Boncuk mavisi nedir, Boncuk mavisi ne demek

  • Yeşile çalan bir mavi.
  • Bu renkte olan

"Boncuk mavisi" ile ilgili cümle

  • "Gelen bakkalın kırmızı yüzlü, boncuk mavisi gözlü küçük çırağıydı." - S. F. Abasıyanık

Boncuk mavisi anlamı, kısaca tanımı:

Boncuk : Cam, taş, sedef, tahta, plastik vb. maddelerden yapılan, ortası delik, çoğu yuvarlak ve renkli süs tanesi.

Mavi : Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gökyüzünün rengi. Bu renkte olan.

Yeşil : Sarı ile mavinin karışmasından ortaya çıkan, bitki yapraklarının çoğunda görülen renk. Bu renkte olan. Olmamış, ham (meyve). Kurumamış, taze (sebze), kuru karşıtı.

Renk : Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum. Çeşitlilik. Nitelik.

Bir : Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Bu sayı kadar olan. Bir kez. Eş, aynı, bir boyda. Beraber. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Ancak, yalnız. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Sadece. Sayıların ilki. Aynı, benzer. Tek.

Bu : En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz. Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz.