir Boru eğrisi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Ucaysal konaçlara göre denklemi düzlemsel eğri. Boru : Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, ...

Boru kabağı nedir ne demek

Boru kabağı nedir Boru kabağı; bir bitki bilimi terimidir. Boru : Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir. Borazan. Boğum : Boğulmuş, sıkılmış yer. Parmak, kamış, saz vb. bitkile...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim