Boru bileziği nedir, Boru bileziği ne demek

  • Soba borularının ek yerine geçirilen süslü çember

Boru bileziği kısaca anlamı, tanımı:

Boru : Borazan. Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir.

Soba : İçinde kömür, odun veya gaz yakılan, elektrikle de çalıştırılabilen ısınma aracı.

Süslü : Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş. Süslenmeye, süse çok düşkün olan.

Çember : Bu biçime getirilmiş katı cisimlerin çevresi. Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri. Aşılması, çözümü güç durum. Sandık, denk, fıçı vb.nin dağılmaması için üzerlerine geçirilen dayanıklı bir cisimden kuşak. Basketbolda içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan ağlı demir halka. Çocukların çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak. Yazma, yemeni, başörtüsü.

Diğer dillerde Boru bileziği anlamı nedir?

İngilizce'de Boru bileziği ne demek? : n. muff