Süt mavisi nedir, Süt mavisi ne demek

  • Çok açık mavi
  • Bu renkte olan.

"Süt mavisi" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Kalküta'yı süt mavisi bir akşam sisi kaplıyor." - R. H. Karay

Süt mavisi tanımı, anlamı:

Mavi : Bu renkte olan. Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gökyüzünün rengi.

Renk : Çeşitlilik. Nitelik. Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.

Çok : Aşırı bir biçimde. Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı.

Açık : Belirgin bir biçimde. Çalışır durumda olan. Belli bir yerin biraz uzağı. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Boş. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Engelsiz, serbest. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Kolay anlaşılır, vazıh. Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Aralığı çok. Örtüsüz, çıplak.

Bu : Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz. En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz.

Diğer dillerde Süt mavisi anlamı nedir?

İngilizce'de Süt mavisi ne demek? : n. baby blue