Atmosfer nedir Atmosfer; bir gök bilimi terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Atmosfer" ile ilgili cümle örnekleri Kimya'daki anlamı: Bazı gök cisimlerinin etrafını saran gaz tabakasına verilen ad. Orta Öğretim alanındaki an...

 
 
 

Atmosfer bileşimi nedir ne demek

Atmosfer bileşimi nedir Atmosfer bileşimi; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Fırın atmosferindeki bileşen gazlarının oluşturdukları bileşim. Atmosfer : Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası...

Atmosfer ışıkları nedir ne demek

Atmosfer ışıkları nedir Atmosfer ışıkları; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sahne ışıklaması dışında, dekorda anlamı kapsayacak duyusal bir hava yaratmada kullanılan düşük güçte ışıkların tümü. Örnek : Sokak feneri...

Atmosfer kirlilik monitörü nedir ne demek

Atmosfer kirlilik monitörü nedir Atmosfer kirlilik monitörü; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Havadaki kirlilik sınırı önceden belirlenmiş düzeyi aştığında, uyarıda bulunan aygıt. Atmosfer : Yeri veya herhangi bir gök...

Atmosfer üreteci nedir ne demek

Atmosfer üreteci nedir Atmosfer üreteci; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Atmosfer üretiminde kullanılan özel aygıt. Atmosfer : Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı. Hava yuv...

Atmosfer yenileme nedir ne demek

Atmosfer yenileme nedir Atmosfer yenileme; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Bileşimini gerekli düzeyde tutabilmek için, fırın atmosferine yapılan katma işlemi. Yenil : Hafif Yenile : Şimdi, pek az önce. Az...

Atmosfer basıncı nedir ne demek

Atmosfer basıncı nedir Atmosfer basıncı; bir gök bilimi terimidir. Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Atmosferin yer yüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç, deniz seviyesinde 760 mm'lik civa sütununun 1 cm2‘lik alana yaptığı basınç,...

Atmosfer bileşeni nedir ne demek

Atmosfer bileşeni nedir Atmosfer bileşeni; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Bir fırın atmosferini oluşturan gazlardan her biri. Atmosfer : Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı...

Atmosfer denetimi nedir ne demek

Atmosfer denetimi nedir Atmosfer denetimi; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Bir atmosferin belirlenmiş bileşimini sürdürebilmesi için yapılan ölçme, katma ve çıkarma işlemi. Dene : Tane: Bahçeye beş dene ...

Atmosfer kirlilik belirteci nedir ne demek

Atmosfer kirlilik belirteci nedir Atmosfer kirlilik belirteci; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Havada radyoaktif aerosol buhar veya gazdan oluşan bir kirliliğin varlığını belirleyen aygıt. Atmosfer : Yeri veya herhan...

Atmosfer kirlilikölçeri nedir ne demek

Atmosfer kirlilikölçeri nedir Atmosfer kirlilikölçeri; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Havadaki aerosol, buhar ve gazın hacimsel etkinliğini ölçmeye yarayan ışınım ölçüm aygıtı. Atmosfer : Yeri veya herhangi bir ...

Atmosfer üretimi nedir ne demek

Atmosfer üretimi nedir Atmosfer üretimi; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: İstenilen bileşimde fırın atmosferi elde etmek için, özel aygıtlarda yapılan yakma ve karıştırma işlemi. Atmosfer : Yeri veya herh...

Atmosferik nedir ne demek

Atmosferik nedir Atmosferik; bir gök bilimi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Atmosfer : Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı. Basınç biri...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim