Görse nedir Teknik terim anlamı: Göre. rüyasında görse hayra yormamak : hatır ve hayalinden geçirmemek, olacağına inanmamak. Görsedmek : Gösterme...

 
 
 

Görsel araçlar nedir ne demek

Görsel araçlar nedir Görsel araçlar; Eğitim, Sinema alanlarında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Eğitimde kullanılan afiş, film, şimşe...

Görsel etkileme nedir ne demek

Görsel etkileme nedir Görsel : Görme duyusuyla ilgili olan, görmeye dayanan. Etkileme : Etkilemek işi, tesir. Etki : Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi...

Görsel etmenler nedir ne demek

Görsel etmenler nedir Görsel etmenler; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Işıklama aygıtlarıyla yapılan sahne etmenleri. Göze ...

Görsel ışıkölçer nedir ne demek

Görsel ışıkölçer nedir Teknik terim anlamı: İncelenecek (ölçülecek) ışınımla ölçüştürme ışınımının gözle (görerek) eşitleştirildiği ışıkölçer. En çok kullan...

Görsel işitsel nedir ne demek

Görsel işitsel nedir Görsel işitsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Görsel işitsel çağrışım : Görme ve işitme duyularına dayalı o...

Görsel işitsel çağrışım nedir ne demek

Görsel işitsel çağrışım nedir Görsel işitsel çağrışım; bir eğitim bilimi terimidir. Görsel : Görme duyusuyla ilgili olan, görmeye dayanan. İşitsel : İşitimle ilgil...

Görsel işitsel eğitim gereçleri nedir ne demek

Görsel işitsel eğitim gereçleri nedir Görsel işitsel eğitim gereçleri; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Şerit-film, film, harita, resim...

Görsel işitsel kurgu nedir ne demek

Görsel işitsel kurgu nedir Görsel işitsel kurgu; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Kurguda filmin yalnızca gö...

Görsel parlaklık nedir ne demek

Görsel parlaklık nedir Görsel parlaklık; Astronomi alanında kullanılan bir kelimedir. Astronomi'deki terim anlamı: Gözle belirlenen ya da gözün duyarlığına...

Görsel tarama nedir ne demek

Görsel tarama nedir Görsel tarama; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kentin görsel tasarının hazırlanmasında başvurulmak üzer...

Görsel tip nedir ne demek

Görsel tip nedir Görsel tip; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Görüntüler, renk değişikleri, görünüm özellikleri gi...

Görseler nedir ne demek

Görseler nedir Teknik terim anlamı: Ne görsünler, birden bire gördüler. Görse : Göre Görsel : Görme duyusuyla ilgili olan, görmeye dayanan. Ne görse...

Görsemek nedir ne demek

Görsemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Göstermek. Görse : Göre Göstermek : Birini veya bir şeyi işaretle belirtmek. Bir şeyin etkisi altında tutul...

Görsev nedir Görsev; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Görsev isminin anlamı, Görsev ne demek: “Görüp sev” anlamında kullanılan bir isim”. Gö...

Ne görseler ki nedir ne demek

Ne görseler ki nedir Teknik terim anlamı: Hayretle gördüler ki, ne görseler beğenirsiniz? Bir de ne görsünler?. Görse : Göre Görseler : Ne görsünler, bird...

Görsedmek nedir ne demek

Görsedmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Göstermek. Görse : Göre Göstermek : Birini veya bir şeyi işaretle belirtmek. Bir şeyin etkisi altında tutul...

Görsel nedir Görsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Görmeyle, görme duygusuyle ilgili. B...

Görsel eğitim nedir ne demek

Görsel eğitim nedir Görsel eğitim; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Levha, model, devinimli ve devinimsiz film gibi do...

Görsel etkinlik nedir ne demek

Görsel etkinlik nedir Teknik terim anlamı: (karmaşık bir ışınımın)Karmaşık bir ışınımda ışık akısının, bu akıyı doğuran ışınım akısına oranı. bk. ışık etki...

Görsel ışık ölçme nedir ne demek

Görsel ışık ölçme nedir Teknik terim anlamı: Ölçüştürmeler (karşılaştırmalar) için gözün kullanıldığı ışık ölçme yöntemi, bk. görsel ışık ölçer. Görse : Göre...

Görsel işitme nedir ne demek

Görsel işitme nedir Görsel işitme; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: İşitme özürü olanların, konuşulanı dudak hareketle...

Görsel işitsel araçlar nedir ne demek

Görsel işitsel araçlar nedir Görsel işitsel araçlar; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Hem görme hem işitme duy...

Görsel işitsel eğitim nedir ne demek

Görsel işitsel eğitim nedir Görsel işitsel eğitim; bir eğitim bilimi terimidir. Görsel : Görme duyusuyla ilgili olan, görmeye dayanan. İşitsel : İşitimle ilgili....

Görsel işitsel karşısürüm nedir ne demek

Görsel işitsel karşısürüm nedir Görsel işitsel karşısürüm; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Filmin görsel öğeleri...

Görsel işitsel yöntem nedir ne demek

Görsel işitsel yöntem nedir Görsel işitsel yöntem; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Görsel-işitsel eğitimin g...

Görsel sanatlar nedir ne demek

Görsel sanatlar nedir Görsel sanatlar göze eden [#ürünler çıkaran sanatlardır. [#Seramik], resim, heykel, tasarım, fotoğrafçılık, çini ve mimarlık bu sanat...

Görsel tasar nedir ne demek

Görsel tasar nedir Görsel tasar; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir kentte, erişilmek istenilen belli başlı güzelduyusal...

Görsel yanılsama nedir ne demek

Görsel yanılsama nedir Görsel yanılsama; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Örgensel ya da ruhsal nedenlerle görme duyumla...

Görsellik nedir ne demek

Görsellik nedir Görsellik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Görse : Göre Görsel : Görme duyusuyla ilgili olan, görmeye dayanan....

Görsetmek nedir ne demek

Görsetmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Göstermek. Göstermek, bk.görstedmek. Teknik terim anlamı: Göstermek. Görse : Göre Göstermek : Birini veya b...

Görünür ışınımın görsel etkinliği nedir ne demek

Görünür ışınımın görsel etkinliği nedir Teknik terim anlamı: Işık akısının, görünen alandaki (380-780 nm.) ışınım akısına oranı. Görse : Göre Görün : Mezar, mezarlık. Görünü...

Toplam ışınımın görsel etkinliği nedir ne demek

Toplam ışınımın görsel etkinliği nedir Teknik terim anlamı: Işık akısının toplam ışınım akısına oranı. Görse : Göre Işın : Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp gid...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim