Muhbir nedir, Muhbir ne demek

Muhbir; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Haber ulaştırıcı, haber veren kimse.
  • Yasa dışı olan bir durumu yetkili makamlara bildiren kimse, ihbarcı

"Muhbir" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Yeter ki bana kıymayın. Ömür boyu muhbiriniz olurum sizin." - A. Ümit
  • "Genç muhbirler bu defa Hazım Aslan'ın peşinde koşuyorlardı." - H. E. Adıvar

Muhbir hakkında bilgiler

Muhbir, bir kişi ya da teşkilat hakkında organik bağı olmadığı istihbarat ya da kanun koruyucu kuruma bilgi veren kişi.

Genellikle kanun koruyucular tarafından kullanılan bir terim olan "Muhbir" kelimesi, özellikle organize suç ya da terör örgütlerinin içinden, kişisel nedenlerle ya da maddi kazanç karşılığında bilgi sızdırır. Muhbirliğin "Ajan" ya da "haber elemanı" kavramlarından farkı genellikle bir sürekliliğinin olmamasıdır.

Muhbir ile ilgili Cümleler

  • Ali FBI için bir muhbir.
  • Üç yüzyıl önce bile, Batı Avrupalıların çoğu hâlâ kendi muhbirlerini kullanıyorlardı.

Muhbir anlamı, kısaca tanımı:

Muhbirlik : Muhbir olma durumu. Muhbirin yaptığı iş.

Haber : Bilgi. İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi. Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık. Yüklem.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

 

Yetkili : Mezun. Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse), salahiyetli, salahiyettar.

Makam : Mevki, kat, yer. Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

İhbarcı : Muhbir. Haber veren, bildiren kimse.

Kişi : Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Erkek. Eş, koca.

Diğer dillerde Muhbir anlamı nedir?

İngilizce'de Muhbir ne demek? : n. informer, informant, finger man, finger, setter, reporter, delator, denunciator, intelligencer, nark, rat, snout, split, squealer, squealler, stooge, stool pigeon, tipster

Fransızca'da Muhbir : dénonciateur/trice [le][la], délateur/trice [le][la], indicateur/trice [le][la], mouchard [le]

Almanca'da Muhbir : n. Angeber, Anzeiger

Rusça'da Muhbir : n. информатор (M), корреспондент (M)