Maden mavisi nedir, Maden mavisi ne demek

  • Kül rengine çalan parlak mavi
  • Bu renkte olan.

Güzel Sanatlar alanındaki anlamı:

(Resim) Külrengine çalan parlak mavi. a. bk. lacivert, kobalt mavisi, Prusya mavisi, Türk mavisi, deniz mavisi, lavanta mavisi.

Fransızca'da Maden mavisi ne demek?:

bleu de minéral

Maden mavisi tanımı, anlamı:

Maden : Maden ocağı veya maden işletmesi. Kolay ve iyi kazanç sağlayan iş veya parası elinden kolaylıkla alınan kimse. Bu mineralden yapılmış. Uyuşturucu, esrar, eroin. Metal. Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral. Elâzığ iline bağlı ilçelerden biri. Çok değerli şeyleri kapsayan kaynak.

Mavi : Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gökyüzünün rengi. Bu renkte olan.

Parlak : Göze çarpacak kadar başarılı. Parlayan, ışıldayan. Temiz ve ışıklı. Yüzü güzel (oğlan).

Renk : Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum. Çeşitlilik. Nitelik.

Kül : Köle. Tanrı'ya göre insan. Karavaş.

Bu : Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz. En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz.