Geometri nedir Geometri; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Noktalar, çizgiler, yüzeyler ile cisimlerin özelliklerini, ölçümlerini ve aralarındaki bağıntıları inceleyen matematik dalı. Orta dereceli v...

 
 
 

Geometric average nedir ne demek

Geometric average nedir : Biçimlere ya da biçimsel özellik ve bağıntılara ilişkin. Geometrik. Uzambilgisel. Eşçarpanlı. Çizel. Average : Ortalama almak. Bir sıklık dağılımındaki gözlemlerin nicel değerlerini özetleyen ve dağılımın ortaç eğilimini...

Geometric cross section nedir ne demek

Geometric cross section nedir : Geometrik. Uzambilgisel. Eşçarpanlı. Çizel. Biçimlere ya da biçimsel özellik ve bağıntılara ilişkin. Cross : Geçişmek. Yüksek organizmalarda, genetik olarak farklı dişi ve erkek bireyler arasındaki çiftleşme. mikroorgani...

Geometric distribution nedir ne demek

Geometric distribution nedir : Eşçarpanlı. Biçimlere ya da biçimsel özellik ve bağıntılara ilişkin. Geometrik. Uzambilgisel. Çizel. Distribution : Bir ölçme sonucunda elde edilen değerlerin ya da test puanlarının bir ortalama noktası çevresinde serpil...

Geometric frontier nedir ne demek

Geometric frontier nedir : Geometrik. Uzambilgisel. Biçimlere ya da biçimsel özellik ve bağıntılara ilişkin. Eşçarpanlı. Çizel. Frontier : Hudut. İki komşu devleti birbirinden ayıran, uluslararası bir antlaşma ile saptanmış çizgi ya da dar, uzun y...

Geometric isomers nedir ne demek

Geometric isomers nedir : Uzambilgisel. Çizel. Eşçarpanlı. Biçimlere ya da biçimsel özellik ve bağıntılara ilişkin. Geometrik. Isomers : İzomerler. İzomer. [#Geometric attenuation : Geometrik zayıflama. Belirli bir noktayla kaynak arasındaki etki...

Geometric locus nedir ne demek

Geometric locus nedir : Uzambilgisel. Biçimlere ya da biçimsel özellik ve bağıntılara ilişkin. Eşçarpanlı. Geometrik. Çizel. Locus : [#Mevki. Yörünge. [#Mahal. Geometrik yer. Geometik yer. Cinayet mahalli. Yer. genlerin dna üzerindeki fiziksel ...

Geometric optics nedir ne demek

Geometric optics nedir : Eşçarpanlı. Biçimlere ya da biçimsel özellik ve bağıntılara ilişkin. Çizel. Uzambilgisel. Geometrik. Optics : Görme bilimi. Optik bilimi. Gözler. Işık bilgisi. Işık bilimi. Işığı inceleyen doğabilim dalı. Optik. Işıkbilg...

Geometric progression nedir ne demek

Geometric progression nedir : Biçimlere ya da biçimsel özellik ve bağıntılara ilişkin. Uzambilgisel. Eşçarpanlı. Geometrik. Çizel. Progression : Devamlılık. Bir hastalığın daha yaygın ve ağır duruma gelmesi. İleri gitme. İlerleme. Devam. Gelişme. Diz...

Geometric nedir ne demek

Geometric nedir English: Some important geometric shapes are the triangle, the square, the rectangle, the circle, the parallelogram and the trapezium. Turkish: Bazı önemli geometrik şekiller üçgen, kare, dikdörtgen, daire, paralelken...

Geometric attenuation nedir ne demek

Geometric attenuation nedir : Uzambilgisel. Çizel. Eşçarpanlı. Biçimlere ya da biçimsel özellik ve bağıntılara ilişkin. Geometrik. Attenuation : Bilgisayar, fizik, nükleer enerji, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Azaltma. Güç ...

Geometric buckling nedir ne demek

Geometric buckling nedir : Uzambilgisel. Eşçarpanlı. Çizel. Biçimlere ya da biçimsel özellik ve bağıntılara ilişkin. Geometrik. Buckling : Burulma. Bükülüm. Buruşma. Flambaj. Kabarma. Bir filmin üzerinde fazla sıcak ya da gerilme yüzünden oluşan ç...

Geometric distortion nedir ne demek

Geometric distortion nedir : Biçimlere ya da biçimsel özellik ve bağıntılara ilişkin. Eşçarpanlı. Geometrik. Uzambilgisel. Çizel. Distortion : Bir doğabilimsel yapının ya da ses, ışık ve alanlarla ilgili bir olayın dıştan gelen etkilerle biçiminin b...

Geometric figure nedir ne demek

Geometric figure nedir : Çizel. Geometrik. Eşçarpanlı. Biçimlere ya da biçimsel özellik ve bağıntılara ilişkin. Uzambilgisel. Figure : Çizge. Bilgisayar, kimya alanlarında kullanılır. Sayı. Şahsiyet. Resim. Şekillendirmek. Görünmek. Süslemek. Ra...

Geometric isomer nedir ne demek

Geometric isomer nedir : Çizel. Biçimlere ya da biçimsel özellik ve bağıntılara ilişkin. Eşçarpanlı. Geometrik. Uzambilgisel. Isomer : Eşiz. Birleşimleri özdeş, yapıları değişik özdeciklerden her biri. Biyoloji, fizik, kimya, veterinerlik alanla...

Geometric lag model nedir ne demek

Geometric lag model nedir : Geometrik. Çizel. Biçimlere ya da biçimsel özellik ve bağıntılara ilişkin. Uzambilgisel. Eşçarpanlı. Lag : Duraklamak. Gerilik. Yalıtım malzemesi ile kaplamak. Otomatik denetim yönteminde duyarlılık ile uygulama arasında...

Geometric mean nedir ne demek

Geometric mean nedir : Biçimlere ya da biçimsel özellik ve bağıntılara ilişkin. Uzambilgisel. Eşçarpanlı. Çizel. Geometrik. Mean : Orantılı. Alçak. Bayağı. Bilgisayar, eğitim alanlarında kullanılır. Orta. Bir sıklık dağılımındaki gözlemlerin n...

Geometric probability nedir ne demek

Geometric probability nedir : Biçimlere ya da biçimsel özellik ve bağıntılara ilişkin. Uzambilgisel. Eşçarpanlı. Çizel. Geometrik. Probability : Gerçekleşen durumlar sayısının gerçekleşebilecek tüm durumlar sayısına oranı; olasılık 1’den küçük bir sa...

Geometric sequence nedir ne demek

Geometric sequence nedir : Geometrik. Eşçarpanlı. Biçimlere ya da biçimsel özellik ve bağıntılara ilişkin. Çizel. Uzambilgisel. Sequence : Bir soru çizinliğinde, soruların ve soru bağlamlarının sıra düzeni. Sıralanmış bir öğeler dizisi. Sıralama. ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim

dart programlama dili