Able nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Abla, büyük kız kardeş. Ablefari : Göz kapağının doğuştan kısmen veya tamamen olmaması, ablefaron Ablefaron...

 
 
 

Able man nedir English: Ali isn't an unreasonable man. Turkish: Ali mantıksız bir adam değil. English: He grew up to be a very reliable man. ...

Able seaman nedir ne demek

Able seaman nedir : Ebilen. Elinden gelir. Güçlü. Becerikli. Ehil. Gücü yeten. Hünerli. Kabiliyetli. Muktedir. Yetenekli. Seaman : [#Gemici. Denizci. G...

Able to work nedir ne demek

Able to work nedir English: Tom is unable to work this week. Turkish: Tom, bu hafta çalışamaz. English: I was barely able to work. Turkish: Ne...

Be able to take a joke nedir ne demek

Be able to take a joke nedir : Var olmak. -dı. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan hafif bir metalik kimyasal element. Mal olmak. Durmak. Berylliumb (berilyum)...

Be able nedir English: Ali accomplished what we thought he wouldn't be able to accomplish. Turkish: Ali başaramayacağını düşündüğümüz şeyi baş...

Get at able nedir ne demek

Get at able nedir : Bakmak. Götürmek. Öldürmek. İdrak etmek. Başına gelmek. Uğraşmak. Hazırlamak. Kazanmak. Ettirmek. Başlamak. At : Da. E. Yanında. A....

Un come at able nedir ne demek

Un come at able nedir : Dünya barış ve güvenliğini sağlamak, üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek, iktisadi ve sosyal gelişmeye katkıda bulunmak ve...

Ablefari nedir Ablefari; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Göz kapağının doğuştan kısmen veya tamamen olmam...

Ableism nedir bodied : Yarayan. Sağlam. Sağ. Güçlü. Yararlı. Vücudu sağlam. Yaraklı. Güçlü kuvvetli. Muhkem bedenli. Askerliğe uygun. Able bodied s...

Ablepharon nedir ne demek

Ablepharon nedir : Ablefarus. Ablepharia : Ablefari. Ablefaron. Göz kapağının doğuştan kısmen veya tamamen olmaması, ablefaron. [#Ablepharus : İnce ke...

Ablepharus nedir ne demek

Ablepharus nedir : Göz kapağının doğuştan kısmen veya tamamen olmaması, ablefaron. Ablefaron. Ablefari. Ablepharon : Ablefari. Göz kapağının kısmen ol...

Ablepsia nedir : Ablepsi. Körlük. Ablepharia : Göz kapağının doğuştan kısmen veya tamamen olmaması, ablefaron. Ablefaron. Ablefari. [#Ablepharon : A...

Abler nedir : Kuşlar (aves) sınıfının, ötücü kuşlar (passeriformes) takımının, öz ötücüler (oscines) üst familyasından, gagaları kuvvetli ve çeng...

Ablet nedir English: I took three tablets of a cold medicine before going to bed. Turkish: Yatmaya gitmeden önce üç tablet soğuk algınlığı i...

Abatable nedir : Günümüz ürdün'ünde var olmuş tarihi arap krallığı. Nabataean : Nabataean'ların diline ait (ayrıca nabatean). Tarihi bir arap krallı...

Abolishable nedir ne demek

Abolishable nedir a law : Bir kanundan kurtulmak. Abolish : Yürürlükten kaldırmak. Feshetmek. Bozmak. Ortadan kaldırmak. İptal etmek. Lağvetmek. Hüküms...

Abominable behavior nedir ne demek

Abominable behavior nedir : Çok pis. Tiksindirici. Nefret verici. Murdar. İkrah doğuran. Rezil. Berbat. İğrenç. Felaket. Mekruh. Behavior : Hareket tarzı. Davr...

Abominableness nedir ne demek

Abominableness nedir behavior : Tiksinti uyandıran davranış. İğrenç davranış. Korkunç eylemler. Abominable snowman : Yeti. Tibet karadamı. Kar adamı. Kar ...

Absolutely stable system nedir ne demek

Absolutely stable system nedir : Kesinlikle. Tamamen. Mutlaka. Mutlak surette. Bütün yönleriyle. Çok (nitelediği sözcükten önce gelince). Kesinlikle (cevap olarak)....

Able bodied nedir ne demek

Able bodied nedir : Yetenekli. Beceri gerektiren. İstidatlı. Kabiliyetli. Elinden gelir. Muktedir. Güçlü. Ehil. Hünerli. Yapabilen. Bodied : Yapılı. Be...

Able bodied seaman nedir ne demek

Able bodied seaman nedir : Becerikli. İstidatlı. Ehil. Yapabilen. Yetenekli. Hünerli. Muktedir. Elinden gelir. Kabiliyetli. Ebilen. Bodied : Vücutlu. Bedenli....

Able person nedir ne demek

Able person nedir English: Ali is a reliable person. Turkish: Ali güvenilir bir kişi. English: Ali is a remarkable person. Turkish: Ali dikka...

Able to nedir English: Ali and Mary are both able to speak French. Turkish: Ali ve Mary her ikisi de Fransızca konuşabilir. English: Ali accom...

Be able to nedir ne demek

Be able to nedir English: A politician must always be able to account for money he receives. Turkish: Bir politikacı her zaman aldığı paranın hes...

Was able to nedir ne demek

Was able to nedir English: Ali was able to accomplish everything he'd set out to do. Turkish: Ali yapmak için başladığı her şeyi başarabildi. Engl...

Come at able nedir ne demek

Come at able nedir : Bir hareketin hedefini gösterir. Bir zamanı belirtmek için kullanılır. Bir iş veya hareketten bahsederken kullanılır. Bir yeri beli...

He is able nedir ne demek

He is able nedir English: He is able to play the guitar. Turkish: O, gitar çalabilir. English: He is able to play the flute. Turkish: O, flü...

Un get at able nedir ne demek

Un get at able nedir : United nations. 1945'te barış güvenlik ve uluslararası işbirliğini artırmak ve insanlığı geliştirmek üzere kurulan uluslararası örg...

Ablefaron nedir ne demek

Ablefaron nedir Ablefaron; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ablefari. Able : Abla, büyük kız kardeş Ablefa...

Ablepharia nedir ne demek

Ablepharia nedir : Göz kapağının kısmen olmaması. Göz kapağının doğuştan kısmen veya tamamen olmaması, ablefaron. Ablefaron. Ablefari. Ablepharous : A...

Ablepharous nedir ne demek

Ablepharous nedir : Ablefari. Göz kapağının doğuştan kısmen veya tamamen olmaması, ablefaron. Göz kapağının kısmen olmaması. Ablefaron. Ablepharia : Ab...

Ablephary nedir ne demek

Ablephary nedir : Göz kapağının doğuştan kısmen veya tamamen olmaması, ablefaron. [#Ablefaron. Ablefari. Ablepharon : Göz kapağının kısmen olmaması. ...

Ablepsy nedir : Ablepsi. Körlük. Görememe durumu. Ablepharia : Ablefaron. Ablefari. Göz kapağının doğuştan kısmen veya tamamen olmaması, ablefaron....

Ables nedir English: Ali bought some vegetables and fruit. Turkish: Ali biraz sebze ve meyve satın aldı. English: A busser is a person who c...

A reliable source nedir ne demek

A reliable source nedir English: I heard it from a reliable source. Turkish: Güvenilir bir kaynaktan duydum. English: I got the news from a reliable sou...

Abdicable nedir ne demek

Abdicable nedir : Vazgeçen kimse. Görevinden veya mevkiinden feragat eden kimse. İstifa eden kimse. Yönetim veya güçten vazgeçen kimse. Hakkından fer...

Abominable nedir ne demek

Abominable nedir English: I heard that footprints of an abominable snowman have been discovered in the Himalayas. Turkish: İğrenç bir kardan adam...

Abominable snowman nedir ne demek

Abominable snowman nedir English: I heard that they found the footprints of an abominable snowman in the Himalayas. Turkish: İğrenç bir kardan adamın aya...

Abradable nedir ne demek

Abradable nedir : Aşındırma özelliğine sahip bir malzeme ile alakalı. Aşındırıcı. Sürtünmeye yol açan bir madde ile ilgili. Aşındırma özelliğine sahi...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim