İstem nedir Hukuki terim anlamı: taleb. İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir piyasadaki tüketicilerin bir mal ya da hizmete yönelik satınalma gü...

 
 
 

İstem enflasyonu nedir ne demek

İstem enflasyonu nedir İstem enflasyonu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Toplam istemin toplam sunumu aşması durumunda ort...

İstem fişi nedir ne demek

İstem fişi nedir İstem fişi; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Koruncaktan kitapların getirtilebilmesi için, doldurulu...

İstem fiyatı nedir ne demek

İstem fiyatı nedir İstem fiyatı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Herhangi bir mal için alıcıların ödemeye hazır olduğu...

İstem gelir esnekliği nedir ne demek

İstem gelir esnekliği nedir İstem gelir esnekliği; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir malın istem miktarındaki oransal değişme...

İstem kağıdı nedir ne demek

İstem kağıdı nedir İstem kağıdı; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Okuyucunun, kitaplıkta bulunmasını uygun gördüğü yapıt...

İstem kuramı nedir ne demek

İstem kuramı nedir İstem kuramı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Tüketicinin geliri, zevk ve tercihleri, malların fiya...

İstem miktarındaki değişme nedir ne demek

İstem miktarındaki değişme nedir İstem miktarındaki değişme; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İstemi belirleyen diğer değişkenler sab...

Bireysel istem çizelgesi nedir ne demek

Bireysel istem çizelgesi nedir Bireysel istem çizelgesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir tüketicinin, bir malın kendi fiyatı d...

Bireysel istem fonksiyonu nedir ne demek

Bireysel istem fonksiyonu nedir Bireysel istem fonksiyonu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir tüketicinin bir mala yönelik istemi i...

Bireysel istem miktarı nedir ne demek

Bireysel istem miktarı nedir Bireysel istem miktarı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir tüketicinin belli bir fiyat düzeyinden ...

Döviz istem eğrisi nedir ne demek

Döviz istem eğrisi nedir Döviz istem eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Döviz istemini belirleyen diğer unsurlar sabitk...

Emek istem eğrisi nedir ne demek

Emek istem eğrisi nedir Emek istem eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Belirli bir dönemde emek istemini belirleyen diğ...

Faktör istem eğrisi nedir ne demek

Faktör istem eğrisi nedir Faktör istem eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Piyasadaki tüm firmaların, üretim faktörü iste...

Firma faktör istem eğrisi nedir ne demek

Firma faktör istem eğrisi nedir Firma faktör istem eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir firmanın faktör istem miktarını beli...

Karşılıklı istem yasası nedir ne demek

Karşılıklı istem yasası nedir Karşılıklı istem yasası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir ülkenin dışsatım malından vereceği bir...

Nesnel istem eğrisi nedir ne demek

Nesnel istem eğrisi nedir Nesnel istem eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Tekelci rekabet piyasalarında temsili firmanın...

Sunum ve istem kuramı nedir ne demek

Sunum ve istem kuramı nedir Sunum ve istem kuramı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Piyasada bir malın fiyatının nasıl oluştuğunu...

Zoraki istem sorunu nedir ne demek

Zoraki istem sorunu nedir Zoraki istem sorunu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Zoraki isteme tabi olan bazı bireylerin elde e...

Bastırılmış istem nedir ne demek

Bastırılmış istem nedir Bastırılmış istem; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Mal kıtlığı veya yokluğu yüzünden tamamı karşılan...

İstem çizelgesi nedir ne demek

İstem çizelgesi nedir İstem çizelgesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir malın kendi fiyatı dışındaki diğer tüm değişken...

İstem eğrisi nedir ne demek

İstem eğrisi nedir İstem eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir malın kendi fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenler...

İstem fazlası nedir ne demek

İstem fazlası nedir İstem fazlası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Belirli bir fiyat düzeyinde istem miktarının sunum m...

İstem fiyat esnekliği nedir ne demek

İstem fiyat esnekliği nedir İstem fiyat esnekliği; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir malın istem miktarındaki oransal değişme...

İstem fonksiyonu nedir ne demek

İstem fonksiyonu nedir İstem fonksiyonu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Tüketicilerin bir mala olan istemiyle bu istemi e...

İstem hakkı nedir ne demek

İstem hakkı nedir Teknik terim anlamı: Yapıt iyesine verilmesi kararlaştırılan bedelin ya da çoğaltılmış sayıların istenmesi. Hakk : Hak. Hak, hisse Ha...

İstem kayması nedir ne demek

İstem kayması nedir İstem kayması; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Tüketicilerin bir mala olan istemini etkileyen fiyat ...

İstem miktarı nedir ne demek

İstem miktarı nedir İstem miktarı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Alıcıların belli bir dönemde piyasada değişik fiyatl...

İstem yasası nedir ne demek

İstem yasası nedir İstem yasası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İstemi etkileyen diğer koşullar sabitken bir malın fi...

Bireysel istem eğrisi nedir ne demek

Bireysel istem eğrisi nedir Bireysel istem eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir tüketicinin, bir malın kendi fiyatı dışı...

Bireysel istem kayması nedir ne demek

Bireysel istem kayması nedir Bireysel istem kayması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir tüketicinin bir mala olan istemini etki...

Dirsekli istem eğrisi kuramı nedir ne demek

Dirsekli istem eğrisi kuramı nedir Dirsekli istem eğrisi kuramı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Çiftel piyasasında firmalardan birinin...

Döviz istem fonksiyonu nedir ne demek

Döviz istem fonksiyonu nedir Döviz istem fonksiyonu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Satınalınmak istenen döviz miktarı ile dövi...

Emek istem esnekliği nedir ne demek

Emek istem esnekliği nedir Emek istem esnekliği; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Emek faktörünün istem miktarındaki oransal de...

Faktör istem fonksiyonu nedir ne demek

Faktör istem fonksiyonu nedir Faktör istem fonksiyonu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Piyasadaki tüm firmaların üretim faktörü i...

Firma faktör istem fonksiyonu nedir ne demek

Firma faktör istem fonksiyonu nedir Firma faktör istem fonksiyonu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir firmanın üretim faktörü istem mi...

Lancaster istem fonksiyonu nedir ne demek

Lancaster istem fonksiyonu nedir Lancaster istem fonksiyonu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Her biri farklı bir özelliği ile piyasa...

Öznel istem eğrisi nedir ne demek

Öznel istem eğrisi nedir Öznel istem eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Tekelci rekabet piyasalarında temsili firmanın ...

Sunum ve istem yasası nedir ne demek

Sunum ve istem yasası nedir Sunum ve istem yasası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Fiyatın, istem ve sunum miktarlarının eşitle...

Bağlı istem nedir ne demek

Bağlı istem nedir Bağlı istem; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Birbirlerinden tamamen farklı olmalarına karşın, bir ge...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim