Eksik nedir Eksik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Eksik" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Suç, günah. Kız. Kadın. Zamanı gelmeden doğan insan ya da hayvan yavrusu. Hukuki terim anlamı: noksan. Bilimsel t...

 
 
 

Eksik baskınlık nedir ne demek

Eksik baskınlık nedir Eksik baskınlık; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Alel genlerden birinin etkisi, diğerini tam olarak önleyemediği zaman ortaya çıkan baskınlık durumu. Sığırlarda siyah renk beyaza eksik baş...

Eksik belgelerle beyan nedir ne demek

Eksik belgelerle beyan nedir Eksik belgelerle beyan; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gerekli diğer belgeler olmaksızın yalnızca Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen belgelerin eklenmesiyle basitleştirilmiş usûlde yapılan...

Eksik bölük tasarımı nedir ne demek

Eksik bölük tasarımı nedir Eksik bölük tasarımı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) Bir bölükte tüm işlemlerin uygulanamadığı rasgele bölük tasarımı. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işa...

Eksik değerleme nedir ne demek

Eksik değerleme nedir Eksik değerleme; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İşletmenin gizli ihtiyat oluşturmak ve özkaynak kazançlarını gizlemek amacıyla varlıklarının değerini, bilinçli olarak, gerçek değerinin al...

Eksik değerlendirilmiş kur politikası nedir ne demek

Eksik değerlendirilmiş kur politikası nedir Eksik değerlendirilmiş kur politikası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Sabit kur sisteminde ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerini düşük tutma politikası. karşılığı aşırı değ...

Eksik denetimli deney nedir ne demek

Eksik denetimli deney nedir Eksik denetimli deney; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tam denetimli deney düzeninden ayrılan ve deney kümesine ya da "önce" gözlemine başvurmayışı nedeniyle denetim öğeleri eksik ola...

Eksik etek nedir ne demek

Eksik etek nedir Eksik etek; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. Eksik : Bir bölümü olmayan, noksan, natamam. Az. Mükemmel olmayan, kusurlu, muallel, sakat. İhtiyaç duyulan şey. Etek : Yağmur sularının, çatının bazı yer...

Eksik gözetmek nedir ne demek

Eksik gözetmek nedir Teknik terim anlamı: Eksik görmek, zaif görmek. Gözet : Baharda geceleri hayvan otlatılan yer. Gözetleme yeri Eksi : Çıkarma işleminde - işaretinin adı, nakıs. Eksiklik. Sıfırdan küçük, önünde eksi işareti bulunan (sayı), ...

Eksik akçe nedir ne demek

Eksik akçe nedir Eksik akçe; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Aşınmak ya da basılırken gereğinden az değerli maden katılmak nedeniyle, değerinden düşmüş para. Akçe : Küçük gümüş para. Her tür madenî par...

Eksik artık nedir ne demek

Eksik artık nedir Eksik artık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Eksik : Az. Bir bölümü olmayan, noksan, natamam. Mükemmel olmayan, kusurlu, muallel, sakat. İhtiyaç duyulan şey. Elde : Çarpma ve toplama işlemlerinde bir...

Eksik beklem nedir ne demek

Eksik beklem nedir Eksik beklem; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Kuramsal istatistik) tanım bölgesinin bir alt bölgesi için bulunan beklem. Eksi : Çıkarma işleminde - işaretinin adı, nakıs. Eksiklik. Sıf...

Eksik bilgi nedir ne demek

Eksik bilgi nedir Eksik bilgi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İktisadi karar birimlerinin karar alırken bazı özel bilgilere ulaşamamaları durumu. karşılığı tam bilgi, bakışımsız bilgi. Bilgi : İnsan aklının...

Eksik değer yöntemi nedir ne demek

Eksik değer yöntemi nedir Eksik değer yöntemi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) Bazı değerlerin eksik olduğu durumlarda deneysel örüntüyü uygulamak için kullanılan bir yöntem. Değer yöntemi : G...

Eksik değerlendirilmiş kur nedir ne demek

Eksik değerlendirilmiş kur nedir Eksik değerlendirilmiş kur; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Sabit kur sisteminde ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin düşük tutulması. karşılığı aşırı değerlendirilmiş kur....

Eksik değerlenmiş kur nedir ne demek

Eksik değerlenmiş kur nedir Eksik değerlenmiş kur; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin düşmesi. karşılığı aşırı değerlenmiş kur. Değer : Bir şeyin önemini belirlemeye...

Eksik enfeksiyon nedir ne demek

Eksik enfeksiyon nedir Eksik enfeksiyon; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çoğunlukla virüs enfeksiyonlarında görülen, canlı konağın mikroorganizmayla enfekte edilmesine rağmen bu konakta yeni mikroorgan...

Eksik gedik nedir ne demek

Eksik gedik nedir "Eksik gedik" ile ilgili cümle Eksik gedik kapamak : Ufak tefek gereksinimleri karşılamak. Eksik : Bir bölümü olmayan, noksan, natamam. Mükemmel olmayan, kusurlu, muallel, sakat. Az. İhtiyaç duyulan şey. Gedik : Güçlük, gü...

Eksik iş nedir ne demek

Eksik iş nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ayıp sayılacak, kusurlu iş ve hareket: Benim eksik işim mi var, çekineceğim?. İş : Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma. Bir değer yar...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim