Ölçme ve değerlendirme görevlisi nedir ne demek

Ölçme ve değerlendirme görevlisi nedir Ölçme ve değerlendirme görevlisi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Çocukların tanınması, uygun bir...

Işık ölçme küresi nedir ne demek

Işık ölçme küresi nedir Teknik terim anlamı: Lümenölçerin bir bölümü. İç yüzeyi olabildiğince az seçici (renksiz) ve donuk (mat) bir boyayla boyanmış olan ve...

Koku ölçme cihazı nedir ne demek

Koku ölçme cihazı nedir Koku ölçme cihazı; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Endüstri sahalarındaki pis kokular ve diğer kukul...

Sertlik ölçme aygıtı nedir ne demek

Sertlik ölçme aygıtı nedir Sertlik ölçme aygıtı; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: [bkz: sertlikölçer]. Aygı : Adı bili...

Ansal ölçme nedir ne demek

Ansal ölçme nedir Ansal ölçme; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Ruhsal görev, özellik ya da süreçlerden herhangi bir...

Girişim ölçme nedir ne demek

Girişim ölçme nedir Girişim ölçme; bir fizik terimidir. Girişim : Bir işe girişme, teşebbüs. İki veya daha çok dalga hareketinin, aynı noktaya aynı anda ...

Göstereçli ölçme nedir ne demek

Göstereçli ölçme nedir Göstereçli ölçme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir ölçüm konusunu, o konunun göstergesi sayı...

Nicel ölçme nedir ne demek

Nicel ölçme nedir Nicel ölçme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Nesneler ya da özellikler arasında sayıyla dile ge...

Ölçekle ölçme nedir ne demek

Ölçekle ölçme nedir Ölçekle ölçme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir ölçek ya da ölçerle ölçüye vurulan konu ya ...

Sertlik ölçme nedir ne demek

Sertlik ölçme nedir Sertlik ölçme; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Sertlik değerini anlamak için, bir sertlikö...

Temel ölçme nedir ne demek

Temel ölçme nedir Temel ölçme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ağırlık, zaman, uzunluk, alan ölçümleri gibi doğa...

Ölçmek nedir "Ölçmek" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Benzetmek, karşılaştırmak. Yakmak, alevlendirmek. Fransızca'da Ölçmek ne dem...

Yel ölçmek nedir ne demek

Yel ölçmek nedir Teknik terim anlamı: Eli boşa çıkmak. Ölçme : Ölçmek işi Ölçmek : En, boy, hacim, süre gibi nicelikleri kendi cinslerinden seçilmiş b...

Renkölçme nedir ne demek

Renkölçme nedir Teknik terim anlamı: Renklerin, gözün özellikleriyle olanak kazanmış ve uzlaşmalı temeller üzerine kurulmuş bir yöntemle ölçülmesi. R...

Ölçme pipeti nedir ne demek

Ölçme pipeti nedir Ölçme pipeti; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Belirli bir hacmi en yüksek kapasitesine kadar akıtmak...

Ölçme süreci nedir ne demek

Ölçme süreci nedir Ölçme süreci; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir ölçme aracının ölçüm dizgesinden türeyen ve ...

Ölçme yüzeyi nedir ne demek

Ölçme yüzeyi nedir Teknik terim anlamı: Aydınlığın ölçüldüğü ya da belirlendiği yüzey. Ölçme : Ölçmek işi Yüzey : Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın...

Işık ölçme masası nedir ne demek

Işık ölçme masası nedir Teknik terim anlamı: Üzerinde ölçü çizgileri bulunan ve boyunca, ışık kaynakları ya da ölçü araçlarının yer değiştirdiği raylı ya da ...

Koku ölçme tekniği nedir ne demek

Koku ölçme tekniği nedir Koku ölçme tekniği; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Kokunun sürekliliğini ve şiddetini ölçme tekniği...

Yağ yoğunluğu ölçme cihazı nedir ne demek

Yağ yoğunluğu ölçme cihazı nedir Yağ yoğunluğu ölçme cihazı; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Yağlar için bir tür yoğunluk ölçer. Ciha...

Fiziksel ışık ölçme nedir ne demek

Fiziksel ışık ölçme nedir Teknik terim anlamı: Ölçmelerin fiziksel alıcılarla yapıldığı ışık ölçme yöntemi. bk. nesnel ışık ölçer. Işık ölçme : Benimsenmiş kim...

Görsel ışık ölçme nedir ne demek

Görsel ışık ölçme nedir Teknik terim anlamı: Ölçüştürmeler (karşılaştırmalar) için gözün kullanıldığı ışık ölçme yöntemi, bk. görsel ışık ölçer. Görse : Göre...

Işık ölçme nedir ne demek

Işık ölçme nedir Teknik terim anlamı: Benimsenmiş kimi esaslara dayalı olarak doğurdukları görsel izlenime göre değerlendirilen ışınımlarla ilgili büy...

Nitel ölçme nedir ne demek

Nitel ölçme nedir Nitel ölçme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Nesneler ya da özellikler arasında adlayıcı ya da...

Renk ölçme nedir ne demek

Renk ölçme nedir Renk ölçme; bir fizik terimidir. Orta Öğretim alanındaki anlamı: kolorimetre, (renkölçüm) (kimya) Fransızca'da Renk ölçme ne demek?: ...

Simgesel ölçme nedir ne demek

Simgesel ölçme nedir Simgesel ölçme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Nesnelerin özelliklerine ilişkin işlemlerle sa...

Yüksekısı ölçme nedir ne demek

Yüksekısı ölçme nedir Yüksekısı ölçme; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Yüksek sıcaklıkları, değişik yöntemlerle ...

Tansiyon ölçmek nedir ne demek

Tansiyon ölçmek nedir Ölçme : Ölçmek işi Ölçmek : En, boy, hacim, süre gibi nicelikleri kendi cinslerinden seçilmiş bir birimle karşılaştırıp kaç birim gel...

Işınölçme nedir ne demek

Işınölçme nedir Teknik terim anlamı: Işınımlarla ilgili büyüklüklerin ölçülmesi. Işın : Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık deme...

Toprakölçmen nedir ne demek

Toprakölçmen nedir Toprakölçmen; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kentsel ve kırsal toprakların değerinde gün geçtikçe görü...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim