Mavileşmek nedir, Mavileşmek ne demek

  • Mavi duruma gelmek

Mavileşmek anlamı, tanımı:

Mavi : Bu renkte olan. Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gökyüzünün rengi.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

Gelme : Gelmek işi. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Yetişme. Gelmiş olan.

Gelmek : Türemek. İsabet etmek. Sonuç çıkmak. İzlemek, takip etmek. Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek. Akmak. Uymak. Dayanmak, tahammül etmek. Kendine yapılmış olan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak. İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil. Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur. Etkisini herhangi bir biçimde göstermek. Mal olmak. Biriyle birlikte gitmek. Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek. Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar. Katılmak, eklenmek. Kazanılmak, sağlanılmak. Ortaya çıkmak, doğmak. Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek. Getirmek. Belli bir zamana ulaşmak. Başlamak, ortaya çıkmak. Düşmek, rast gelmek. Ulaşmak, varmak. -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar. -dikçe, -esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil. Oturmaya, ziyarete gitmek. Herhangi bir sırada bulunmak. Olmak, -e uğramak. Uygun düşmek. Görünmek, sanılmak. Belli bir süre dolmak. Çıkmak, yönelmek. Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak. Kadar olmak.

 

Diğer dillerde Mavileşmek anlamı nedir?

İngilizce'de Mavileşmek ne demek? : (nesne almayan fiil)

Fransızca'da Mavileşmek : bleuir

Rusça'da Mavileşmek : v. синеть