İsti nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sıcak, kaynar. Sabibi. [bkz: isdi]. Sıcak rüzgâr. (birini) istihdam etmek : bir işte, bir görevde kullanmak. fırsattan istifade etmek : ele geçirilen imkân veya durumdan en iyi biçimde yararlanmak...

 
 
 

İstiap nedir İstiap; kökeni arapça dilinden gelmektedir. İstiap etmek : İçine almak, sığdırmak. İstiap haddi : Deniz, kara ve hava taşıtlarının yük ve yolcu miktarlarını belirleyen sınır. Sığdırma : Sığdırmak işi. Alma : Bir iş adamını...

İstiare nedir İstiare; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "İstiare" ile ilgili cümle İstiare, [#Edebiyatında, bir kendi anlamı dışında kullanarak, bir şeyi benzediği başka varlığının adıyla anma sanatı. Diğer adı eğretilemedir. Benzetm...

İstibdal nedir ne demek

İstibdal nedir İstibdal; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: değiştirme, değişme. İsti : Sıcak, kaynar. Sabibi. [bkz: isdi]. Sıcak rüzgâr Değiştirme : Değiştirmek işi, tebdil, tahrif. Değişme : Değ...

İstical nedir İstical; kökeni arapça dilinden gelmektedir. İstical etmek : İvmek, acele etmek. İvedilik : Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical. Müstaceliyet : İvedilik. Acele : Hızlı yapılan, çabuk, tez, ivedi. Vakit ge...

İstici nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dilenci. İsti : Sıcak, kaynar. Sabibi. [bkz: isdi]. Sıcak rüzgâr Dilenci : Geçimini dilenerek sağlayan kimse. Israrlı bir biçimde ve arsızca bir şeyi isteyen kimse. Fransızca'da İsteyişli fiil ned...

İstida nedir İstida; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "İstida" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: İstida, dilekçe İstidaname : Resmî bir makama yazılan dilekçe yazısı. İstidat : Yetenek. İstidatlı : Yetenekli. İstidatsız : Yetene...

İstidaname nedir ne demek

İstidaname nedir İstidaname; kökeni arapça, farsça dillerine dayanır. İstida : Dilekçe. Makam : Mevki, kat, yer. Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi. Dilekçe : Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunu...

İstidatlı nedir ne demek

İstidatlı nedir İstidatlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "İstidatlı" ile ilgili cümle örnekleri İstidat : Yetenek. İstida : Dilekçe. Yetenekli : Yeteneği olan, kabiliyetli, istidatlı. İngilizce'de İstidatlı ne de...

İsti gömlek nedir ne demek

İsti gömlek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dış fanila, frenkgömleği. İsti : Sıcak, kaynar. Sabibi. [bkz: isdi]. Sıcak rüzgâr Gömlek : Vücudun üst kısmına giyilen kollu veya yarım kollu, yakalı giysi. Göbek, batın. Kitap kapağına geçirilen ...

İstiane nedir İstiane; kökeni arapça dilinden gelmektedir. İstiane etmek : Yardım istemek. Yardım : Etki. İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı, destek. Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kulla...

İstiap haddi nedir ne demek

İstiap haddi nedir İstiap : İçine alma, sığdırma. Deniz : Aydaki düzlükler. Çokluk, yoğunluk. Geniş alan. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Hava : Çekicil...

İstibat nedir İstibat; kökeni arapça dilinden gelmektedir. İstibat etmek : Uzaksamak, ıraksamak. Uzak : Arada çok zaman bulunan. İhtimali az olan. Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı. Eli, gücü veya hükmü yeti...

İstibdat nedir ne demek

İstibdat nedir İstibdat; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Uyruk : Bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan kimse, tebaa. Bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olma durumu, tebaa. Özgürlük : Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insa...

İsticar nedir İsticar; kökeni arapça dilinden gelmektedir. İsticar etmek : Kiralamak. Kira : Bu biçimde tutulan bir şey için karşılık olarak ödenen para. Bu biçimde tutulan taşınmaz. Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir ...

İsticvap nedir ne demek

İsticvap nedir İsticvap; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "İsticvap" ile ilgili cümle Sorgulama : Sorgulamak işi, isticvap. Sorgulama "Hasan bu isticvaba benzeyen laubali tavırlar karşısında birdenbire içine çekildi." - H. E. Adıvar...

İstidam nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hamam. İsti : Sıcak, kaynar. Sabibi. [bkz: isdi]. Sıcak rüzgâr İstida : Dilekçe. Hamam : Yıkanılacak yer, yunak, ısıdam. Para karşılığında yıkanma işinin yapıldığı yer. Hama : Kaynamış sütün üzeri...

İstidat nedir İstidat; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "İstidat" ile ilgili cümle İstida : Dilekçe. İstidatlı : Yetenekli. İstidatsız : Yeteneksiz. İstidatsızlık : Yeteneksizlik. Yetenek : Dışarıdan gelen etkiyi alabilme gücü. Kişin...

İstidatlılık nedir ne demek

İstidatlılık nedir İstidatlılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. İsti : Sıcak, kaynar. Sabibi. [bkz: isdi]. Sıcak rüzgâr İstida : Dilekçe. İstidat : Yetenek. İstidatlı : Yetenekli. Yeteneklilik : Yetenekli olma durumu,...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim