Kül nedir, Kül ne demek

Kül; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır.

 • Yanan şeylerden artakalan toz madde
 • Bütün, tüm.

Teknik terim anlamı:

Organik maddelerin tamamen yanması sonucu artakalan inorganik kısım.

Kül ile ilgili Cümleler

 • Bu civarda tüm evler yangında yanıp kül olmadı.
 • Kamp ateşi yanıp kül oldu.
 • O büyük yangında düzinelerce ev yanıp kül oldu.
 • Kül tablan var mı?
 • Evin çok çabuk yanıp kül olacağını düşünmedim.
 • Sigara içen bir kişiyi öpmek kül tablası yalamak gibidir.
 • Hunlar köyü yağmaladılar ve onu yakıp kül ettiler.
 • Tom'un evini yakıp kül eden yangını kimin başlattığını bulmak zorundayız.
 • Kül rengi bir tavşan ortaya çıktı ve ben yaklaşır yaklaşmaz zıplayıp tekrar ormana doğru koştu.
 • “Ocağın külleri üstünde duran tenceredeki fasulyeyi bitirdiler.”
 • Ev, içindeki her şeyle birlikte kül olmuştu.
 • Tom'un evi yanıp kül oldu.
 • Tom'un evi 2013'te yanıp kül oldu.
 • “Bir asırdan beri şiirimizi bir kül olarak göz önüne getirince bu misal canlanmaz mı?”
 • “Tatlı bir cızırtı çıkararak çabucak tutuşur, mavi ve sincabi bir buhar bırakarak kül oluverirdi.”

Kül ile ilgili Atasözü veya Deyim

benzi kül gibi olmak : yüzünden kan çekilmek, yüzü sararmak.

kül bağlamak : ateş sönmek Mecaz anlamı gücünü, etkisini yitirmek.

 

kül etmek : yakmak, kavurmak Mecaz anlamı birinin varını yoğunu yok etmek.

kül gibi : soluk, renksiz (bet beniz).

kül olmak : bütünüyle yanmak Mecaz anlamı varını yoğunu yitirmek.

kül ufak olmak : Çok küçük parçalara bölünmek, tuzbuz olmak.

kül yemek (veya yutmak) : kurnazca yapılan bir oyuna düşmek, aldatılmak.

mangalda kül bırakmamak : yapamayacağı işleri yapabilirmiş gibi söylemek.

Kül kısaca anlamı, tanımı

Ham kül : Yem maddesinin genellikle 550 0C’de 4-5 saat süreyle yakılmasıyla elde edilen, az bir miktar organik madde kalabilen bünyesindeki minerallerden bazıları uçabilen ve bünyesinde bulunmadığı hâlde dışarıdan karışmış kum ve benzerleri bulunabilen kül, HK

Ham kül tayini : Yemlerdeki inorganik madde miktarını belirlemek amacıyla yapılan ve darası alınmış porselen krozeye konulan yem örneğinin 550-650 oC’de 4-5 saat süreyle kül fırınında yakılması, krozelerin fırından alınarak desikatörde soğuduktan sonra tartılması ve daha sonra eldeki veriler formüle koyularak hesaplanması işlemi.

Kem kül etmek : İleri geri söz söylemek.

Kemik kül oranı : Fosforun biyolojik değerliliğini belirlemek için kullanılan bir yöntem olup tibya veya parmak kemiğinin haşlanması, eter içinde bekletilerek yağdan arındırılması, kurutularak kül fırınında 500-550 oC’de yakılması, formül yardımıyla kemik kül oranın hesaplanması.

Kuru kül etme : Bir numuneyi doğrudan ısıtarak organik maddeleri uzaklaştırma.

Kül başına : Allah belânı versin anlamında ilenç.

Kül boncuk : Yemeni kenarlarının süslenmesinde ve çeşitli süs eşyaları yapımında kullanılan renkli küçük boncuklar.

 

Kül demiri : Ateş küreği: İstediğiniz kül demirini getirdim.

Kül fırını : 1100 °C’nin üzerinde sıcaklıklara çıkabilen bir fırın. Yemlerdeki inorganik maddeler ve taş toprak gibi yabancı maddelerin miktarını belirlemede kullanılan, 1000 oC’ye kadar sıcaklığı ayarlanabilen laboratuvar cihazı.

Kül içerikölçeri : Kömürün geriye saçtığı ışınımı ölçerek, kömürdeki kül düzeyini belirlemeye yarayan içerikölçer.

Kül ipi : Koyunlar kırkılırken ayaklarını bağlamak için kullanılan ip.

Kül kütürüm : Kötürüm, sakat.

Kül öksüzü : Hem anası, hem babası olmayan öküz.

Kül rengi ağaçkakan : [Bakınız: küçük yeşil ağaçkakan].

Kül rengi balıkçıl : [Bakınız: gri balıkçıl]. Gri balıkçıl.

Kül toprak : Külü çok olan toprak.

Kül töken : Koca karısı için söyler.

Kül ufak : Paramparça, tuzbuz: Parçaları nasıl toplarım, hepsi kül ufak.

Kül vinci : Kazan dairesindeki külleri dışarı almakta kullanılan vinç.

Saf kül : Yemdeki ham kül miktarından, hidroklorik asitte çözünmeyen kum ve benzerleri maddeler çıkarıldıktan sonra elde edilen kül miktarı.

Kül çöreği : Külde pişirilen çörek.

Kül rengi : Odunun yanmasıyla oluşan, külün akla kara arasındaki rengi, gri. Bu renkte olan.

Kül rengi et sineği : Eklem bacaklıların böcekler sınıfından, larvalarını hayvan ölüsü veya et üzerine bırakan bir tür sinek, et sineği (Sartophaga carnaria).

Kül tablası : Küllük.

Diğer dillerde Kül anlamı nedir?

İngilizce'de Kül ne demek ? : ash