Lama nedir Lama; bir bilimi terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Biyoloji'deki anlamı: Çift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, d...

 
 
 

Dalai lama nedir ne demek

Dalai lama nedir : Lama. Tibetli buda rahibi. Budist rahip. Lama yünü. Çift parmaklılar (artiodactyla) takımının, devegiller (camelidae) familyasından...

Lamacı nedir Lamacı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Lama : Geviş getirenlerden, Güney Amerika'nın dağlık bölgelerinde yaş...

Lamaism nedir : (budizm) tibet budizm'i müridi. Dalai lama : Tibet budizminin ruhani lideri. Tibet'te bir başpapaz. [#Lama : Budist rahip. Tibetli ...

Lamaizm nedir Lamaizm; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Lama : Küçük maden veya cam şerit. Geviş getirenlerden, Güney Amerika'nın dağlık bölg...

Lamarkizm nedir ne demek

Lamarkizm nedir Lamarkizm; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Kazanılmış karakterlerin gelecek döle , geçmesi ilkesin...

Lamaseries nedir ne demek

Lamaseries nedir [#Lamasery] : Lama manastırı. Sözcükler, direkt olarak Lamaseries ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer o...

Lamaze nedir method : Nefes alma ve rahatlama tekniklerini içeren gebe anne adaylarını normal doğuma hazırlayan metod (fransız doğum uzmanı fernan...

Camels and lamas nedir ne demek

Camels and lamas nedir : Tombaz. Duba. Deve. Kayık biçiminde yüzdürme dubası. And : Ayrıca. Da. De. Sonra. Daha sonra. Ve. Hem... hem de. İle. Da... da... y...

Neo lamarckism nedir ne demek

Neo lamarckism nedir : Yeni. Neo-. Lamarckism : Kazanılmış karakterlerin gelecek döle , geçmesi ilkesine dayanan ve j.b. lamarck (1744-1829) adlı fransız ...

Yeni lamarkçılık nedir ne demek

Yeni lamarkçılık nedir Yeni lamarkçılık; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Yakın zamanların bazı biyoloji bilginleri tarafı...

Aarlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ağırlamak, ikramda bulunmak. Aarla : Ağırla Ağırlamak : Konuğa saygı göstererek onun her türlü rahatını, ge...

Abalamah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çocuk emeklemek, emekliyerek yürümeğe başlamak. Abal : Peynir topağı: Kaç abal peynir aldın?. İri parça Eme...

Aballamak nedir ne demek

Aballamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çocuk emeklemek, emekliyerek yürümeğe başlamak. Abal : Peynir topağı: Kaç abal peynir aldın?. İri parça Eme...

Abcalamak nedir ne demek

Abcalamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bacaklarını ayırarak yürümek: Çocuk dün sünnet oldu, abcalıyor. Abca : Amca. Abla, büyük kız kardeş Abcal :...

Abecesel sınıflamalı katalog nedir ne demek

Abecesel sınıflamalı katalog nedir Abecesel sınıflamalı katalog; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Konu fişlerinin tek bir abecesel düze...

Abohlama nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İnek için yapılan sulu, sıcak yal. Aboh : Şaşma ve korku ünlemi. Sıkıntı, usanç, bıkkınlık ünlemi Abohlamak...

Abuhlamah nedir ne demek

Abuhlamah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Aldatmak. Abuh : Şaşma ve korku ünlemi. Sıkıntı, usanç, bıkkınlık ünlemi. Önemsememe ünlemi: Abuh, sende on...

Abuklamak nedir ne demek

Abuklamak nedir Abuklamak; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de argo olarak kullanılır. Abuk : Saçma (söz, kişi, davranış). Sersem, kötü adam. Umut, güven:...

Acaplamak nedir ne demek

Acaplamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ayıplamak, kınamak. Kınamak. Acap : Acaba Ayıplamak : Kınamak. Ayıplama : Kınama. Kınamak : Yapılan bir işi...

Lama boru askısı nedir ne demek

Lama boru askısı nedir Lama boru askısı; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Lama demirinden yapılmış boru askısı. Askı : Üzerin...

Lama demiri nedir ne demek

Lama demiri nedir Lama demiri; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir sözcüktür. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Mimarlık) Şerit biçiminde yapı demiri. D...

Dalay lama nedir ne demek

Dalay lama nedir Lama : Tibetlilerde ve Moğollarda Buda rahibi. Geviş getirenlerden, Güney Amerika'nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak...

Lamacılık nedir ne demek

Lamacılık nedir Lamacılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Lamacı : Lamacılık yanlısı olan kişi Lama : Geviş getirenlerden, Gü...

Lamaist nedir Lamaist; Dil bilgisi yönünden [#Türk]çe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Tibet Budizmi. Tibet, Moğo...

Laman nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yakışıklı. Lama : Geviş getirenlerden, Güney Amerika'nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak ku...

Lamas nedir and lamas : Topuk tabanlılar. Memeliler (mammalia) sınıfının, çift parmaklılar (artiodactyla) takımının, geviş getirenler (ruminantia...

Lamasery nedir : Lama manastırı. Camels and lamas : Memeliler (mammalia) sınıfının, toynaklılar (ungulata) üst takımının, çift parmaklılar (artiodac...

Lamaze method nedir ne demek

Lamaze method nedir : Bir soyadı. Nefes alma ve rahatlama tekniklerini içeren gebe anne adaylarını normal doğuma hazırlayan metod (fransız doğum uzmanı f...

Chevalier de lamarck nedir ne demek

Chevalier de lamarck nedir [#Chevalier] : Silahşör. Şövalye. Süvari. Cesur ve mert kimse. Şovalye. Silahşor. De : Birleşik devletler'de bir eyalet. Delaware. Do...

Yeni lamarckcılık nedir ne demek

Yeni lamarckcılık nedir Yeni lamarckcılık; Zooloji alanında kullanılan bir terimdir. Zooloji'deki anlamı: (karşılık: Neo-Lamarckiazm), (J. B. Lamarck: Frans...

A tabanlı sayıtlama dizgesi nedir ne demek

A tabanlı sayıtlama dizgesi nedir A tabanlı sayıtlama dizgesi; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: a-lı dizge]. Sayıt : 1.Örü...

Abalama gabalama nedir ne demek

Abalama gabalama nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tıka basa, pek çok: Şiniği abalama gabalama doldurun da hak geçmesin é mi. Abal : Peynir topağı: Kaç abal p...

Abalamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çocuk emeklemek, emekliyerek yürümeğe başlamak. Yerde sürünmek, sürünerek yürümek, yere eğilip emekler gibi...

Abanlamak nedir ne demek

Abanlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Geniş adımlarla hızlı hızlı yürümek. Çocuk emeklemek, emekliyerek yürümeğe başlamak. Hızlı hızlı : Çabucak ...

Abcallamak nedir ne demek

Abcallamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sık adımlarla yürümek. Büyük adımlarla yürümek. Bocalamak, şaşırmak. Abca : Amca. Abla, büyük kız kardeş Ab...

Abecesel sıralama nedir ne demek

Abecesel sıralama nedir Abecesel sıralama; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Fişleri harf ya da sözcüklere göre abecesel bir d...

Abohlamak nedir ne demek

Abohlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Aldatmak. Aboh : Şaşma ve korku ünlemi. Sıkıntı, usanç, bıkkınlık ünlemi Abohlama : İnek için yapılan sulu,...

Abuklama nedir Abuklama; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Abuk : Saçma (söz, kişi, davranış). Sersem, kötü adam. Umut, güven: ...

Abutlamak nedir ne demek

Abutlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Adımlarını açmak. Abut : Obur, çok yiyen. Adım. İş bilmez, sersem. [bkz: abılobut] Açmak : Bir şeyi kapalı ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim