İsteme nedir "İsteme" ile ilgili cümle örnekleri İsteme kipleri : Dilek, istek, gereklik ve emir kavramları veren kipler. İstem : Tüketicinin piya...

 
 
 

İş isteme kağıdı nedir ne demek

İş isteme kağıdı nedir İş isteme kağıdı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir işletmeye girmek için başvuran işçilerin doldur...

İstemek nedir "İstemek" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: İstemek, arzu etmek İstemek Diğer sözlük anlamları: Sormak, tahkik etmek. Aramak, ...

İstemey nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kızlı erkekli oynanan bir folklor oyunu. gürültü istemeyen kazancı dükkanına girmez : “kafasını dinlemek is...

Göğnü istemek nedir ne demek

Göğnü istemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İstekli olmak, dilemek. Göğn : Gönül: Bakalım göğnü var mı? Göğnü : İyice olmuş meyve. Çürük rengi. İstem :...

Gülüncün istemek nedir ne demek

Gülüncün istemek nedir Teknik terim anlamı: Gülünç olmasını istemek. Gülü : Kuluçka (tavuk için). Hindi. [bkz: gurk]. Ana baba bir olan ya da baba bir ana a...

Yumuş istemek nedir ne demek

Yumuş istemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir iş, bir görev istemek. Yumuş : İş, hizmet buyruğu: Bu çocuk hiç yumuş tutmuyor, ne yapacağız?. Toplantı...

İsteme kipleri nedir ne demek

İsteme kipleri nedir İsteme kipleri; bir dil bilgisi terimidir. "İsteme kipleri" ile ilgili cümleler Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme., dilek kipleri, ...

İsteme yeterliği nedir ne demek

İsteme yeterliği nedir Teknik terim anlamı: Başvuran kişinin yasalara göre yeterliğinin bulunup bulunmaması. Yete : Sakatlık. Taraf İstem : Bir kimseden bir...

Öncelik hakkı isteme süresi nedir ne demek

Öncelik hakkı isteme süresi nedir Teknik terim anlamı: Öncelik hakkı istemek için verilen bir yıllık süre. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle...

İstemelü olmak nedir ne demek

İstemelü olmak nedir Teknik terim anlamı: Arayacak olmak, aramak istemek. İstem : Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu. İr...

Goynü istemek nedir ne demek

Goynü istemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Arzu etmek. İştahlanmak. Goynü : Gönlü - narin gı goynü mü İstem : Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yap...

Göynü istemek nedir ne demek

Göynü istemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Canı çekmek. Göyn : Gönül Göynü : İyice olmuş meyve. Üzüntü, sıkıntı. Gönlü. İstem : Bir kimseden bir şeyi ...

İster istemez nedir ne demek

İster istemez nedir İster istemez; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "İster istemez" ile ilgili cümle İster : Cümledeki görevleri ay...

Nistemek nedir Teknik terim anlamı: Ne yapmak, ne aramak. Ne ara : Nere Yapmak : Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek. Yol a...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim