Mavi nedir, Mavi ne demek

Mavi; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Mavi" ile ilgili cümle

 • "Düşsün olur mu toprağa göçmüş cihan gibi / Sönsün o mavi gözleri bir asuman gibi" - İ. A. Gövsa

Kimya'daki anlamı:

Yeşil ve mor (viyole) renkler arasında, dalga boyu 0,000047 cm olan, bir renk.

Mavi isminin anlamı, Mavi ne demek:

Kız ismi olarak; Gökyüzünün rengi.

İngilizce'de Mavi ne demek? Mavi ingilizcesi nedir?:

blue

Mavi hakkında bilgiler

Mavi, 3 ana renkten biri. Genellikle 440-490 nm arasındaki dalga boyları mavi kabul edilir. RGB renk düzeninin üç ana renginden en kısa dalgaboylu olanıdır. HSV renklendirmesine göre karşıt rengi sarıdır. RYB renklendirmesine göre ise karşıt rengi turuncudur. Kökeni Arapça'daki mai kelimesidir.

Arapça "ma" su anlamına gelmektedir. Mavi sözcüğü Arapça "su gibi" anlamına gelen Ma'i sözcüğünden Türkçe'ye geçmiştir. Kâşgarlı Mahmud'un 1073 yılında Araplara Türkçe öğretmek için yazdığı sözlük olan Divân-ı Lügati't-Türk adlı yapıtında çaqır (çakır) ve gök (kök) sözcükleri mavi anlamında kullanılır. Bu sözcükler günümüzde de zaman zaman mavi anlamında kullanılır.

Göğün ve denizin rengi mavidir. Gökyüzü, Güneş ışığının Rayleigh dağılımına uğraması sonucu mavi gözükür. Suyun mavi gözükmesi ise suyun kırmızı civarındaki dalga boylarını soğurması sebebi iledir.

 

Mavi ile ilgili Cümleler

 • Eşarbım mavi.
 • Mavi araba pahalı.
 • Mavi araba, antikadır.
 • Mavi ayakkabısı o etekle iyi gider.
 • Tom'un mavi gözleri var mı?
 • Mavi benim en sevdiğim renk.
 • Andoryalıların mavi deri, beyaz saç ve antenleri vardır.
 • Ali bugün mavi renkli bir kazak giyiyor.
 • Ben bir mavi, bir kırmızı ve bir siyah kurşunkalem istiyorum.
 • Mavi bir arabam var.
 • Mavi balina en iri deniz memelisidir ve dünyada da en iri memelidir.
 • Belize set resifi, kuzey yarımküredeki en büyük set resifidir ve aynı zamanda popüler bir dalış noktası olan Büyük Mavi Delikle de ünlüdür.
 • Mavi balina bütün zamanların en büyük hayvanıdır.
 • Bunun mavilisinden var mı?

Mavi anlamı, tanımı:

Renk : Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum. Nitelik. Çeşitlilik.

Gökyüzü : Atmosferin gözle görünen bölümü.

Mavi bayrak : Deniz, kumsal ve çevresinin istenilen temizlikte olması dolayısıyla verilen uluslararası belgeye sahip olunduğunu gösteren bayrak.

Mavi boncuk : Nazar değmesin veya göze gelinmesin inancıyla takılan mavi renkli boncuk.

Mavi çocuk : Mavihastalığa yakalanmış çocuk.

Mavihastalık : Kalbi ikiye ayıran bölmenin bozulması sonucu temiz ve kirli kanın birbirine karışmasıyla ortaya çıkan hastalık.

Mavikantaron : Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği, acımık (Centaurea cyanus).

Maviküf : Özellikle tütün fidelerinde üreyerek yaprak hastalığına yol açan asalak mantar.

 

Mavi yakalı : Üretim sürecine bedensel gücüyle katılarak maaş veya ücret karşılığı çalışan kişi.

Mavi yolcu : Mavi yolculuğa çıkan kimse.

Açık mavi : Mavinin bir veya birkaç ton açığı. Bu renkte olan.

Havai mavi : Bu renkte olan. Göğün rengi, açık mavi.

Koyu mavi : Mavinin bir veya birkaç ton koyusu. Bu renkte olan.

Akdeniz mavisi : Bu renkte olan. Parlak ve canlı mavi.

Boncuk mavisi : Bu renkte olan. Yeşile çalan bir mavi.

Çivit mavisi : Bu renkte olan. Çivit rengindeki mavi.

Deniz mavisi : Deniz renginde koyuca mavi. Bu renkte olan.

Gece mavisi : Bu renkte olan. Koyu mavi.

Gökyüzü mavisi : Bu renkte olan. Açık mavi.

Kristal mavisi : Bu renkte olan. Kristalin yansıttığı açıklık ve parlaklıktaki mavi rengi.

Lavanta mavisi : Lavanta rengindeki mavi. Bu renkte olan.

Maden mavisi : Bu renkte olan. Kül rengine çalan parlak mavi.

Okyanus mavisi : Bu renkte olan. Koyu mavi.

Petrol mavisi : Bu renkte olan. Koyu mavi ile koyu yeşil karışımı bir renk.

Safir mavisi : Bu renkte olan. Koyu mavi renk.

Süt mavisi : Bu renkte olan. Çok açık mavi.

Turkuaz mavisi : Bu renkte olan. Turkuaz.

Mavi boncuk dağıtmak : Herkese şirin görünmeye çalışmak. birçok kişiye birden sevgi göstermek.

Mavi yolculuk : Güneybatı kıyılarımızda denizden koy koy dolaşılarak yapılmış olan gezi.

Mavileşme : Mavileşmek işi.

Mavileşmek : Mavi duruma gelmek.

Mavili : Mavi renkte giysi giymiş olan (kimse). Üzerinde mavi renk olan.

Mavilik : Mavi renkte olma durumu.

Mavimsi : Rengi maviyi andıran, maviye benzeyen, mavimtırak.

Mavimtırak : Mavimsi.

Maviş : Ak tenli, mavi gözlü olan (kimse).

Maviş maviş bakmak : Mavi gözlerle bakmak.

Yeşil : Bu renkte olan. Olmamış, ham (meyve). Sarı ile mavinin karışmasından ortaya çıkan, bitki yapraklarının çoğunda görülen renk. Kurumamış, taze (sebze), kuru karşıtı.

Menekşe : Bu bitkinin mor renkli, güzel kokulu çiçeği. Menekşegillerden, bir veya çok yıllık otsu bir bitki (Viola tricolor).

Bulutsuz : Bulutu bulunmayan, açık, berrak.

Genel : Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan.

Dalga : Saçların kıvrım genişliği. Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi. Geçici aşk ilişkisi. Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu. Dalgınlık. Gizli iş, dalavere. Bir yüzeydeki kıvrım. Arka arkaya gelen kriz vb. olayların her biri. Geçici sevgili. Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem. Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket.

Kabul : Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma. Sunulan bir şeyi, armağanı alma. Bir öneriyi uygun bulma, onaylama. Bir yere alınma. Akseptans. Konukları veya işi olanları yanına, katına alma.

Düzen : Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Dolap, hile. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Bez dokuma tezgâhı. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Alet edevat takımı. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Yerleştirme, tertip. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.

Bu : Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz. En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz.

Mavi anten balığı : Amazon orijinli, boyları 13 cm olabilen, vücut ve yüzgeçleri çok güzel, mavi ve sayısız beyaz noktalara sahip akvaryum balığı.

Mavi antilop : Çift parmaklılar (Artiodactyla) takımından, Afrika'da yaşayan, erkekleri dişilerinden daha büyük olan bir memeli türü.

Mavi atlı : (Resim) 1911'de Münih'te Kandinsky, Franz Marc, Klee ve Auguste Macke'nin kurdukları, dışavurumcu sanat anlayışını savunan bir sanatçı topluluğuna verilen ad.

Mavi ayrık : Meralar için elverişli, çok yıllık, otlak ayrığından daha uzun boylu, kışa ve kuraklığa dayanıklı bir serin iklim bitkisi.

Mavi balon balığı : Boyları 60 cm olabilen, Ege Denizi ve Akdeniz’de dağılım gösteren, üst kısmı mavi–gri, alt kısmı beyaz olan bir tür.

Mavi baştankara : Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, baştankaragiller (Paridae) familyasından, Avrupa, Kuzey Afrika ve Ön Asya ormanlarında yaşayan, 12 cm kadar uzunlukta, sırtı ve karnı sarı, kanatları, kuyruğu ve erkeğin tepesi mavi renkte olan bir tür. Gök baştankara.

Mavi bayraklı sazancık : Doğal olarak Güney Nijerya ve Batı Kamerun’da yaşayan, boyları 12 cm olabilen, erkekleri çok parlak ve güzel renkli, dişileri ise biraz daha soluk renkli olan akvaryum balığı.

Mavi ben : Deride, dermisin orta kesimlerinde melanosit ve melanofajların gruplar hâlinde birikimi sonucu oluşan koyu mavi şişkinlik ve leke.

Mavi boncuklular : İşlem hacmi yüksek ve getirisi istikrarlı hisse senetleri.

Mavi böcek : Kerpiç kenesi.

Diğer dillerde Mavi anlamı nedir?

İngilizce'de Mavi ne demek? : [Mavi] n. blue

Fransızca'da Mavi : bleu/e

Almanca'da Mavi : adj. blau

Rusça'da Mavi : adj. синий, голубой