Kendiliğinden nedir ne demek

Kendiliğinden nedir Kendiliğinden; bir bitki bilimi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Kendiliğinden" ile ilgili cümle örnekleri Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Başka şeylerin etkisi altında kalmaksızın kendi...

 
 
 

Kendiliğinden canlanma nedir ne demek

Kendiliğinden canlanma nedir Kendiliğinden canlanma; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Körelme yüzünden ortadan kalkan koşullu bir tepkinin birkaç günlük dinlenme sonunda pekiştirme olmadan yeniden ortaya çıkması. Ke...

Kendiliğinden denge nedir ne demek

Kendiliğinden denge nedir Kendiliğinden denge; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Fizyokrat ve liberal ekonomi anlayışının doğal düzen inancından doğan ve tam rekabet koşulları içinde hiçbir müdahale olmaksızın piyasa...

Kendiliğinden denkleşme düzeneği nedir ne demek

Kendiliğinden denkleşme düzeneği nedir Kendiliğinden denkleşme düzeneği; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir dış dengesizlik durumunda fiyat, gelir ve parasal değişimler aracılığıyla kendiliğinden işlemeye başlayan ve böylece de...

Kendiliğinden dolaşım nedir ne demek

Kendiliğinden dolaşım nedir Kendiliğinden dolaşım; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Suyun özgül ağırlık ayrımından doğan bir kuvvetle oluşan dolaşım. Dolaşı : Bir tiyatro topluluğunun bir yerden başka bir yere giderek ...

Kendiliğinden gelir denkleşme düzeneği nedir ne demek

Kendiliğinden gelir denkleşme düzeneği nedir Kendiliğinden gelir denkleşme düzeneği; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Dış ticaret bilançosundaki bir dengesizliğin milli gelir değişimine yol açacağını ve bu değişimin de marjinal dışalı...

Kendiliğinden hak alma nedir ne demek

Kendiliğinden hak alma nedir Kendiliğinden hak alma; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: bizzat ihkak-ı hak. Kend : Kasaba, şehir Alma : Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, kabız. Bir iş adamının veya profesyonel sp...

Kendiliğinden kapanır vana nedir ne demek

Kendiliğinden kapanır vana nedir Kendiliğinden kapanır vana; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Normal durumda kapalı bulunan, açılması için elektrik ya da basınçlı hava kuvveti gerektiren vana. Kend : Kasaba, şehir Kapan : B...

Kendiliğinden mıknatıslanım nedir ne demek

Kendiliğinden mıknatıslanım nedir Kendiliğinden mıknatıslanım; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Miknatıslayıcı bir etki olmaksızın demirmıknatıssal bir özdeğin mıknatıssal bölgeciklerinin kendi aralarında uyumlu yönelimi. Kend : K...

Kendiliğinden açılır vana nedir ne demek

Kendiliğinden açılır vana nedir Kendiliğinden açılır vana; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Normal durumda açık bulunan, kapanması için elektrik ya da basınçlı hava kuvveti gerektiren vana. Açıl : Açılmanın yapılması için ...

Kendiliğinden bolünüm nedir ne demek

Kendiliğinden bolünüm nedir Kendiliğinden bolünüm; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir öğecik çekirdeğinin dış bir etken olmadan bölünmesi. Bolü : Uygun iki niceliğin bölüneceğini bildiren im. /,-, :, ÷. Böyle Kend : Kasaba...

Kendiliğinden davranış nedir ne demek

Kendiliğinden davranış nedir Kendiliğinden davranış; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Belirli bir uyaran olmaksızın ortaya çıkan davranış. Davra : Saban kılıcını sıkan çivi Davran : “. “Hazır ol, hazırlan” anlamında...

Kendiliğinden dengeleyiciler nedir ne demek

Kendiliğinden dengeleyiciler nedir Kendiliğinden dengeleyiciler; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir ekonomide iktisadi dalgalanmaların ortaya çıkması durumunda herhangi bir müdahale olmaksızın devreye girerek olumsuz gidişi...

Kendiliğinden dizinleme nedir ne demek

Kendiliğinden dizinleme nedir Kendiliğinden dizinleme; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Dizinde kullanılacak anahtar sözcüklerin, belgelerden makine ile seçilip saptanması işlemi. Dizinleme : Dizinlemek işi. Mal ve fakt...

Kendiliğinden fisyon nedir ne demek

Kendiliğinden fisyon nedir Kendiliğinden fisyon; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Nükleer fisyonun, bir dış etki olmaksızın kendiliğinden oluşması. Fisyon : Ağır bir radyoaktif izotop çekirdeğinin nötron, proton...

Kendiliğinden göç nedir ne demek

Kendiliğinden göç nedir Kendiliğinden göç; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Anlatı türlerinin, öteki halkbilim ürünlerinin tam karşıtı bir oluşumla hiçbir kültürel ve siyasal sınır tanımadan yakın ya da ...

Kendiliğinden ışınsalım nedir ne demek

Kendiliğinden ışınsalım nedir Kendiliğinden ışınsalım; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Uyarık durunun, başka kıvılmıknatıs alanlar olmadan kendi kendine ışık salarak alt durulara inişi olayı. Işın : Bir ış...

Kendiliğinden koruma nedir ne demek

Kendiliğinden koruma nedir Teknik terim anlamı: Bir yapıtın yayımı, kamuya sunulması ile birlikte başlayan ve başka bir işlemi gerekli görmeyen koruma. Kend : Kasaba, şehir Korum : Dağların sarp yamaçlarındaki düzlükler. Uçurumlarda ancak keçilerin ...

Kendiliğinden olan süreç nedir ne demek

Kendiliğinden olan süreç nedir Kendiliğinden olan süreç; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Çekirdek bölünmesi, sıcak cisimden soğuk cisime ısı akışı gibi, iş yapabilen tersinmez süreç. Bu tür süreçlerde daima Gibbs fonksiy...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim