Kayma nedir Yerel Türkçe anlamı: Bahçe çiti. beşibiryerde, altın lira. Yassı taş parçası. Bezin kenarını kıvırarak dikme işlemi. Bilgisayar Terim...

 
 
 

Kayma düzlemi nedir ne demek

Kayma düzlemi nedir Kayma düzlemi; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Kırılcanın bir yerinden bastırılmasıyla...

Kayma oluşumu nedir ne demek

Kayma oluşumu nedir Kayma oluşumu; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Katmanların çekim etkisi ve aşağıya doğru kayma...

Kayma sürtünmesi nedir ne demek

Kayma sürtünmesi nedir Kayma sürtünmesi; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Üst üste iki katı yüzey arasındaki sürtünme. Kayma : Kay...

Akma ve kayma kuramı nedir ne demek

Akma ve kayma kuramı nedir Akma ve kayma kuramı; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Tortul katmanların, eğik bir yüzey üzeri...

Antijenik kayma nedir ne demek

Antijenik kayma nedir Antijenik kayma; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Antijenik değişim. Anti : Yunanca karşı a...

İzomerik kayma nedir ne demek

İzomerik kayma nedir İzomerik kayma; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Nükleer yüklü çekirdekte, elektron yoğunluğu etkileş...

Kızıla kayma nedir ne demek

Kızıla kayma nedir Kızıla kayma; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Uzak gökada (galaksi) yıldızlarından alınan ışığın, yıldızın...

Tekerli paten kayma nedir ne demek

Tekerli paten kayma nedir Tekerli paten kayma; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tekerlekli paten ile kayma. Pate : Bardak. Bilye...

Kaymah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kaymak. Kayma : Kaymak (II) işi. Herhangi bir nedenle filmin atlaması, görüntünün perdeye veya ekrana tam o...

Kaymak ağacı nedir ne demek

Kaymak ağacı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çok süt veren manda, inek. Ağacı : Ağabey, büyük erkek kardeş. Zakkum Kayma : Kaymak (II) işi. Herhangi bir...

Kaymak fiyat nedir ne demek

Kaymak fiyat nedir Kaymak fiyat; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Az esnek isteme sahip farklılaştırılmış yeni ürünleri...

Kaymak tabakası nedir ne demek

Kaymak tabakası nedir Kaymak : Sütün veya yoğurdun yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman, krema. Anlamı değişmek. Kaygan bir ...

Kaymak taşı nedir ne demek

Kaymak taşı nedir Kaymak taşı; bir mineraloji terimidir. Fransızca'da Kaymak taşı ne demek?: albâtre Albatr : Kaymak taşı. Kaymak : Sütü yayvan kaplar ...

Kaymakaltı nedir ne demek

Kaymakaltı nedir Kaymak : Yağışların etkisiyle toprağın alt tabakasının gevşemesi sonucu üst tabaka oynamak. Durum değiştirmek. Bir şeyin en iyi ve se...

Kaymakam divanı nedir ne demek

Kaymakam divanı nedir Kaymakam divanı; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Kaymakam paşanın başkanlığında kurulan divan. D...

Kaymakamlık nedir ne demek

Kaymakamlık nedir "Kaymakamlık" ile ilgili cümle Kaymakam : Yarbay. Bir ilçede devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi, Kaymak : Cinsel ilişki...

Kaymakçı nedir ne demek

Kaymakçı nedir Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı: İzmir ili, Kaymakçı bucağına bağlı bir yer. Kaymak : Anlamı değişmek. Yağışların et...

Kaymaklanma nedir ne demek

Kaymaklanma nedir Kaymak : Sütü yayvan kaplar içinde ve hafif ateşte tutarak elde edilen koyu, yağlı öz. Yağmur ve selden sonra toprağın üzerinde kalan...

Kaymaklar nedir ne demek

Kaymaklar nedir Kaymaklar; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Zonguldak ilinde, Ormanlı bu...

Kayma açısı nedir ne demek

Kayma açısı nedir Kayma açısı; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Biçim değiştirmeye zorlanan bir akışkanın ya da yoğruk bir ka...

Kayma devimi nedir ne demek

Kayma devimi nedir Kayma devimi; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Bir cismin kayarak gitmesi. Devi : Deve. Tok...

Kayma noktası nedir ne demek

Kayma noktası nedir Kayma noktası; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir yağ veya mumun düşey bir kılcal tüp içerisinden a...

Kayma sınaması nedir ne demek

Kayma sınaması nedir Kayma sınaması; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (İstatistiksel sınamalar) k sayıdaki örneklemde, ...

Kayma yüzeyi nedir ne demek

Kayma yüzeyi nedir Kayma yüzeyi; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir katının bir yüzeye koşut zorlama etkisi akımda çatlama ya...

Karaların kayma kuramı nedir ne demek

Karaların kayma kuramı nedir Karaların kayma kuramı; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Kıtaların yeğni ve sert sioldan yapılı...

Gensel kayma nedir ne demek

Gensel kayma nedir Gensel kayma; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Genlerin kuşaktan kuşağa geçişte gösterdikleri deği...

Kırmızıya kayma nedir ne demek

Kırmızıya kayma nedir Kırmızıya kayma; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Gökcisimlerinin tayfındaki salma ve soğurm...

Kimyasal kayma nedir ne demek

Kimyasal kayma nedir Kimyasal kayma; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Atomun kimyasal çevresi dolayısı ile geçiş enerjiler...

Kaymacık nedir ne demek

Kaymacık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yaprakları enginar yaprağına benzer, ortası marul gibi sarı göbekli, kavrularak yenen bir ot. Para. Kayma :...

Kaymak nedir "Kaymak" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Sobaya ya da ocağa odun sıralamak. İstif etmek, yığmak. İğfal etmek, ırzına geçmek. Ya...

Kaymak almak nedir ne demek

Kaymak almak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Su yüzünde taş kaydırmak. Alma : Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, kabız. Bir iş adamının veya profesyonel sp...

Kaymak kağıdı nedir ne demek

Kaymak kağıdı nedir Kaymak : Kaygan bir yüzey üzerinde birdenbire dengesini yitirmek. Bir şeyin en iyi ve seçkin bölümü. Cinsel ilişkide bulunmak. Düz, ı...

Kaymak takımı nedir ne demek

Kaymak takımı nedir Kaymak : Anlamı değişmek. Düz, ıslak, donmuş veya kaygan bir yüzey üzerinde sürtünerek kolayca yer değiştirmek. Kurtulmak. Görüş, düş...

Kaymak tutmak nedir ne demek

Kaymak tutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yağmurdan sonra toprak üstü sert tabaka tutmak. Kayma : Kaymak (II) işi. Herhangi bir nedenle filmin atlama...

Kaymakam nedir Kaymakam; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Kaymakam" ile ilgili cümleler İlçebay : Kaymakam. Kaymak : Anlamı değişmek. Kurtulmak....

Kaymakam paşa nedir ne demek

Kaymakam paşa nedir Kaymakam paşa; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Sefere çıkan ya da herhangi bir nedenle başkentte...

Kaymakcı nedir ne demek

Kaymakcı nedir Kaymakcı; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Düzce ili, Konuralp nahiyesin...

Kaymakçıl nedir ne demek

Kaymakçıl nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kertenkele. Kayma : Kaymak (II) işi. Herhangi bir nedenle filmin atlaması, görüntünün perdeye veya ekrana t...

Kaymaklanmak nedir ne demek

Kaymaklanmak nedir Kaymak : Görüş, düşünce veya tutumunu değiştirmek. Durum değiştirmek. Yağışların etkisiyle toprağın alt tabakasının gevşemesi sonucu ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim