Pozitif nedir, Pozitif ne demek

Pozitif; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: artı]

artı (kimya)

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Bu yolda basım aygıtında kullanılmış ancak henüz işlemelikte işlenmemiş dolu film.

Pozitif görüntü.

İşlemelikte işlenerek pozitif görüntüleri belirmiş film.

Pozitif görüntü elde etmekte kullanılan boş film.

(Genellikle) Doğadakinin aynı renk tonunda görüntü veren duyarkatları ve bu görüntüleri anlatır.

İngilizce'de Pozitif ne demek? Pozitif ingilizcesi nedir?:

positive

Osmanlıca Pozitif ne demek? Pozitif Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

müsbet

Pozitif anlamı, tanımı:

Pozitif ayrımcılık : Toplumdaki diğer kişiler ile eşit koşullarda yaşamadığı düşünülen belli gruplara çeşitli ayrıcalıklar tanıyarak onları destekleme.

Pozitif bilimler : Deney sonuçlarına dayanan bilim veya bilimler, müspet ilimler.

Pozitif elektrik : Kişiler arasında olumlu etki. Cam çubuğunun bir kumaşa sürtünmesi sonucu oluşan, artı (+) işaretiyle gösterilen elektrik.

Pozitif film : Film üzerine alınan siyah beyaz görüntülerin, renklerinin aslına uygun olarak oluşmasını sağlamak için kopya yapılmış olan düşük duyarlıkta film, kopya film.

 

Pozitif görüntü : Renkli ve siyah beyaz filmlerde doğadaki renklerin asıllarına uygun olarak belirlendiği görüntü.

Pozitif hukuk : Belli imkân ve zamanda konulmuş kurallar birliği.

Pozitif kutup : Elektrik yükü artı (+) olan kutup.

Pozitif sayı : Artı sayı.

Pozitiflik : Pozitif elektriklenme olayları gösteren bir cismin durumu. Pozitif olma durumu.

Olumlu : Yapıcı. Davranışları beğenilen, yapıcı düşünceleri olan, yararlı. Onaylayan, kabul eden, lehte olan. Olumsuzluk anlatmayan (kelime, cümle). Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, müspet, pozitif. Gözetilen amaca veya beklenilene uygun, yararlı, müspet, pozitif.

Negatif : Eksi, pozitif karşıtı. Olumsuz. Gerçekteki aydınlık ve karanlık bölümleri tersine gösteren fotoğraf camı veya filmi.

Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.

Artı : Fazlalık. Toplama işleminde + işaretinin adı, zait. Sıfırdan büyük, önünde artı işareti bulunan (sayı), eksi karşıtı, pozitif.

Pozitif açındırması : Pozitif filme uygulanan açındırma.

Pozitif aerotaksis : Oksijene doğru hareket.

Pozitif anlamlı rna : Doğrudan mRNA olarak kullanılan RNA dizilimi.

Pozitif aykırılık : (coğrafya)

 

Pozitif ayrımcı : Pozitif ayrımcılık yapan.

Pozitif başa tepki : Olumlu başa tepki.

Pozitif batmotrop etki : N. accelerantesin uyarılmasıyla kalp kasının uyarılabilme yeteneğinin artması.

Pozitif boş film : Henüz basım aygıtında kullanılmamış pozitif film.

Pozitif çizik : Gösterimde ya da sarmada özellikle toz birikmesinden oluşan, negatif çizik kadar önemli olmayan çizik.

Pozitif değiştirim : Taşıyıcı dalganın en yüksek genlik değerinin, resmin katıksız beyazlarına karşılık olduğu değiştirim çeşidi.

Pozitif ile ilgili Cümleler

  • Küreselleşmenin pozitif olduğu kadar negatif etkilerinin de olduğunu düşünüyorum.
  • O pozitifti.
  • Negatif düşündüğümü fark ettiğim zamanlarda, o düşünceyi daha pozitif bir biçimde tekrar kafamdan geçirirdim.
  • Daha pozitif olmaya ve sahip olduğum her şeyi ona vermeye karar verdim.
  • Sen pozitif kalmak zorundasın.
  • Pozitif kalın.
  • Pozitif misin?
  • Benim kan grubum A pozitif.
  • Bence küreselleşmenin pozitif olduğu kadar negatif etkileri de var.

Diğer dillerde Pozitif anlamı nedir?

İngilizce'de Pozitif ne demek? : adj. positive, plus

n. positive

Almanca'da Pozitif : n. Positiv

Rusça'da Pozitif : n. позитив (M)

adj. позитивный, положительный