Düzgü nedir Düzgü; felsefe, toplum bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. Yerel Türkçe anlamı: Plan, tasarı Çeyiz. Binaların kapı, tavan, dolap gibi doğrama, tahta kısmı. Kıyafet, üst baş. 2.bk. düzen (VII)-3. Eğitim alanındaki s...

 
 
 

Düzgüleme nedir ne demek

Düzgüleme nedir Düzgüleme; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Çeliklere, ostenitleme işlemlerinden sonra, havada soğutarak yapılan ısıl işlem. Düzgü : Norm Ostenitleme : Çeliklerin,yapılarını ve bile...

Düzgülü çelik nedir ne demek

Düzgülü çelik nedir Düzgülü çelik; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Düzgüleme işlemi görmüş olan çelik. Çeli : Mısır sapı: Tarladan bu çelileri toplattırmak lâzımdır. Keçi yavrusu: Çeli küçük iken sev...

Düzgülü eğri nedir ne demek

Düzgülü eğri nedir Düzgülü eğri; Eğitim, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Kuramsal olarak evren içinden rasgele seçilmiş çok sayıda denekten elde edilen verilerin dağılımını gösteren eğri. Teknik...

Düzgülü yapı nedir ne demek

Düzgülü yapı nedir Düzgülü yapı; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Düzgüleme işlemi uygulanmış çeliğin yapısı. Düzgü : Norm Düzgülü : Düzgüye uygun, normal. Yapı : Barınmak veya başka amaçlarla kullan...

Düzgün nedir Düzgün; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Düzgün" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Kadınların tuvalet malzemesi olarak kullandıkları allık, pudra, sürme ve benzeri maddeler. Gelin elbi...

Düzgün altıgen nedir ne demek

Düzgün altıgen nedir Düzgün altıgen; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Kenar uzunlukları birbirine eşit olan altı kenarlı çokgen, düzgün hexagon. Altı : Beşten sonra gelen sayının adı. Bu sayıyı gösteren ...

Düzgün deyim nedir ne demek

Düzgün deyim nedir Düzgün deyim; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kurma kurallarına göre oluşturulan deyim; dizimsel tür dizisi dizimsel bağlaşık olan deyim. kapalı deyim, açık deyim. Deyi : Dil, söz, işaret, mi...

Düzgün düzmek nedir ne demek

Düzgün düzmek nedir Teknik terim anlamı: Tertibat almak, hile tertip etmek. Düzgü : Norm Düzgün : Doğru ve pürüzsüz, muntazam. Fondöten. İyi. Kurala uygun olarak, kusursuz bir biçimde. Kenar veya ayrıtları ile açıları birbirine eşit olan (biç...

Düzgü kipler nedir ne demek

Düzgü kipler nedir Düzgü kipler; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Özdecikiçi titreşimleri birbirine dikey yapıp, Hamilton işlerini yalnızca kareler biçimine sokan titreşim boyutları bileşkeleri. D...

Düzgüç nedir ne demek

Düzgüç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kalem açacağı. Düzgü : Norm Kalem açacağı : Kalemtıraş. Kalem : Yazma, çizme vb. işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç. Çeşit, tür. Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer. Yazar. Yon...

Düzgülü nedir ne demek

Düzgülü nedir Düzgülü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Süslü. Beyzî taneli bir çeşit üzüm. Bilimsel terim anlamı: Herhangi bir özellik ya da ölçü yönünden, ilişkili olduğu yaş kümesinin orta ...

Düzgülü dağılım nedir ne demek

Düzgülü dağılım nedir Düzgülü dağılım; Eğitim, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Puan ya da ölçülerin düzgülü olasılık eğrisine uygunluk göstererek ortalamanın çevresinde bakışımlı olarak dağılımı. T...

Düzgülü tonlama nedir ne demek

Düzgülü tonlama nedir Düzgülü tonlama; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Düz tonla konuşmağa dikkat eden biri tarafından kullanılan veya belli bir dilin ıralayıcı özeliği gibi sayılan tonlama. Tonla : Tonlarca ...

Düzgülülük nedir ne demek

Düzgülülük nedir Düzgülülük; Sosyoloji, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplumsal olgunun, içinde yer alıp bütünleştiği genel yapı ile uyumlu olması, bu yapının akıcı biçimde işleyişini...

Düzgün akış nedir ne demek

Düzgün akış nedir Düzgün akış; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Akışkan içinde her akım, borusu kesitinsin ve akım çizgisi boyunca devinen her parçacığın hızının eşit kaldığı akış. Akış : Akma işi. Belirlenen biçimd...

Düzgün çokgen nedir ne demek

Düzgün çokgen nedir Düzgün çokgen; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Tüm kenarları ve açıları eşit olan çokgen. Çokgen : Açı oluşturacak biçimde üç ve üçten çok kenardan oluşan kapalı şekil, poligon Düzg...

Düzgün duruş nedir ne demek

Düzgün duruş nedir Düzgün duruş; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir kelimedir. Spor'daki anlamı: Vücudun ve bölümlerinin, kas gücü ile ağırlık etkisine en iyi biçimde karşı durması; başın dik, sırtın gergin olduğu durum. Duru : B...

Düzgün eşyapılı nedir ne demek

Düzgün eşyapılı nedir Düzgün eşyapılı; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: İki düzgün uzay arasında düzgünlükleri koruyan bir eşlev varlayan. Eşyapılı : Yapılışları aynı olan kelimeler için kullanılır. Arala...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim