Göreceli nedir, Göreceli ne demek

Göreceli; bir felsefe terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı bulunan, mutlak olmayan, göreli, bağıntılı, izafi, nispi, rölatif

"Göreceli" ile ilgili cümle

  • "Bütün bu tarihler göreceli işaretlerdir." - N. Cumalı

İngilizce'de Göreceli ne demek? Göreceli ingilizcesi nedir?:

relative

Göreceli anlamı, kısaca tanımı:

Görece : Bir şeye göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl.

Görecelik : Bağıntılılık öğretisi, özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi, görececilik, bağıntıcılık, izafiye, rölativizm.

Göreli : Göreceli.

Bağıntılı : Göreceli.

İzafi : Göreceli.

Nispi : Birbirine göre (olan), önceki duruma göre. Göreceli.

Rölatif : Göreceli.

Göreceli asal sayılar : En büyük ortakböleni 1 olan doğal sayılar. En büyük ortak böleni 1 olan iki pozitif tam sayı.

Göreceli ayrık küme : (…)

Göreceli çıkaç değeri : [Bakınız: yerel çıkaç değeri]

Göreceli değer : Bir sayımsal çözümlemede işlem kolaylığı sağlamak amacıyla varsayılan sıfır ya da kestirme başlangıç noktası.

Göreceli eksiksiz örgü : Her sınırlı altkümesinin en küçük üst sınırı ve en büyük alt sının var olan örgü.

 

Göreceli ineç değeri : [Bakınız: yerel ineç değeri]

Göreceli kalp yetmezliği : Vücudun hareketi sırasında kana fazla gereksinim duyulduğu zaman ortaya çıkan kalp yetmezliği, rölatif kalp yetmezliği.

Göreceli kompakt küme : Kapanışı kompakt olan küme.

Göreceli polisitemi : Aşırı su kaybına neden olan terleme, ishal, kusma gibi faktörlerden dolayı plazma hacminin azalmasıyla rölatif olarak alyuvar sayısı, hemoglobin miktarı % hematokrit değerin arttığı polisitemi tipi, rölatif polisitemi.

Göreceli tıkız küme : Bir Hausdorff uzayında kaplamı tıkız olan altküme.

Göreceli ile ilgili Cümleler

  • Görecelik teorisini az sayıda bilimci anlıyor.
  • Einsteine göre her şey göreceli.
  • Hiç dilsel görecelik kavramını duydun mu?
  • Bugün, Güneydoğu'da göreceli bir barış havası vardır.
  • Doğruluk ve yanlışlık büyük ölçüde görecelidir.
  • Zenginlik görecelidir.

Diğer dillerde Göreceli anlamı nedir?

İngilizce'de Göreceli ne demek? : adj. relative, notional

Almanca'da Göreceli : adj. relativ