Boru askısı nedir, Boru askısı ne demek

  • Her tür borunun asılmasında kullanılan, lama demiri veya çelik çemberlerden yapılmış olan askı

Bilimsel terim anlamı:

Her tür borunun asılmasında kullanılan, lama demiri ya da çelik çemberlerden yapılmış olan askı.

İngilizce'de Boru askısı ne demek? Boru askısı ingilizcesi nedir?:

pipe hanger

Boru askısı anlamı, tanımı:

Boru : Borazan. Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir.

Askı : Saz şairleri arasında yapılmış olan deyiş yarışında üstün gelene verilmek için duvara asılan kumaş, tabanca vb. ödül. Artırma, eksiltme vb. resmî iş ilanlarının ilgili daire duvarında belli bir zaman süresince asılı durması. Hastanelerde kırık kol veya bacakların asılarak tutturulduğu araç. Elbise, gömlek, tişört, ceket gibi elbiselerin kırışmadan düzgün bir biçimde elbise dolabına asılması için insan omzu biçiminde tasarlanmış, bazılarının altında pantolon asmak için düz bir çıta, bazılarının her iki kenarında etek asmak için çengel bulunan alet, elbise askısı. Kadınların kullandığı altın dizisi veya zincirli mücevherat. Pantolon veya giysilerin düşmesini önlemek için omuzdan aşırılan bağ. Saklanmak için tavana asılmış dizi veya hevenk. Gelinin odasına asılan süs. İpek böceğinin kozasını sarması için yanına konulan çalı çırpı. Çay, kahve taşımaya yarar kahveci tepsisi, fener. Düğünlerde geline yakınları tarafından takılan hediye. Yeni yapılmış olan yapıların çatısına, ev sahibi tarafından usta için veya düğün arabalarına düğün sahibi tarafından arabacı için armağan olarak asılan kumaş. Üzerine herhangi bir şey asmaya yarar nesne.

 

Asılma : Asılmak işi.

Lama : Geviş getirenlerden, Güney Amerika'nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri uzun, boyu yüksek ve boynu uzun hayvan. Küçük maden veya cam şerit. Tibetlilerde ve Moğollarda Buda rahibi.

Demir : Çıpa. Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,8 olan, 1510 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe). Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça. Bu elementten yapılmış parça. Bu elementten yapılmış. Güçlü, kuvvetli, sert.

Çelik : Kök salması için yere dikilen dal. Bir ağacı aşılamak amacıyla hazırlanmış dal. Gemilerde, üzerine halat veya ip geçirip tutturmaya yarayan, ağaç veya metalden yapılmış kısa değnek. Kısa kesilmiş dal. Su verilerek çok sert ve esnek bir duruma getirilebilen, birleşiminde az miktarda karbon bulunan demir ve karbon alaşımı, polat. Zayıf fakat güçlü (vücut). Bu alaşımdan yapılmış. Çocukların çelik çomak oyununda ucuna çomakla vurarak havaya kaldırdıkları iki tarafı sivri, kısa değnek.

 

Çember : Yazma, yemeni, başörtüsü. Aşılması, çözümü güç durum. Çocukların çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak. Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri. Bu biçime getirilmiş katı cisimlerin çevresi. Basketbolda içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan ağlı demir halka. Sandık, denk, fıçı vb.nin dağılmaması için üzerlerine geçirilen dayanıklı bir cisimden kuşak.