Boru çiçeğigiller nedir, Boru çiçeğigiller ne demek

Boru çiçeğigiller; bir bitki bilimi terimidir.

  • Çan çiçeğigiller

Boru çiçeğigiller tanımı, anlamı:

Boru : Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir. Borazan.

Çan çiçeğigiller : Bitişik taç yapraklılardan, örneği çan çiçeği olan bir bitki familyası, boru çiçeğigiller.

Çan : Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi. İnsanın kendi varlığı, özü. İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık. Güç, dirilik. Yaşama, hayat. Çok içten, sevimli, sevilen, şirin. Kişi, birey. Gönül.