According nedir ne demek

According nedir English: Act according to the rules. Turkish: Kurallara göre hareket et. English: A person views things differently according to whether they are rich or poor. Turkish: Bir kişi zengin ya da fakir olup olmadığına...

 
 
 

According to all accounts nedir ne demek

According to all accounts nedir : Binaenaleyh. -e göre. Uygun olarak. Göre. Binaen. Uyarak. Akortlatma. Uyma. To : E. Arasında. Oranla. Kala. Ye. Kadar. -mek -mak (mastar). E doğru. İle. Karşı. [#All : Bütün. Tamamen. Bütünüyle. Katışıksız. Tüm. Her iki ...

According to cocker nedir ne demek

According to cocker nedir : Uyarak. Binaenaleyh. Binaen. Akortlatma. Göre. Uygun olarak. -e göre. Uyma. To : İle. Ya. İla. Arasında. Karşı. Kala. E. Kadar. -mek -mak (mastar). Oranla. [#Cocker : Üzerine titremek. Şımartmak. Avcı köpeği. Ahbap. Acco...

According to his means nedir ne demek

According to his means nedir : Göre. Uyarak. Uygun olarak. -e göre. Binaen. Binaenaleyh. Uyma. Akortlatma. To : İla. Oranla. Karşı. -e kadar. -mek -mak (mastar). E doğru. Göre. Kala. Ya. Arasında. [#His : Onunkisi. Onun. (erkek) onun. Onunki. Eril onu...

According to his needs nedir ne demek

According to his needs nedir : -e göre. Binaenaleyh. Uyma. Akortlatma. Uyarak. Göre. Binaen. Uygun olarak. To : İla. -e kadar. E doğru. -e göre. E. Oranla. Ya. Kadar. -mek -mak (mastar). Arasında. [#His : Onunki. (erkek) onun. Eril onunki. Onunkisi. O...

According to his version nedir ne demek

According to his version nedir : Göre. -e göre. Uyarak. Uyma. Akortlatma. Binaen. Binaenaleyh. Uygun olarak. To : Oranla. Kala. Karşı. Arasında. -mek -mak (mastar). E doğru. İla. Göre. Kadar. -e göre. [#His : Onunkisi. Onun. (erkek) onun. Onunki. Eril o...

According to jewish law nedir ne demek

According to jewish law nedir : Uyma. -e göre. Binaen. Uyarak. Binaenaleyh. Göre. Uygun olarak. Akortlatma. To : -mek -mak (mastar). Karşı. E. Kadar. Ye. -e kadar. Kala. İla. Göre. Oranla. [#Jewish : Yahudi. Musevi. Yahudilere ilişkin. Law : Bilimsel a...

According to plan nedir ne demek

According to plan nedir English: Everything went according to plan. Turkish: Her şey plana göre gitti. English: I'm glad to see everything's going according to plan. Turkish: Her şeyin plana göre gittiğini gördüğüme memnun oldum. Englis...

According to rumors nedir ne demek

According to rumors nedir : -e göre. Binaenaleyh. Uyma. Uygun olarak. Akortlatma. Göre. Uyarak. Binaen. To : Oranla. E. -e göre. Kadar. İla. -mek -mak (mastar). Ya. Kala. -e kadar. Ye. [#Rumors : Söylenti. Şayia. Söylentiler. Rivayet. Dedikodular. ...

According as nedir ne demek

According as nedir English: You will be paid according as you work. Turkish: Sana çalışmana uygun olarak ödeme yapılacak. : Akortlatma. Binaenaleyh. -e göre. Uygun olarak. Uyarak. Binaen. Uyma. Göre. As : Diği gibi. Çünkü. Rağmen. Ki. G...

According to nedir ne demek

According to nedir English: Act according to the rules. Turkish: Kurallara göre hareket et. English: All men are equal according to law. Turkish: Yasaya göre tüm insanlar eşittir. English: All answers must be written according to t...

According to civil service regulations nedir ne demek

According to civil service regulations nedir : Uygun olarak. Göre. Akortlatma. Binaenaleyh. -e göre. Uyarak. Binaen. Uyma. To : Göre. İla. E doğru. Ya. E. Oranla. Kala. Ye. -e göre. Arasında. [#Civil : Vatandaşlarla ilgili. Uygar. Nezaketli. Ferdi. Nazik. Laik. Kamu....

According to his capability nedir ne demek

According to his capability nedir : Binaen. Uygun olarak. Akortlatma. Uyarak. -e göre. Binaenaleyh. Göre. Uyma. To : E doğru. Arasında. -mek -mak (mastar). Karşı. Kala. E. Ye. -e göre. İle. İla. [#His : Onunki. Eril onunki. Onun. Onunkisi. (erkek) onun. Ca...

According to his need nedir ne demek

According to his need nedir : Uyarak. Binaen. Uyma. Binaenaleyh. Akortlatma. -e göre. Uygun olarak. Göre. To : İle. Göre. Ye. E doğru. Oranla. Kadar. -e göre. Karşı. -e kadar. -mek -mak (mastar). [#His : Onunkisi. Onunki. Onun. Eril onunki. (erkek) o...

According to his story nedir ne demek

According to his story nedir : Binaen. Göre. -e göre. Akortlatma. Uygun olarak. Binaenaleyh. Uyarak. Uyma. To : Oranla. E. İla. Ye. Arasında. Kadar. -mek -mak (mastar). -e göre. E doğru. Kala. [#His : Onun. Onunkisi. (erkek) onun. Onunki. Eril onunki....

According to hoyle nedir ne demek

According to hoyle nedir : [#Uygun olarak. Uyma. Binaenaleyh. Göre. Akortlatma. Uyarak. -e göre. Binaen. To : İla. Arasında. Kadar. Oranla. -mek -mak (mastar). Ya. Kala. İle. Göre. -e göre. : Kart oyunlar uzamanı. Birkaç kart oyunları el kılavuzu ...

According to me nedir ne demek

According to me nedir English: According to me we can do that. Turkish: Bana göre bunu yapabiliriz. English: Group the words according to meaning. Turkish: Anlamına göre kelimeleri grupla. : Binaen. Uyarak. Uygun olarak. Akortlatma. G...

According to protocol nedir ne demek

According to protocol nedir : Uygun olarak. -e göre. Göre. Uyma. Akortlatma. Binaenaleyh. Binaen. Uyarak. To : İle. Ye. Göre. E. Ya. E doğru. -e göre. Kadar. -mek -mak (mastar). Arasında. [#Protocol : Zabıtname. Düşünce ve amaç bakımından birleşip uy...

According to the law nedir ne demek

According to the law nedir English: All men are equal according to the law. Turkish: Hukuka göre bütün erkekler eşittir. English: The mass of the planets is calculated according to the law of universal attraction. Turkish: Gezegenlerin küt...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim