Mavikantaron nedir, Mavikantaron ne demek

Mavikantaron; bir bitki bilimi terimidir.

  • Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği, acımık (Centaurea cyanus)

Mavikantaron kısaca anlamı, tanımı:

Kantaron : Birleşikgillerden, sarı, mavi, kırmızı çiçekli türleri bulunan otsu bir bitki (Centaurea). Kızılkantarongillerden, hekimlikte kullanılan, sarı çiçekli, acı köklü, küçük bir bitki (Gentiana lutea).

Mavi : Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gökyüzünün rengi. Bu renkte olan.

Birleşik : Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit.

Bahar : İlkbahar. Baharat. Gençlik dönemi. Bu mevsimde ağaçlarda açan çiçekler ve yapraklar.

Buğday : Bu bitkinin başaktan ayrılıp öğütülmesiyle elde edilen tanesi. Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum).

Tarla : Deniz hayvanlarının çok olduğu yer. Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası.

Renkli : Kendine özgü, ilginç, çarpıcı nitelikleri olan (kimse). Doğadaki renkleri olduğu gibi görüntüye aktarmayı gözeten film. Neşeli, canlı, ilgi çekici. Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olan.

Çiçek : Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz. Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse. İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık. Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi. Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü.

 

Açan : Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı, büken karşıtı.