Maaş nedir, Maaş ne demek

Maaş; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Maaş" ile ilgili cümleler

 • "Birdenbire ummadığım masraflarla ve kira ödeme derdiyle karşı karşıya kalınca, gülünçleşti maaşım." - E. Şafak

Yerel Türkçe anlamı:

Maaş

İktisat alanındaki kelime anlamı:

[Bakınız: ücret 2]

Türkiye’de memurlara üretim sürecine katılmaları karşılığında belli sürelerde yapılmış olan ödeme.

İngilizce'de Maaş ne demek? Maaş ingilizcesi nedir?:

salary

Maaş hakkında bilgiler

Maaş; bir kişiye yaptığı işin karşılığı olarak, düzenli şekilde ödenen para. Ücret ise genel anlamıyla maaşı ve ikramiye gibi diğer ödeme çeşitlerini de kapsar. Maaş, İşveren tarafından, çoğunlukla günlük, haftalık veya aylık şekilde ödenir. Maaşın miktarı genellikle bir iş günü veya saati baz alınarak hesaplanır. Günlük olarak ödenen maaşa yevmiye denir. Ekonomide, belirli ve uzun bir sürede (genellikle takvim yılı) elde edilen mal ve para miktarını belirtmekte kullanılan gelir ve kazanç sözcükleri de gündelik kullanımda zaman zaman maaş ile eş anlamlı olarak kullanılır.

Türkçeye aynı anlamdaki Arapça "maˁāş" (معاش) sözcüğünden geçmiştir.

Maaş ile ilgili Cümleler

 • Maaş artışı istediler.
 • Ali maaşımın iki katını kazanıyor.
 • Maaş yaş ve deneyime göre tespit edilir.
 • Onların işi maaşları hesaplamak.
 • Maaş satışlara dayanmaktadır.
 • Biz Tom'un maaşını ödüyoruz.
 • Maaş çekimi aldığım için mutluydum.
 • Maaş gününü düşün.
 • Maaş altı kişilik bir aile için yeterli değildir.
 • Ali ona ödediğimiz maaşı hak etmiyor.
 • Bugün maaş günü mü?
 • Bir maaş zammını hak ediyorsun.
 • Emekli maaşımı kaybedebilirim.
 • Maaş iyidir.
 

Maaş tanımı, anlamı:

Maaş almak : Aylık almak.

Maaş bağlamak : Aylık bağlamak.

Maaş vermek : Aylık vermek.

Maaşa geçmek : Aylığa geçmek.

Maaş bordrosu : Çalışanların bir aylık hizmet bedelini, vergi matrahını ve kesintileri ile aylık net ücretini gösteren cetvel.

Asli maaş : Devlet dairelerinde çalışan memurlara verilen aylığın, yükselmeye temel olan her aşaması.

Çıplak maaş : Çıplak ücret.

Dolgun maaş : Dolgun ücret.

Açık maaşı : Görevinden alınan birine yasaca tanınan belirli bir süre içinde ödenen aylık.

Emekli maaşı : Emekli aylığı.

Tekaüt maaşı : Emekli aylığı.

Maaşlı : Aylıklı.

Maaşsız : Aylıksız.

Tam maaşla tekaüt : İşi az, ödeneği çok olan bir işe yerleşenler için söylenen bir söz.

Kişi : Erkek. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.

 

Düzenli : Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam. Sistemli, nizamlı, metodik.

Şekil : Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi. Biçim. Biçim. Bir konuyu açıklamaya yarayan resim veya çizim. Bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim. Anlatım biçimi.

Para : Kuruşun kırkta biri. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kazanç.

Genel : Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.

İkramiye : Piyangoda bir kimseye çıkan para veya nesne. Bir yerde çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan veya iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı para.

Diğer : Başka, özge, öteki, öbür.

Aylık : Bir ay süren, mahiye. Bir ay içinde olan. Birine, görevi karşılığı olarak veya geçimi için her ay ödenen para, maaş. Belirli aydan beri var olan. Ayda bir kez yapılmış olan veya çıkan. Bir ay için.

Maaşil : Olgunlaşmamış, ham (meyve için).

Maaşlılık : Maaşlı olma durumu.

Maaşsızlık : Maaşsız olma durumu.

Diğer dillerde Maaş anlamı nedir?

İngilizce'de Maaş ne demek? : [Meuse River] n. salary, pay, earnings, wage, compensation, emolument, stipend

Fransızca'da Maaş : appointement [le], traitement [le], émoluments, solde [la]

Almanca'da Maaş : n. Besoldung, Dienstlohn, Gage, Gehalt

Rusça'da Maaş : n. жалованье (N), зарплата (F), оклад (M), ставка (F), содержание (N)