Üretim nedir "Üretim" ile ilgili cümle Coğrafya'daki terim anlamı: İnsanın topraktan, doğanın her türlü kaynak ve güçlerinden kendine yararlı ürünler elde etmesi, bunları işleyerek gereksinim duyduğu özdek ve nesneler durumuna koyması,...

 
 
 

Üretim artığı nedir ne demek

Üretim artığı nedir Üretim artığı; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Bilimsel terim anlamı: Bir malın sataktaki gerekseme ve istemi karşılandıktan sonra geri kalan ve satılamayan bölümü. İngilizce'de Üretim artığı ne de...

Üretim biçimi nedir ne demek

Üretim biçimi nedir Üretim biçimi; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Toplumsal üretim ilişkilerinin kendine özgü biçimiyle belirlenen ve üretici güçlerin belli bir düzeyine karşılık gelen temel iktisadi örgütlenme tarzı...

Üretim dışı iş nedir ne demek

Üretim dışı iş nedir Üretim dışı iş; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Emeği üretim ile doğrudan doğruya ilgili olmayan işçilerin yaptığı iş. İş : Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harc...

Üretim faktörleri nedir ne demek

Üretim faktörleri nedir Üretim faktörleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Üretim sürecinde kullanılan emek, sermaye, doğa ve girişimciden oluşan temel girdiler. Faktör : Etmen. Etken Üretim : Belirli faaliyet ve...

Üretim gecikmesi nedir ne demek

Üretim gecikmesi nedir Üretim gecikmesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Üretim sürecinde girdilerin alınması ile sonul malın üretilmesi arasında geçen zaman. Geci : Çuval. Köpek yiyeceği, yal. Gece. Gece vakti ...

Üretim gücü nedir ne demek

Üretim gücü nedir Üretim gücü; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir makinenin belirli bir süre içindeki yapım gücü. Gücü : Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı Üretim : Belirli faaliyet ve işlemler so...

Üretim ilişkileri nedir ne demek

Üretim ilişkileri nedir Üretim ilişkileri; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Marksist yaklaşımda, üretim araçlarının mülkiyet biçimi; çeşitli sosyal sınıfların üretimdeki yerleri; üretilen nesnelerin bu gruplar arasındaki d...

Üretim karteli nedir ne demek

Üretim karteli nedir Üretim karteli; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Azel piyasasındaki işletmelerin, hukuki varlıklarını korumaları koşuluyla, malın üretim miktarının belirlenmesi konusunda yazılı ya da sözlü...

Üretim anarşisi nedir ne demek

Üretim anarşisi nedir Üretim anarşisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Marksist yaklaşımda, kapitalistlerin üretimi toplumsal olarak düzenleyememeleri sonucu tek tek ürettikleri mala olan istemin ötesinde üretim...

Üretim araçları nedir ne demek

Üretim araçları nedir Üretim araçları; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Marksist yaklaşıma göre bir toplumda gereksinmeleri ve serveti üretmek için emeğin kullandığı hammadde, yardımcı madde, emek araçları ve emeğin konu...

Üretim bandı nedir ne demek

Üretim bandı nedir Üretim : Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı. Fabrika : İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç vb. ile işlenerek tüketime hazır duruma geti...

Üretim birliği nedir ne demek

Üretim birliği nedir Üretim birliği; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Üreticilerin ve yapımcıların mallarını aracılara yer vermeden karşılıklı yardım ve dayanışma yolu ile satabilmeleri ve kazançlarını aralarında...

Üretim elemanı nedir ne demek

Üretim elemanı nedir Üretim elemanı; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir nükleer reaktörde kullanılan, zincirleme tepkime verebilen en küçük eleman. Elem : Acı, üzüntü, dert, keder Eleman : Öge. Bir toplulukta ç...

Üretim fonksiyonu nedir ne demek

Üretim fonksiyonu nedir Üretim fonksiyonu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Çıktı ile girdiler arasındaki teknik ilişkiyi gösteren fonksiyon. Fonksiyon : İşlev. Bir birleşikteki herhangi bir madde grubunun kimyasa...

Üretim gereci nedir ne demek

Üretim gereci nedir Üretim gereci; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yapımlı özdekler varlığında yer alan ilkel nesneler. Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengelli uzun sı...

Üretim güçleri nedir ne demek

Üretim güçleri nedir Üretim güçleri; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Sosyoloji'deki anlamı: Bir toplumdaki insan öğesi, üretim araçları, üretim deneyleri ve alışkanlıklarının tümü. İngilizce'de Üretim güçleri ne demek?...

Üretim kar payı nedir ne demek

Üretim kar payı nedir Üretim kar payı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Olağan maaş ya da ücretine ek olarak, doğrudan doğruya üretime bağlı dönük ve parça başına işçiye verilen özence. Kar payı : Herhangi bir mal...

Üretim kaynakları nedir ne demek

Üretim kaynakları nedir Üretim kaynakları; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Üretim sürecinde kullanılan girdiler. karşılığı üretim faktörleri. Kayna : Kayığın iki yanında bulunan ve kıyıya çekmek için ip takılacak...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim