Göre nedir Göre; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Göre" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Eğlence. Demirci körüğü....

 
 
 

Azota göre düzeltilmiş metabolik enerji nedir ne demek

Azota göre düzeltilmiş metabolik enerji nedir Azota göre düzeltilmiş metabolik enerji; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Metabolik enerji...

Değişkenlerden birine göre süreklilik nedir ne demek

Değişkenlerden birine göre süreklilik nedir Değişkenlerden birine göre süreklilik; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Çok değişkenli fonksi...

Duruma göre maliye politikası nedir ne demek

Duruma göre maliye politikası nedir Duruma göre maliye politikası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ekonomide istikrarı sağlamak amacıyl...

Kurala göre iktisat politikası nedir ne demek

Kurala göre iktisat politikası nedir Kurala göre iktisat politikası; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İktisadi hedeflere ulaşmak amacıyla ...

Ölçeğe göre artan getiri nedir ne demek

Ölçeğe göre artan getiri nedir Ölçeğe göre artan getiri; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Tüm üretim faktörleri aynı oranda artarke...

Ölçeğe göre getiri nedir ne demek

Ölçeğe göre getiri nedir Ölçeğe göre getiri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Tüm üretim faktörleri aynı oranda değişirken üre...

Ölçüme göre sınırlı fonksiyon nedir ne demek

Ölçüme göre sınırlı fonksiyon nedir Ölçüme göre sınırlı fonksiyon; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Ölçümü sıfır olan bir kümenin ...

Pedigriye göre seleksiyon nedir ne demek

Pedigriye göre seleksiyon nedir Pedigriye göre seleksiyon; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Soy kütüğüne göre seleksiyon. ...

Sayıya göre takım ödülü nedir ne demek

Sayıya göre takım ödülü nedir Teknik terim anlamı: Genç koşucuların, isteklerini arttırmak için düzenlenen kulüplerarası yarışlarda, koşucuların elde ettikleri sır...

Yağa göre düzeltilmiş süt nedir ne demek

Yağa göre düzeltilmiş süt nedir Yağa göre düzeltilmiş süt; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Değişik ineklerin süt verimler...

Yüzüne göre tabanca urmak nedir ne demek

Yüzüne göre tabanca urmak nedir Teknik terim anlamı: Haline münasip olanı yapmak. Tabanca urmak : Tokat atmak Urmak : Vurmak. Çalmak. Kuyudan su çekmek için kullanıl...

Gelinlik göre nedir ne demek

Gelinlik göre nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Oğlan tarafının nişanlı kıza götürdükleri hediye. Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı Geli...

Örneğine göre nedir ne demek

Örneğine göre nedir Örneğine göre; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İstenilen şeyin örneğine uygun olarak verilmesi, ısmarl...

Görebi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çalı kesmek için kullanılan ucu eğri balta. Diken, çalı kesmekte kullanılan bir çeşit balta. Göre : Bir şey...

Görebilmek nedir ne demek

Görebilmek nedir Görebi : Çalı kesmek için kullanılan ucu eğri balta. Diken, çalı kesmekte kullanılan bir çeşit balta Görebilme : Görebilmek işi. Göre...

Görece nedir Görece; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Görece" ile ilgili cümle örnekleri Gezilecek görülecek bir yer, şehi...

Görecek nedir Görecek; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Kars şehrinde, Kağızman ilçesi...

Göreceli asal sayılar nedir ne demek

Göreceli asal sayılar nedir Göreceli asal sayılar; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: En büyük ortakböleni 1 olan doğal say...

Göreceli değer nedir ne demek

Göreceli değer nedir Göreceli değer; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir sayımsal çözümlemede işlem kolaylığı sağla...

Göre gelmek nedir ne demek

Göre gelmek nedir Teknik terim anlamı: Görmeğe, ziyarete gelmek. Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya ...

Göre varmak nedir ne demek

Göre varmak nedir Teknik terim anlamı: Görmeğe, ziyarete gitmek. Göre : Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince. Bakılırsa, hesaba katılırsa...

Bilanço esasına göre ticari kazanç nedir ne demek

Bilanço esasına göre ticari kazanç nedir Bilanço esasına göre ticari kazanç; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gelir Vergisi Kanununa göre, bi...

Duruma göre iktisat politikası nedir ne demek

Duruma göre iktisat politikası nedir Duruma göre iktisat politikası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ekonomide istikrarı sağlamak amacıy...

Duruma göre para politikası nedir ne demek

Duruma göre para politikası nedir Duruma göre para politikası; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ekonomide istikrarı sağlamak amacıyla m...

N ölçkesine göre eşleşik nedir ne demek

N ölçkesine göre eşleşik nedir N ölçkesine göre eşleşik; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: a, b tümsayıları için, a-b kalanını...

Ölçeğe göre azalan getiri nedir ne demek

Ölçeğe göre azalan getiri nedir Ölçeğe göre azalan getiri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Tüm üretim faktörleri aynı oranda artarke...

Ölçeğe göre sabit getiri nedir ne demek

Ölçeğe göre sabit getiri nedir Ölçeğe göre sabit getiri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Tüm üretim faktörleri aynı oranda artarken...

Örneğe göre satım nedir ne demek

Örneğe göre satım nedir Örneğe göre satım; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: numûne üzerine satım. Göre : Bir şeye...

Sadece sinüslere veya kosinüslere göre fourier serisi nedir ne demek

Sadece sinüslere veya kosinüslere göre fourier serisi nedir Sadece sinüslere veya kosinüslere göre fourier serisi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: f fon...

Soy kütüğüne göre seleksiyon nedir ne demek

Soy kütüğüne göre seleksiyon nedir Soy kütüğüne göre seleksiyon; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Damızlığa ayrılacak hayvanl...

Yavru ortalamalarına göre seleksiyon nedir ne demek

Yavru ortalamalarına göre seleksiyon nedir Yavru ortalamalarına göre seleksiyon; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Özellikle erkek dam...

Zamana göre ücret nedir ne demek

Zamana göre ücret nedir Zamana göre ücret; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ücretin çalışma süresine göre belirlendiği siste...

Onu göre nedir ne demek

Onu göre nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ona göre. Göre : Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince. Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünd...

Görebeşlemek nedir ne demek

Görebeşlemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Karşılaştırarak ölçmek: Hangimizin kolu uzun görebeşleyelim. Göre : Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca...

Görebilme nedir ne demek

Görebilme nedir Görebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Görebi : Çalı kesmek için kullanılan ucu eğri balta. Diken, çalı ke...

Görebiye nedir ne demek

Görebiye nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Diken, çalı kesmekte kullanılan bir çeşit balta. Görebi : Çalı kesmek için kullanılan ucu eğri balta. Diken...

Görececilik nedir ne demek

Görececilik nedir Görececilik; bir felsefe terimidir. "Görececilik" ile ilgili cümle Görece : Bir şeye göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağ...

Göreceli nedir ne demek

Göreceli nedir Göreceli; bir felsefe terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Göreceli" ile ilgili cümle İngilizce'de Gör...

Göreceli çıkaç değeri nedir ne demek

Göreceli çıkaç değeri nedir Göreceli çıkaç değeri; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: yerel çıkaç değeri]. Çıka : Kız ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim