Devim nedir Devim; bir fizik terimidir. Güzel Sanatlar alanındaki anlamı: (Resim, Heykel) Resim ve heykelde belirtilen devinim görünüşleri. Bilim...

 
 
 

Devim duyum azalması nedir ne demek

Devim duyum azalması nedir Devim duyum azalması; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Kimi ruh hastalıklarında görüldüğü gibi dev...

Devim duyusu yöntemi nedir ne demek

Devim duyusu yöntemi nedir Devim duyusu yöntemi; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Dudak, dil ve benzerleri örgenlerin doğru ...

Devim yitimi nedir ne demek

Devim yitimi nedir Devim yitimi; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: İstençti kas devimlerinde baş gösteren belirgin dü...

Uçunların devim kuramı nedir ne demek

Uçunların devim kuramı nedir Uçunların devim kuramı; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Uçunları oluşturan özdeciklerin ya da öğeciklerin,...

Geri devim nedir ne demek

Geri devim nedir Geri devim; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Duran yıldızlara göre eksi yönde (batı yönde) ...

İvmeli devim nedir ne demek

İvmeli devim nedir İvmeli devim; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Zamana bağlı olarak hız vektörü değişen devi...

Öz devim nedir ne demek

Öz devim nedir Devim : Devinim. Özişler : Endüstride, yönetimde ve bilimsel işlerde insan aracılığı olmadan işlerin otomatik olarak yapılması, öz de...

Yavaşlamış devim nedir ne demek

Yavaşlamış devim nedir Yavaşlamış devim; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Gezegenlerin gökyüzündeki görünen devimin...

Devimek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kaşımak: Sırtımı deviyiver. Devi : Deve. Tokacın iki ölünokta arasında gittiği yol Devim : Devinim. Kaşımak...

Devimli nedir Devimli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Güzel Sanatlar alanındaki anlamı: (Yun. dunamis= kuvvet) Resim, heyk...

Devimli resim nedir ne demek

Devimli resim nedir Devimli resim; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir terimdir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim). Dönen bir çarka takılmış değişi...

Devimsel alan nedir ne demek

Devimsel alan nedir Devimsel alan; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Bedenin kas devinimlerini düzenleyip yöneten beyi...

Devimsel anlatım nedir ne demek

Devimsel anlatım nedir Devimsel anlatım; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Öykünme, resim yapma gibi kas ve sinir etkinlik...

Devimsel dağınıklık nedir ne demek

Devimsel dağınıklık nedir Devimsel dağınıklık; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Gelişimin doğumu izleyen basamağında beden d...

Devimsel kuram nedir ne demek

Devimsel kuram nedir Devimsel kuram; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Gaz özelliklerini, içindeki özdecikler...

Devimsel uyum nedir ne demek

Devimsel uyum nedir Devimsel uyum; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Kasların birbirlerini engellemeden etkili bir işbi...

Devimsel yetenek yaşı nedir ne demek

Devimsel yetenek yaşı nedir Devimsel yetenek yaşı; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Çocukların devimsel gelişimlerinde erişti...

Devimsellik nedir ne demek

Devimsellik nedir Devimsel : Devinimi yalnızca fizik kanunlarına bağlı olmayan, aynı zamanda etkin bir gücü, bir amacı da içeren, dinamik. Devinim duru...

Açınırlar devimi nedir ne demek

Açınırlar devimi nedir Açınırlar devimi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Açınıklar almaşımı. Devi : Deve. Tokacın iki ölü...

Devim bilgisi nedir ne demek

Devim bilgisi nedir Devim bilgisi; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: İşleybilimin devinimlerle uğraşan alt dalı. anlamdaş seğirt...

Devim bilimi nedir ne demek

Devim bilimi nedir Devim : Devinim. Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Belli bir konuyu bilme isteğinde...

Devim duyusu nedir ne demek

Devim duyusu nedir Devim duyusu; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Beden ve örgenlerinin yaptığı devimleri beyine ile...

Devim ölçeği nedir ne demek

Devim ölçeği nedir Devim ölçeği; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Devim duyularının eşiğini ölçmeye yarayan herhangi...

Elektriksel devim bilgisi nedir ne demek

Elektriksel devim bilgisi nedir Elektriksel devim bilgisi; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Devinen elektrik yüklerini ve bu yüklerin elekt...

Gerçek devim nedir ne demek

Gerçek devim nedir Gerçek devim; Astronomi alanında kullanılan bir kelimedir. Astronomi'deki terim anlamı: Bir cismin görünürdeki devimi değil, devinme...

Görünürdeki devim nedir ne demek

Görünürdeki devim nedir Görünürdeki devim; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Bir gökcisminin gözlemciye göre yaptığı ...

Kendine özgü devim nedir ne demek

Kendine özgü devim nedir Kendine özgü devim; Astronomi alanında kullanılan bir kelimedir. Astronomi'deki terim anlamı: Bir yıldızın bağlı olduğu dizgenin dev...

Uza devim nedir ne demek

Uza devim nedir Uza devim; bir ruh bilimi terimidir. Devim : Devinim. Fiziksel : Genel olarak doğaya, maddeye, nesnelere ilişkin olan, fiziki. Fizikl...

Devimbilim nedir ne demek

Devimbilim nedir Devimbilim; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Fiziksel olayları zamana bağlı olarak incel...

Devimleme nedir ne demek

Devimleme nedir Devimleme; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Canlının yer değiştirmesi sonucu çevresi ya da yaşam a...

Devimli davranış nedir ne demek

Devimli davranış nedir Devimli davranış; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Erkenin uyarılması sonucu olan güdülendirici d...

Devimsel nedir Devimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Felsefi anlamı: Bir gücün etkisiyle hep devinim durumunda bulunan v...

Devimsel alışkanlık nedir ne demek

Devimsel alışkanlık nedir Devimsel alışkanlık; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Canlının geliştirdiği tepkinin, algısal ayı...

Devimsel bölge nedir ne demek

Devimsel bölge nedir Devimsel bölge; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: (Lewin) Kişinin dış görünüşü ve açık davranışlar...

Devimsel erke nedir ne demek

Devimsel erke nedir Devimsel erke; Fiziksel, Fizik, Kimya, Astronomi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Taneciğin hızından ileri gel...

Devimsel öncelik kuramı nedir ne demek

Devimsel öncelik kuramı nedir Devimsel öncelik kuramı; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Bedenin devimle ilgili mekanizmalarının...

Devimsel yanılsama nedir ne demek

Devimsel yanılsama nedir Devimsel yanılsama; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Beden örgenlerinden herhangi birisinin devinm...

Devimselcilik nedir ne demek

Devimselcilik nedir Devimselcilik; bir felsefe terimidir. Felsefi anlamı: (Dirimbilimsel devimselcilik): Yaşamı, özdeğe egemen olan ve ona biçim veren gü...

Devimsiz nedir Devimsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Devim : Devinim. Devimsiz elektrik : (fizik) İngilizce'de Devimsiz ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim