Gitmek nedir "Gitmek" ile ilgili cümle Diğer sözlük anlamları: Kaybolmak. Yürümek, câri olmak, yürürlükte bulunmak. Geçmek. Gitmek: Benim Marlon v...

 
 
 

Abraza gitmek nedir ne demek

Abraza gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Zıddına, inadına, dikine gitmek: Niçin birbirinizle abraza gidiyorsunuz. Abraz : Kısır kadın veya hayvan Ab...

Ahı gitmek nedir ne demek

Ahı gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tazeliği, yeniliği, gençliği kaybolmak: Ahı gitmiş, vahı kalmış. ahı gitmek vahı kalmak : iyice zayıflamak,...

Akış akış gitmek nedir ne demek

Akış akış gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Akın akın, küme küme, toplu olarak gitmek. Akış akış : Akın akın, toplu olarak. Akın akın Akış : Akma işi. ...

Alarga gitmek nedir ne demek

Alarga gitmek nedir Alarga gitmek; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de argo olarak kullanılır. Alar : Onlar Alarga : Açık deniz, engin. "Açıktan geç, yaklaşma...

Astaba gitmek nedir ne demek

Astaba gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Geline çeyiz düzmek (Kırşehir). Asta : Yavaş: Asta gitki sana yetişebileyim. Hasta Gitme : Gitmek işi. Gitm...

Atılıp gitmek nedir ne demek

Atılıp gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Birdenbire bayılmak, ölmek. Atıl : Tembel. Etkisiz, işe yaramaz. Süreduran. İşsiz, aylak Atılı : Atılmış, e...

Avkuru doğkuru gitmek nedir ne demek

Avkuru doğkuru gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Zikzaklı gitmek. Avku : Cevizin dış kabuğu Avkuru : Yan üstü, meyilli, ters, aykırı, çapraz, döne döne (yol...

Azokarı gitmek nedir ne demek

Azokarı gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yokuş yukarı gitmek. Gitme : Gitmek işi Gitmek : Bir yere doğru yönelmek. Yeter olmak, yetmek, yetişmek. He...

Bele gitmek nedir ne demek

Bele gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bel işçiliğine, bel ile çalışmaya gitmek. Bele : Yüzü beyaz koyun. İki kardeş çocukları, kuzen. Teyze, hala...

Bok yoluna gitmek nedir ne demek

Bok yoluna gitmek nedir Bok : Dışkı. Güç durum. Hor görülen, tiksinilen Gitme : Gitmek işi. Gitmek : Bir yere doğru yönelmek. Yeter olmak, yetmek, yetişmek. ...

Çap gitmek nedir ne demek

Çap gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Zıt gitmek. Çap : Cisimlerin genişliği, kutur. Bozuk, eğri, dolaşık, aykırı bir biçimde. Uç noktaları daire...

Çığnağa gitmek nedir ne demek

Çığnağa gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ayak altında ezilmek: Çok kalabalık, sakın gitme çığnağa gidersin. Gitme : Gitmek işi Gitmek : Bir yere doğ...

Dana gitmek nedir ne demek

Dana gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hayrette bırakmak, şaşırtmak. Dana : İneğin, sütten kesildikten sonra bir yaşına kadar olan yavrusu Gitme :...

Dısa gitmek nedir ne demek

Dısa gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Aptes bozmak. Gitme : Gitmek işi Gitmek : Bir yere doğru yönelmek. Yeter olmak, yetmek, yetişmek. Herhangi ...

Doğduya gitmek nedir ne demek

Doğduya gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yeni doğum yapan kadına gözaydına gitmek. Doğdu : Loğusa cemiyeti Gitme : Gitmek işi. Gitmek : Bir yere doğ...

Duta gitmek nedir ne demek

Duta gitmek nedir Teknik terim anlamı: Tutup gitmek. Duta : [bkz: dutu]. [bkz: dutarık]. Tutsan a! Gitme : Gitmek işi. Gitmek : Bir yere doğru yönelmek...

Düğür gitmek nedir ne demek

Düğür gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kız görmeye ve istemeye gitmek. Düğür : Elendikten sonra geriye kalan en ince bulgur. Evlenenlerin anne ve ...

Düğüre gitmek nedir ne demek

Düğüre gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kız görmeye ve istemeye gitmek. Düğür : Elendikten sonra geriye kalan en ince bulgur. Evlenenlerin anne ve ...

Düvür gitmek nedir ne demek

Düvür gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kız görmeye ve istemeye gitmek. [bkz: düğür gitmek]. Gelini getirmeye gitmek. Düvü : Elendikten sonra geriy...

Abalayıp gitmek nedir ne demek

Abalayıp gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Topallamak, paytak paytak yürümek, apal apal yürümek. Abal : Peynir topağı: Kaç abal peynir aldın?. İri par...

Abba gitmek nedir ne demek

Abba gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çocuk dilinde gezmeğe gitmek. Abba : Dede, büyükbaba. Baba. Hala. Abla, büyük kız kardeş. Yabancı büyük kad...

Aflaya gitmek nedir ne demek

Aflaya gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Boşa gitmek. Gitme : Gitmek işi Gitmek : Bir yere doğru yönelmek. Yeter olmak, yetmek, yetişmek. Herhangi b...

Akını akını gitmek nedir ne demek

Akını akını gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sürüne sürüne, yüzüstü gitmek. Akın : Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması. Düş...

Al gitmek nedir ne demek

Al gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Götürmek, alıp gitmek. Teknik terim anlamı: Götürmek, alıp gitmek. Al : Kanın rengi, kızıl, kırmızı. Dorunu...

Ardınca gitmek nedir ne demek

Ardınca gitmek nedir Teknik terim anlamı: Bir kimseye uymak. Ardı : Soğan, sarımsak bağları, demetleri. Heybenin iki gözünü ayıran kısım. Erzurum kenti, H...

Aşıra gitmek nedir ne demek

Aşıra gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kendinden geçip düşmek, dermanı kesilerek kendini bırakıvermek: Durup dururken adama bir hâl oldu, olduğu y...

Atkulağı gitmek nedir ne demek

Atkulağı gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Berabere olmak. Atkul : Genç kızların başlarına attıkları etrafı uzun püsküllü, büyük çevre, atkı. Bütün ma...

Ayak gitmek nedir ne demek

Ayak gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çalınan havaya ayak uymak, ayak uydurmak. Ayak : Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü. ...

Başlığa gitmek nedir ne demek

Başlığa gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Güvey tarafından verilen ağırlıkla çeyiz almak. Kız tarafının erkek tarafından istediği parayı öğrenmeye gi...

Betine gitmek nedir ne demek

Betine gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tasalanmak. Hoşuna gitmek. Betin : Beniz Beti : Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi. Gitme : Gi...

Cangırtıya gitmek nedir ne demek

Cangırtıya gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Boşuboşuna ölmek. Cangı : Danışma, karşılıklı sorma Gitme : Gitmek işi. Gitmek : Bir yere doğru yönelmek. Y...

Çendelek gitmek nedir ne demek

Çendelek gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Havalar değişik ve yağışlı gitmek: Bu yıl havalar çendelek gitti, tohum ekemedik. Çend : Ceviz içi Çendele ...

Çıvlayıp gitmek nedir ne demek

Çıvlayıp gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hızla atılan bir şey ses çıkararak gitmek: Benini sapanın taşı çıvlayıp gitti. Gitme : Gitmek işi Gitmek : ...

Değişe gitmek nedir ne demek

Değişe gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İmece çalışmak: Yazın değişe gideriz. Değiş : Değme işi. Değişim Gitme : Gitmek işi. Gitmek : Bir yere doğr...

Dile gitmek nedir ne demek

Dile gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Nazar değmek. Gitme : Gitmek işi Gitmek : Bir yere doğru yönelmek. Yeter olmak, yetmek, yetişmek. Herhangi ...

Doruk üste gitmek nedir ne demek

Doruk üste gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dağda düze gitmek. Doru : Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan, yağız (at). Kızıl (at donu) D...

Dügür gitmek nedir ne demek

Dügür gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kız görmeye ve istemeye gitmek. Dügü : Elendikten sonra geriye kalan en ince bulgur Dügür : [bkz: düğür]. [...

Düğürcü gitmek nedir ne demek

Düğürcü gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kız görmeye ve istemeye gitmek. Düğür : Elendikten sonra geriye kalan en ince bulgur. Evlenenlerin anne ve ...

Dümbelege gitmek nedir ne demek

Dümbelege gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ramazan geceleri davulla gezip bahşiş toplamak. Gitme : Gitmek işi Gitmek : Bir yere doğru yönelmek. Yeter ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim