Ne nedir Ne; bir kimya terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zamir olarak kullanılır. "Ne" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Falan "Falan” anlam ve görevinde kullanılır. Ne?. Niçin, neden, niye. Ne?. Diğer sözlük anlamla...

 
 
 

Ne asıl nedir Teknik terim anlamı: Nasıl. Asıl : Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı. Gerçek, esas. Aranılan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan. Bir şeyin temelini oluşturan, ana. Bir görevde sürekli bulunan, yedek karşıtı. K...

Ne bilim nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ne bileyim, nereden bileyim. Bili : Bilgi Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi...

Ne biyim nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ne bileyim. Ne : Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı, okunuşu. Hangi. Şaşma veya abartı bildiren bir söz. Her şey. "Sana ne, bana ne" gibi sorularda "ne ilgisi var" anlamına gelen bir söz. Ne...

Ne din nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ne dersin?. Din : Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet. Bir şeyin en yüksek ve sivri noktası. İnanılıp çok bağlan...

Ne eksüğü nedir ne demek

Ne eksüğü nedir Teknik terim anlamı: Ne işine yarar. Eksü : Eksi. [bkz: eksi] Ne : Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı, okunuşu. Hangi. Şaşma veya abartı bildiren bir söz. Her şey. "Sana ne, bana ne" gibi sorularda "ne ilgisi var" an...

Ne gadan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ne kadar. Gada : Dert, hastalık. Belâ. Kardeş. [bkz: gaga]. Teyze. Ağabey. Kaza, bela. Dert, keder, üzüntü. Eski türkçe kadaş: Arkadaş. “Yunus gadam annadur.”. Eski türkçe kadaş: kardeş; arkadaş. ...

Ne gerekse nedir ne demek

Ne gerekse nedir Teknik terim anlamı: Ne olursa, gelişigüzel, olur olmaz şeyler. Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengelli uzun sırık. Geniş. Ağız kavgası, çekişme Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorun...

Ne görürsünüz nedir ne demek

Ne görürsünüz nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ne yapıyorsunuz, nasılsınız. Görü : Görme yetisi. Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret. Dolaysız kavrama, birden kavrama Ne : Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı, okunuşu. Hangi. Şaşma v...

Ne ala nedir Ne ala; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de ünlem olarak kullanılır. "Ne ala" ile ilgili cümle örnekleri Ne ala memleket : Haksız ve yersiz işlerin hoş görüldüğü, kurallaştığı bir ortam için ters anlatışla "diyecek yok, ne güze...

Ne ara nedir Teknik terim anlamı: Nere. Ara : İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, aralık, boşluk, mesafe. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla. Kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi. To...

Ne bem nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ne bileyim. Bem : Benim Ne : Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı, okunuşu. Hangi. Şaşma veya abartı bildiren bir söz. Her şey. "Sana ne, bana ne" gibi sorularda "ne ilgisi var" anlamına gelen...

Ne bim nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ne bileyim?, karşılığı ne biyim. Bim : [bkz: elektron akımı]. Bilgi İşlem Merkezi anlamında kısaad Ne : Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı, okunuşu. Hangi. Şaşma veya abartı bildiren bir söz...

Ne dani nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ne kadar. Dani : Pişmiş buğday. Değin, kadar, dek: Bu dâni uşam var, gene ele möhtaç mı olum Ne : Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı, okunuşu. Hangi. Şaşma veya abartı bildiren bir söz. Her ...

Ne dügün görmüş oynamışam nedir ne demek

Ne dügün görmüş oynamışam nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ben hiç gün görmedim, hiç birşey görmedim. Dügü : Elendikten sonra geriye kalan en ince bulgur Dügün : Düğün. Görmüş : Gören. Ne : Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı, okunuşu. Hangi. Şaşma v...

Ne etesen nedir ne demek

Ne etesen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ne yapıyorsun. Ne : Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı, okunuşu. Hangi. Şaşma veya abartı bildiren bir söz. Her şey. "Sana ne, bana ne" gibi sorularda "ne ilgisi var" anlamına gelen bir söz....

Ne geder nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ne kadar. Gede : Çelimsiz, zayıf, cüce kişi. Annesi babası olmayan kişi. Aç gözlü, obur kişi. Arsız kişi. Yaşına göre daha akıllı görünen kişi. Niteliği düşük, kötü, aşağı (adam). Cimri. Karnı şiş...

Ne görseler ki nedir ne demek

Ne görseler ki nedir Teknik terim anlamı: Hayretle gördüler ki, ne görseler beğenirsiniz? Bir de ne görsünler?. Görse : Göre Görseler : Ne görsünler, birden bire gördüler. Görsel : Görme duyusuyla ilgili olan, görmeye dayanan. Ki : Anlam bakım...

Ne gününe durur nedir ne demek

Ne gününe durur nedir Teknik terim anlamı: Ne zamın bekler, daha ne bekler, niçin ölmez. Durur : Durgun, râkid Duru : Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak. Pürüzsüz (ten). Arınmış, karışık olmayan (dil, üslup vb.). Günü : Haset. Zamanından önce d...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim

dart programlama dili