Hak nedir Hak; bir din b. terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Hak" ile ilgil...

 
 
 

Hak dini nedir Hak dini; bir din b. terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. Müslümanlık : Müslüman topluluğu. Müslüman olm...

Hak düşümü nedir ne demek

Hak düşümü nedir Hak düşümü; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: sukut-ı hak. -süresi: sukut-ı hak müddeti. D...

Hak etmiş nedir ne demek

Hak etmiş nedir Hak etmiş; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: müstahak (doğrusu: müstahik). Hak : Adalet. Kâ...

Hak ıssı nedir ne demek

Hak ıssı nedir Hak ıssı; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: hak sâhibi. Issı : Sıcaklık, hararet. Sıcak Ha...

Hak is trade union confederation nedir ne demek

Hak is trade union confederation nedir : Bilim adamları için bütün kalıcı metrik sistem (uzunluk, zaman, elektrik akımı, sıcaklık, ışık şiddeti, madde miktarı ve kütle teme...

Hak istemleri nedir ne demek

Hak istemleri nedir Teknik terim anlamı: Belge ile korunması istenen bulguyu ortaya koyup, korumanın konusunu ve sınırlarını çizen istemler. Hak : Adalet...

Hak iyeliği belirtisi nedir ne demek

Hak iyeliği belirtisi nedir Teknik terim anlamı: Hak iyeliğinin kesinlikle belli olmadığı durumlarda, bunu gösteren kimi belirtilerin ve kanıtların bulunması. Be...

Hak kazanma nedir ne demek

Hak kazanma nedir Hak kazanma; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: istihkak. hak kazanmak : emeğin karşılığını...

Hak kuşu nedir ne demek

Hak kuşu nedir Hak kuşu; bir hayvan bilimi terimidir. Yerel Türkçe anlamı: İshak kuşu. Bataklık : Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge, ayna...

Hak sahibi nedir ne demek

Hak sahibi nedir Hak sahibi; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: hak ıssı. Hak : Adalet. Kâğıttaki yazıyı kazı...

Hak yeteneği nedir ne demek

Hak yeteneği nedir Hak yeteneği; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: hak ehliyyeti, medeni haklardan istifâde e...

Kendiliğinden hak alma nedir ne demek

Kendiliğinden hak alma nedir Kendiliğinden hak alma; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: bizzat ihkak-ı hak. Kend : Kasaba...

Akçalı hak nedir ne demek

Akçalı hak nedir Teknik terim anlamı: Yapıt ile ilgili olarak yapıt iyesine ya da hak iyelerine tanınan bir bedel istenmesine temel olan hak. Akçal : ...

Bağışlanan belgeden doğan hak nedir ne demek

Bağışlanan belgeden doğan hak nedir Teknik terim anlamı: Bulgucuya verilen belge ile kazanılan hak. Bağı : Büyü. Hayvanların ayağının altında, zorlamadan ileri gelen şiş...

Beklenen hak nedir ne demek

Beklenen hak nedir Teknik terim anlamı: Bulgunun gerçekleşmesiyle o anda doğan kişisel hak. Hak : Adalet. Kâğıttaki yazıyı kazıma, kazı. Dava veya iddia...

Çok yanlı hak nedir ne demek

Çok yanlı hak nedir Teknik terim anlamı: Yapıt hakkının, yasalarda belirtilen haklardan bir çoğunu kapsamına alması, bu koşullarla anlaşma yapılması. Çok...

Eşit hak nedir ne demek

Eşit hak nedir Eşit hak; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Beceri düzeyleri farklı bireylerin kendi tercihlerine uyg...

Kazanılmış hak nedir ne demek

Kazanılmış hak nedir Kazanılmış hak; bir hukuk terimidir. "Kazanılmış hak" ile ilgili cümle örnekleri Osmanlıca Kazanılmış hak ne demek? Kazanılmış hak Os...

Muntazar hak nedir ne demek

Muntazar hak nedir Muntazar hak; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: beklemeç, beklenen hak (Anwartschaft, droit...

Hak aşığı nedir ne demek

Hak aşığı nedir Hak aşığı; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Pir elinden bade içmiş, gerçek âşık ve ozan bk. badeli âşık...

