Boru akımı nedir, Boru akımı ne demek

Boru akımı; bir fizik terimidir.

  • Boru kaplamasının açık yerlerinden boruya girerek boru üzerinden akım uygulanan noktaya doğru akan ve anot yatağından toprağa geçen pozitif elektirik

Boru akımı anlamı, kısaca tanımı:

Boru : Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir. Borazan.

Akım : Debi. Akma işi. Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cereyan, tarz. Hava, su vb. akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, cereyan.

Kaplama : Bir şeyin dışına süsleme veya koruma amacıyla geçirilen başka maddeden kat. Kaplamak işi. Üstü herhangi bir başka maddeyle kaplanmış olan. Kalınlığı 5 milimetreden az, ince ağaç levha.

Nokta : Sınır, derece, radde. Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret. Nöbetçi bulunan yer. Orta nokta. Konu, konu ile ilgili önemli bölüm. Yer. Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.). Hiçbir boyutu olmayan işaret. Nöbetçi, gözcü, bekçi.

Anot : Artı uç.

Pozitif : Artı. Olumlu, negatif karşıtı.