Gece mavisi nedir, Gece mavisi ne demek

  • Koyu mavi.
  • Bu renkte olan

Gece mavisi anlamı, tanımı:

Mavi : Bu renkte olan. Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gökyüzünün rengi.

Renk : Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum. Çeşitlilik. Nitelik.

Koyu mavi : Bu renkte olan. Mavinin bir veya birkaç ton koyusu.

Koyu : Rengi açık olmayan, daha belirgin, açık karşıtı. Derin, hararetli. Yazı karakterinin daha belirgin olarak yazılmış biçimi. Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı. Aşırı (davranış, düşünce vb.).

Bu : Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz. En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz.

Diğer dillerde Gece mavisi anlamı nedir?

İngilizce'de Gece mavisi ne demek? : n. saxe blue, saxe, saxon blue

Almanca'da Gece mavisi : adj. nachtblau, nachtfarben, nachtfarbig