Mavi yakalı nedir, Mavi yakalı ne demek

  • Üretim sürecine bedensel gücüyle katılarak maaş veya ücret karşılığı çalışan kişi

Mavi yakalı kısaca anlamı, tanımı:

Mavi : Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gökyüzünün rengi. Bu renkte olan.

Yakalı : Boynu üzerinde manto yakasına benzeyen tüyleri bulunan bir tür güvercin. Herhangi bir biçimde yakası olan.

Üretim : Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı.

Bedensel : Bedenle ilgili, bedenî.

Maaş : Aylık.

Ücret : İş gücünün karşılığı olan para veya mal. Kiralanan veya satın alınan bir şey için ödenen para.

Çalış : Çalma işi.

Kişi : Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Erkek. Eş, koca.

Mavi yakalılar : Üretim sürecine bedensel gücüyle katılarak maaş/ücret karşılığı çalışan kişiler. krş. beyaz yakalılar Daha çok kol gücüyle yapılan işlerde çalışanlar (işçiler).