Deniz mavisi nedir, Deniz mavisi ne demek

  • Deniz renginde koyuca mavi.
  • Bu renkte olan

"Deniz mavisi" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Eğer karşısında bir ayna olsaydı, deniz mavisi gözlerinin içinde iki güneş damlasının ışıldamaya başladığını görecekti." - N. Hikmet

Güzel Sanatlar alanındaki anlamı:

(Resim) Mora çalan koyu, sıcak bir mavi.

Almanca'da Deniz mavisi ne demek?:

ultramarinblau

Deniz mavisi hakkında bilgiler

Deniz mavisi, tam olarak mavi ile yeşil arasındaki renktir.

Deniz mavisi anlamı, kısaca tanımı:

Mavi : Bu renkte olan. Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gökyüzünün rengi.

Renk : Nitelik. Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum. Çeşitlilik.

Deniz : Çokluk, yoğunluk. Geniş alan. Aydaki düzlükler. Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.

Deni : Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

Yeşil : Bu renkte olan. Kurumamış, taze (sebze), kuru karşıtı. Sarı ile mavinin karışmasından ortaya çıkan, bitki yapraklarının çoğunda görülen renk. Olmamış, ham (meyve).

Bu : En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz. Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz.

Diğer dillerde Deniz mavisi anlamı nedir?

İngilizce'de Deniz mavisi ne demek? : n. sea green

Almanca'da Deniz mavisi : adj. wasserblau