Olağan nedir Olağan; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Olağan" ile ilgili cümle Bir fizik terimi olarak tanımı: Beklenilen durumda bulunan, olağandışılığı bulunmayan. Hukuki terim anlamı: ale'l-âde (bk. bayağı). ...

 
 
 

Olağan arıtma nedir ne demek

Olağan arıtma nedir Olağan arıtma; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tecimsel bir kuruluşun gücünü yitirmesi, kapanması gibi nedenlerle sayışımların kesilmesi, elde bulunan para ve mallarla alacaklıların payları ...

Olağan borç nedir ne demek

Olağan borç nedir Olağan borç; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tecim işletmesiyle ilişkisi olmayan, gerekçesi ya da dayanağı yönünden tecimsel sayılması olanaksız bulunan borç. Tecimle uğraşan kişilerin işletm...

Olağan çek nedir ne demek

Olağan çek nedir Olağan çek; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Çizgili olmayan, sıradan çek. Çek : Bir kimsenin, satın aldığı hizmet veya ürün karşılığında para yerine verdiği ve karşılığı banka hesabından öden...

Olağan değer nedir ne demek

Olağan değer nedir Olağan değer; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Satak ederlerini kendine çeken değer. Ekonomik kuvvetlerce kurulan değer. Değer : Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin de...

Olağan denklemler nedir ne demek

Olağan denklemler nedir Olağan denklemler; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (bağlanım çözümlemesi) En küçük üstikiler yöntemi ile kestirimde ortaya çıkan eşzamanlı denklemler kümesi. Denk : Yük hayvanlarının sa...

Olağan dışı nedir ne demek

Olağan dışı nedir Olağan dışı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Sıra dışı : Beklenmedik. Alışılmışın dışında olan, olağan dışı, gayritabii, ekstrem. Sıra : Dershane, meclis vb. yerlerde kullanılan ve oturup yazı yazac...

Olağan düğüme geçiş damgası nedir ne demek

Olağan düğüme geçiş damgası nedir Olağan düğüme geçiş damgası; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Özel düğüme geçiş damgası ile getirilen bir dizi damganın sona erdiğini, yine standart damga takımının çizisel damgaları...

Olağan evren nedir ne demek

Olağan evren nedir Olağan evren; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Sıklık dağılımının olağan dağılım gösterdiği evren. Evre : Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen de...

Olağan açılı mercek nedir ne demek

Olağan açılı mercek nedir Olağan açılı mercek; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Odak uzunluğu ne kısa ne uzun olan mercek. Açıl : Açılmanın yapılması için verilen komut. Büyü, serpil, geliş” anlam...

Olağan ağırlık nedir ne demek

Olağan ağırlık nedir Olağan ağırlık; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Her çeşit mal ya da özdekin belirli olan ağırlıkları. Ağır : Tartıda çok çeken, hafif karşıtı. Değeri çok olan, gösterişli. Dokunaklı, insanın...

Olağan aşınma payı nedir ne demek

Olağan aşınma payı nedir Olağan aşınma payı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Durağan bir ya da kuruluşun olağan aşınma sonu değerinin azalma payı. Aşınma : Aşınmak işi. Erozyon. Korozyon Aşınma payı : Yıpranma payı. ...

Olağan borçlancı nedir ne demek

Olağan borçlancı nedir Olağan borçlancı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Borçlu için yapılan kovuşturma bir sonuç vermediği ve alacaklı parasını ya da alacağını elde edemediği zaman, kendisine bu borcun ya da alac...

Olağan dağılım nedir ne demek

Olağan dağılım nedir Olağan dağılım; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Kuramsal istatistik) anlamdaş çan dağılımı, Gauss dağılımı. Dağı : Tarlalarda biten yabani otları yok etme. Eş erke ve oylumlu dizgelerde...

Olağan denetini nedir ne demek

Olağan denetini nedir Olağan denetini; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: örnekleme denetiminin ilk uygulanmasında denetlenmesi istenen birim sayısı. Dene : Tane: Bahçeye beş dene kuzu girdi. Tahıl. Kabuğu dövü...

Olağan devler nedir ne demek

Olağan devler nedir Olağan devler; Astronomi alanında kullanılan bir kelimedir. Astronomi'deki terim anlamı: Oylum ve aydınlatma gücü bakımından orta boydaki dev yıldızlar. Olağan : Sık sık olan, olagelen, doğal, tabii, olmadık karşıtı. Alış...

Olağan dışı kaza nedir ne demek

Olağan dışı kaza nedir Olağan dışı kaza; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir işçinin olağan dışı kaza yapması. Kaza : İstem dışı veya umulmayan bir olay dolayısıyla bir kimsenin, bir nesnenin veya bir aracın zarar...

Olağan eder nedir ne demek

Olağan eder nedir Olağan eder; Gümrük, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gümrük İşbirliği Konseyin'ce onanan ve değer bildirmeliklerinde, malların gümrük vergisine temel alınan ederi. Uzun bir süre içinde sa...

Olağan görüş noktası nedir ne demek

Olağan görüş noktası nedir Olağan görüş noktası; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Alıcı merceğinin yerden olağan insan boyu kadar yükseklikte bulunduğu durum. Görü : Görme yetisi. Bir yerin çevreyi ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim

dart programlama dili