Hak çalap nedir ne demek

Hak çalap nedir Teknik terim anlamı: Tanrı Taâlâ. Çalap : Tanrı Hak : Adalet. Kâğıttaki yazıyı kazıma, kazı. Dava veya iddiada gerçeğe uygunluk, doğr...

Hak dostum hak nedir ne demek

Hak dostum hak nedir Hak dostum hak; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Meddahın öyküsüne başlamadan önce söylediği sözler. ...

Hak ediş nedir ne demek

Hak ediş nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Sözleşmeye göre gerçekleştirilen iş karşılığında işi yüklenen için tahakkuk eden alacak. Üretim : B...

Hak günü nedir ne demek

Hak günü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Düğün günü. Günü : Haset. Zamanından önce doğan yavru Hak : Adalet. Kâğıttaki yazıyı kazıma, kazı. Dava vey...

Hak ihlali nedir ne demek

Hak ihlali nedir Hak ihlali; bir hukuk terimidir. İhlal : Yasa ve düzene uymama. Bozma, zarar verme. Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen ...

Hak istemcileri nedir ne demek

Hak istemcileri nedir Hak istemcileri; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Güvencelinin ölümünde iş ve toplumsal güvence yasalar...

Hak işçi sendikaları konfederasyonu nedir ne demek

Hak işçi sendikaları konfederasyonu nedir Hak işçi sendikaları konfederasyonu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Türkiye’den yedi ve Kuzey Kıbr...

Hak iyesi nedir ne demek

Hak iyesi nedir Teknik terim anlamı: Bir şey üzerinde hakkı bulunan kişi. Hak : Adalet. Kâğıttaki yazıyı kazıma, kazı. Dava veya iddiada gerçeğe uygu...

Hak kısıtlaması nedir ne demek

Hak kısıtlaması nedir Hak kısıtlaması; bir hukuk terimidir. Kısıtlama : Kısıt. Kısıtlamak işi. Kısıt : Bunama, mahkûm olma vb. nedenlerden dolayı kanunun, ...

Hak olmak nedir ne demek

Hak olmak nedir Teknik terim anlamı: Lâyık olmak, reva olmak. Hak : Adalet. Kâğıttaki yazıyı kazıma, kazı. Dava veya iddiada gerçeğe uygunluk, doğrul...

Hak uyuşmazlığı nedir ne demek

Hak uyuşmazlığı nedir Hak uyuşmazlığı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yürürlükte olan yasalar ya da toplu iş sözleşmeleri ...

Hak yolu nedir Doğru yol : Her türlü kötülükten uzak olan tutum, hak yolu. Doğru : Yakın, yakınlarında. Gerçek, hakikat. Karşı yönünce. Bir ucundan ...

Yenilemede hak süresi nedir ne demek

Yenilemede hak süresi nedir Teknik terim anlamı: Yenileme için başvurulabilecek olan süre (Korumanın bittiği tarihten başlayarak yasalara göre üç yıldır). Süre :...

Ayni hak nedir Ayni hak; bir hukuk terimidir. Mülkiyet başta olmak üzere [#nesneler üzerindeki eşya hukukunun konusunu oluşturan her türlü haktır. (...

Bağışlanan hak nedir ne demek

Bağışlanan hak nedir Teknik terim anlamı: Bulgucuya, koruma yönünden bağışlanıp öteki bulguculara göre ayrıcalı bir durum kazandıran hak. Bağı : Büyü. Hay...

Bulgu belgesinin sağladığı hak nedir ne demek

Bulgu belgesinin sağladığı hak nedir Teknik terim anlamı: Alınan bir belgeyi elinde bulundurana yasaların tanıdığı hak. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve kütüğe yazı...

Ene l hak nedir ne demek

Ene l hak nedir Ene l hak; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: "Ben Tanrı'yım". Bütün varlıkların bir ve birlik olduğuna i...

Eşlem başına hak nedir ne demek

Eşlem başına hak nedir Eşlem başına hak; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Eşlem sayısı üzerinden yapılan...

Medeni hak nedir ne demek

Medeni hak nedir Medeni hak; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: yurttaşsal hak. Mede : Mide. Çocuk oyunların...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim