Above board türkçesi Above board nedir

Above board ingilizcede ne demek, Above board nerede nasıl kullanılır?

Above : Yukarı. Bir şeyin üstünde. Fazla. Artık. Yukarıdaki. Üst. Yukarıda. Çok.

Board : Komisyon. Kart. Heyet. Kurul. Tahta döşemek. Borda. İlan tahtası. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Tecimevi, iş yerlerinin kapılarına asılan ve yapılan iş çeşidi ile bu işe ilişkin özel ve tüzel kişi iyeliğini kapsayan göstergeç. Pansiyoner olmak.

Open and above board : Açık bir şekilde. Ortada. Açıkta. Alenen.

Above all : Her şeyden önce. Özellikle her şeyden önce. Herşeyden önemlisi. Özellikle. En önemlisi. Her şeyden çok. Bilhassa. Herşeyden fazla. Hele hele. Esas olarak.

Above all things : Her şeyden önce.

Above and beyond : Ötesinde. Beklenenin üzerinde. Yeter de artar. Fazlasıyla. Gerekenden fazla.

İngilizce Above board Türkçe anlamı, Above board eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Above board ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Avowed : Bariz. Beyan edilmiş. Belli. Açıkça ilan edilmiş olan.

Attic : Tavan arası. Çatı katı. Tavanarası. Çatıarası oda. Atinalılarla ilgili. İnce. Atika ile ilgili. Çatı odası. Sade.

 

Frankly : Açık yüreklilikle. Dobra dobra. Samimi. Doğrusu. Açıkçası. İçtenlikle. Samimi olarak. Açık söylemek gerekirse.

Downright : Dobra dobra konuğan. Dobra dobra konuşan. Apaçık. Düpedüz. Sözünü esirgemeyen. Resmen. Tamamen. Büsbütün. Kesin.

Cloudlessly : Bulutsuzca. Anlaşılmaz bir biçimde. Bulutsuz olarak.

Around : Her yanına. Ötede beride. Etrafına. Çevresine. Aşağı yukarı. Etrafta. Yaklaşık. Meydanda. Çevresinde. Civarda.

Rightly : Bihakkın. Doğrulukla. Emin olarak. Kesin olarak. Gereği gibi. Gergi gibi. Haklı olarak. Uygun biçimde.

Came straight from his heart : Samimi. Gerçek hislerini ifade eden.

Aright : Doğru olarak. Gereği gibi. Doğru biçimde. Doğru dürüst. Hatasız. Hatasız olarak.

Conscientious : Hakçı. Vicdanlı. Özenli dikkatli. İşine bağlı. Özenli. Özenle yapılmış. İnsaflı. Dikkatli. İtinalı.

Above board synonyms : cleanest, jural, artless, dove like, allegedly, honestly, demonstratively, aboveground, according to hoyle, levelly, blanker, communicatively, as well, bawdies, cheese, barest, faithfully, to be quite honest about it, christian, clean hands, authentic, directly, constitutionals, blankest, dejure, lawful, definitely, advisable, evenhandedly, bona fide, by fair means, guileless, bluntly.